Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 273/QĐ-TTg năm 2008 tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 13 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 273/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 273/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 243/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 02 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 13 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 273/QĐ-TTg ngày 07/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Họ và tên

Chính quản

Trú quán

1

Ông Phạm Phú Kiểm

Xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

2

Bà Thủy Thị Sáu

Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

3

Ông Trần Xa

Xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Cư Bao, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

4

Ông Huỳnh Ngọc Dương

Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn EaDrăng, huyện EaH'leo, tỉnh Đắk Lắk

5

Bà Trần Thị Liên

Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6

Bà Trần Thị Lan (Lang)

Xã Thổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

7

Ô. Nguyễn Cược

Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8

Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ

Xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

9

Bà Đỗ Thị Hồng

Xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk

10

Bà Bùi Thị Lầm

Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

11

Bà Võ Thị Liên

X. Tam Phú, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

12

Bà Trần Thị Minh Tâm

Xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

13

Ông Phạm Tài

Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn EaDrăng, huyện EaH'leo, tỉnh Đắk Lắk

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 273/QĐ-TTg năm 2008 tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 13 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255