Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2529/QĐ-BNN-CB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 25/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2529/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CHÈ 2011 TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-BNN-CB ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ tổ chức Hội nghị Quốc tế Chè 2011 tại Việt Nam” theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần;
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CHÈ 2011 TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2529/QĐ-BNN-CB ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH

- Giúp các doanh nghiệp chè nắm bắt xu thế tiêu dùng của thị trường, qua đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân theo quy luật xuất khẩu các sản phẩm mà thị trường nước ngoài cần.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp xúc, giao dịch, cọ xát thực tế, tiếp nhận thông tin nhằm nâng cao nhận thức về việc chú trọng quản lý tốt toàn bộ quá trình từ khâu trồng trọt, thu mua đến quy trình chế biến sản xuất, bảo quản sản phẩm để tạo ra một sản phẩm chè chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Hội nghị chè Quốc tế được duy trì tổ chức hàng năm là một diễn đàn để ngành Chè, doanh nghiệp chè và người làm chè Việt Nam có cơ hội nhìn nhận lại thực tế chè Việt Nam đang đứng ở vị trí nào, giai đoạn phát triển nào trong vòng quay của ngành Chè thế giới và từ đó có những bước điều chỉnh phù hợp với xu hướng phát triển chung.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin chung:

1.1. Tên gọi: Hội nghị Quốc tế Chè 2011 tại Việt Nam (trong khuôn khổ Fesival Trà quốc tế lần 1 tại Thái Nguyên).

1.2. Thời gian: Ngày 12 - 13/11/2011.

1.3. Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên.

1.4. Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.5. Cơ quan đồng chủ trì: UBND tỉnh Thái Nguyên.

1.6. Đơn vị tổ chức: Hiệp hội chè Việt Nam.

1.7. Đơn vị phối hợp tổ chức: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, Viện KH Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

2. Nội dung hoạt động:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Ngày 12/11

ĐI THĂM QUAN KHẢO SÁT:

 

14h00 - 15h00

Đón tiếp đại biểu tại khách sạn

Hiệp hội Chè VN, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên và công ty chè tại vùng chè thăm quan

15h00 - 17h00

Tham quan vùng chè Tân Cương và một số cơ sở sản xuất chè tiêu biểu trong tỉnh

Ngày 13/11

HỘI NGHỊ TẠI THÁI NGUYÊN

 

7h30 - 8h00

Đón tiếp đại biểu, Chương trình nghệ thuật

Hiệp hội Chè VN, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên

8h00 - 8h15

Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu; Khai mạc Hội nghị

Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM, Hiệp hội Chè VN

8h15 - 8h30

Phát biểu chào mừng Hội nghị

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8h30 - 8h45

Báo cáo tham luận của tỉnh: Đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh của cây chè Thái Nguyên; Chè Thái Nguyên với Du lịch Hồ Núi cốc … Đề xuất danh mục lĩnh vực hợp tác đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên

8h45 - 9h00

Báo cáo về vấn đề thị trường tiêu thụ chè, thế mạnh, cơ hội của chè Thái Nguyên đối với thị trường trong và ngoài nước; Định hướng phát triển chè Việt Nam

Hiệp hội Chè Việt Nam

9h00 - 9h20

Kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ về giống chè, biện pháp canh tác, chế biến, nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm chè

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

9h20 - 9h40

Báo cáo tham luận

Viện Nghiên cứu chè Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc

9h40 - 10h00

Báo cáo của doanh nghiệp chè tỉnh Thái Nguyên

Doanh nghiệp chè tỉnh Thái Nguyên

10h00 - 10h20

Nghỉ giải lao: Văn nghệ, giao lưu, thưởng thức trà

 

10h20 - 11h00

Báo cáo tham luận của Hiệp hội chè Pakistan, Malaysia

Hiệp hội chè Pakistan, Malaysia

11h00 - 11h30

Tham luận về Lịch sử, văn hóa chè Việt của Học giả

 

11h30 - 13h30

Nghỉ ăn trưa

 

13h30 - 14h00

Báo cáo về chính sách phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè

Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

14h00 - 15h00

Phát biểu tham luận của đại biểu

Đại biểu trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế

15h00 - 15h30

Nghỉ giải lao: giao lưu, trao đổi, thưởng thức trà

 

15h30 - 16h00

Tổ chức ký kết hợp tác đầu tư trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trà và các loại hình đầu tư khác

 

16h00 - 16h30

Bế mạc Hội thảo

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

III. NGUỒN KINH PHÍ

1. Nguồn hỗ trợ từ Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

2. Nguồn vận động tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội nghị

Giao Vụ Tài chính trình Bộ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện cân đối từ nguồn xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2529/QĐ-BNN-CB ngày 25/10/2011 phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ tổ chức Hội nghị Quốc tế Chè 2011 tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.587

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!