Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2925/2005/QĐ-UB về Thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước của thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2925/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2925/2005/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 30 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 2 năm 2004-2005 ; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30 tháng 4 năm 1975 - 30 tháng 4 năm 2005) ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 1166/CV-SVHTT ngày 11 tháng 6 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên như sau :

1. Ông Lê Thanh Hải, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân

thành phố, Trưởng ban ;

2. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực ;

3. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban ;

4. Ông Phan Xuân Biên, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy, Phó Trưởng ban ;

5. Ông Triệu Xuân Hòa, Thiếu tướng, Phó Tư Lệnh Quân khu 7, Phó Trưởng ban ;

6. Bà Trương Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng ban ;

7. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thông tin, ủy viên Thường trực ;

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an thành phố, ủy viên ;

9. Ông Lê Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ủy viên;

10. Ông Lê Quốc Hùng, Giám đốc Sở Ngoại vụ, ủy viên ;

11. Ông Hà Văn Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, ủy viên ;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên ;

13. Bà Nguyễn Thị Lập Quốc, Giám đốc Sở Du lịch, ủy viên ;

14. Bà Phạm Thị Kim Hồng, Giám đốc Sở Thương mại, ủy viên ;

15. Ông Trịnh Thanh Bình, Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao, ủy viên ;

16. Ông Vũ Văn Hòa, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, ủy viên ;

17. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên ;

18. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ủy viên ;

19. Ông Võ Văn Thưởng, Bí Thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố, ủy viên ;

20. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, ủy viên ;

21. Ông Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, ủy viên ;

22. Ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc Đài Truyền hình thành phố, ủy viên ;

23. Ông Dương Trọng Dật, Tổng biên tập Báo Sài gòn Giải phóng, ủy viên;

24. Bà Trương Thị ánh, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, ủy viên.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, khi cần thiết Ban Chỉ đạo mời các chuyên gia, cố vấn từng lĩnh vực tham gia Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ :

2.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trình

Ban Thường vụ Thành ủy thông qua để triển khai thực hiện (trong tháng 7

năm 2004).

2.2. Chỉ đạo phối hợp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành có liên quan, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho các hoạt động kỷ niệm.

2.3. Tổng hợp, báo cáo thường xuyên định kỳ hàng tháng về tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn thành phố cho Ban Thường vụ Thành ủy.

2.4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của

Nhà nước.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Thành viên Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3 :
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương
- Bộ Văn hóa-Thông tin
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Sở Văn hóa và Thông tin
- Công an thành phố
- Báo, Đài
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/T)

CHỦ TỊCH ỦY BAN
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2925/2005/QĐ-UB về Thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước của thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170