Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2980/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về tặng thưởng Bằng khen do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2980/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2980/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn tại Tờ trình số 210 ĐLS/TTr-KT ngày 01/10/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 37 tập thể và cá nhân (có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh mía đường giai đoạn 2006-2010

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng thực hiện theo Quyết định số 2713/QĐ-BNN-TC , ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 2980/QĐ-BNN-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

1. Phòng Nguyên liệu;

2. Nhà máy Đường số I;

3. Nhà máy Đường số II;

4. Nhà máy Cồn số 2;

5. Phòng Tài chính kế toán;

6. Công ty cổ phần Cơ giới nông nghiệp;

7. Công ty cổ phần Phân bón Lam Sơn;

8. Ông Lê Khắc Chung, Phó tổng giám đốc;

9. Ông Bùi Xuân Sinh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;

10. Ông Lê Văn Thanh, Tổng giám đốc;

11. Ông Lê Văn Vinh, Phó Tổng giám đốc;

12. Ông Đặng Thế Giang, Phó tổng giám đốc;

13. Ông Lê Thanh Tùng, Phó tổng giám đốc;

14. Bà Lê Thị Tiến, Trưởng Ban Kiểm soát;

15. Bà Lê Thị Huệ, Trưởng Phòng Tài chính kế toán;

16. Ông Phan Văn Ngọc, Giám đốc Công ty vận tải;

17. Bà Lê Thị Dự, Trưởng Phòng Nguyên liệu;

18. Ông Lê Hùng Lâm, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính;

19. Ông Nguyễn Duy Thành, Giám đốc, Nhà máy Đường số 1;

20. Ông Nguyễn Xuân Lập, Trưởng Ca sản xuất, Nhà máy Đường số 1;

21. Ông Nguyễn Quốc Thái, Tổ trưởng sản xuất, Nhà máy Đường số 1;

22. Ông Đỗ Văn Chính, Công nhân, Nhà máy Đường số 1;

23. Ông Trần Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Đường số 2;

24. Ông Lê Trương Thế, Phó giám đốc Nhà máy Đường số 2;

25. Ông Phạm Bạch Đằng, Tổ trưởng sản xuất, Nhà máy Đường số 2;

26. Ông Nguyễn Đăng Dương, Trưởng Bộ phận kỹ thuật, Nhà máy Đường số 2;

27. Bà Nguyễn Thị Lý, Tổ trưởng sản xuất, Nhà máy Đường số 2;

28. Ông Trần Duy Vinh, Công nhân, Nhà máy Đường số 2;

29. Ông Mai Thế Đốc, Chủ tịch HĐQT, Công ty cp Phân bón Lam Sơn;

30. Ông Hà Đức Chính, Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Lam Sơn;

31. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Nhà máy Cồn số 2;

32. Ông Phạm Văn Chinh, Trưởng Ban Văn hóa thông tin;

33. Ông Lê Bá Thắng, Phó Trưởng Phòng Kiểm soát chất lượng;

34. Ông Nguyễn Huy Ky, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao;

35. Ông Nguyễn Xuân Lam, Tổ trưởng Tự động hóa;

36. Ông Lê Hữu Quyền, Kỹ thuật viên Tự động hóa;

37. Ông Đỗ Văn Bảy, Trợ lý Hội đồng quản trị./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2980/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về tặng thưởng Bằng khen do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104