Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 278/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 05 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn sau sự cố sập cầu dẫn công trình "Xây dựng Cầu Cần Thơ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 278/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 278/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 345/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 217/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 02 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 05 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn sau sự cố sập cầu dẫn công trình "Xây dựng Cầu Cần Thơ".

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN, VPCP;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 278/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Nhân dân và Cán bộ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

02. Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

03. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thuộc Bộ Y tế;

04. Trung tâm Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

05. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thuộc Bộ Y tế;

06. Công an thành phố Cần Thơ thuộc Bộ Công an;

07. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

08. Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

09. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động miền Tây Nam Bộ thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

10. Báo Công an nhân dân thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an;

11. Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

12. Thượng tá Lê Đức Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng 3 thuộc Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

13. Thiếu úy Nguyễn Xuân Tùng, Cán bộ Viện Khoa học hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

14. Ông Lê Hùng Dũng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

15. Ông Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 278/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 05 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn sau sự cố sập cầu dẫn công trình "Xây dựng Cầu Cần Thơ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90