Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 244/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 02/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀNH TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 244/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ về việc tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III năm 2010;
Theo đề nghị của Trưởng tiểu ban Báo chí, Tuyên truyền “Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” để công bố rộng rãi nhằm huy động sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính.

Điều 2. Thể lệ này được áp dụng cho việc phát động, tổ chức và triển khai trong phạm vi cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”.

Điều 3. Tiểu ban Báo chí, Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Tài chính, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi cuộc thi kết thúc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo cuộc thi;
- Các cơ quan Báo chí, xuất bản ngành Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Công Nghiệp

 

THỂ LỆ

CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH” NHÂN KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM
(28/8/1945 - 28/8/2010)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Trải qua 65 năm phát triển, trưởng thành ngành Tài chính Việt Nam đã xây dựng nên một bề dày truyền thống lịch sử rất vẻ vang, gắn liền với lịch sử của đất nước. Truyền thống đó là công sức đóng góp của hàng vạn người đã không tiếc trí lực, xương máu để cống hiến cho sự nghiệp Tài chính đất nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây cũng là một giá trị tinh thần làm sáng tỏ thêm những mốc son trong chặng đường lịch sử, khẳng định vai trò của ngành Tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khắc ghi lại những kỷ niệm, sự kiện của ngành Tài chính mà chúng ta cần lưu giữ và phát huy.

- Cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính Việt Nam” nhằm ghi lại những sự việc, những con người, những câu chuyện… có thật nhằm làm sống động thêm những trang sử hào hùng, vẻ vang suốt chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính Việt Nam. Đồng thời cũng ghi lại những cảm nghĩ, hồi ức xúc động đã trở thành kỷ niệm sâu sắc đáng trân trọng của thế hệ đi trước. Qua đó giáo dục truyền thống tốt đẹp của ngành với thế hệ kế tục sự nghiệp của cha anh.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Mọi công dân Việt Nam đã, đang công tác trong hoặc ngoài ngành Tài chính là tác giả của các tác phẩm phù hợp với thể lệ này đều được tham gia dự thi.

- Đối với những cán bộ lão thành cách mạng có những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính, nếu do điều kiện sức khỏe không trực tiếp viết bài có thể thông báo về Ban Tổ chức - Thời báo Tài chính Việt Nam cử phóng viên, người viết chuyên nghiệp đến gặp gỡ, trao đổi ghi lại để tham gia cuộc thi.

III. NỘI DUNG DỰ THI

Các tác phẩm dự thi “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” là những bài viết tập trung về:

1. Những câu chuyện, ký ức, sự việc đã xảy ra có thật trong 65 năm qua về ngành Tài chính hoặc liên quan đến ngành Tài chính.

2. Những hoạt động tài chính tiêu biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành Tài chính có tính chất bước ngoặt lịch sử trong suốt 65 năm phát triển trưởng thành của Tài chính cách mạng Việt Nam.

3. Những tấm gương hi sinh, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành; về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Tài chính.

IV. TÁC PHẨM DỰ THI

Tác phẩm dự thi là bài hoặc chùm bài của một hoặc đồng tác giả.

Không nhận các tác phẩm thuộc thể loại báo chí tham dự cuộc thi giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính đã đăng trên các Báo, Tạp chí của ngành tài chính.

V. CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

- Một người có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi

- Có thể gửi trực tiếp (bản in) về Ban tổ chức thông qua đường bưu điện hoặc bản mềm qua hộp thư email.

- Tác phẩm dự thi không quá 5.000 từ, viết tay hoặc đánh máy.

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ:

+ Tác phẩm dự thi cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”.

+ Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử-email (nếu có) của tác giả dự thi để tiện liên lạc.

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

- Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 15/2/2010 đến hết ngày 30/6/2010 (tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi:

Thời báo Tài chính Việt Nam, số 34, Tuệ Tĩnh, Hà Nội; điện thoại 04.39431660 - 0913213719; email: baotaichinh34@gmail.com hoặc tbtcvn@fpt.vn

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC GIẢI

Ban giám khảo cuộc thi sẽ tổ chức 2 vòng sơ khảo và chung khảo để chọn và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung hay, tác dụng tốt đối với ngành Tài chính, xã hội được bạn đọc hoan nghênh, khen ngợi. Các tác phẩm dự thi được tuyển chọn trao giải trên các tiêu chí sau:

1. Là những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc, xúc động, là những con người có thật để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc.

2. Có tính lịch sử; tính thời sự; tính giáo dục cao.

3. Nội dung tác phẩm có tác động ảnh hưởng rộng lớn và sức sống lâu dài.

4. Ngôn ngữ của tác phẩm thể hiện đúng văn phong, mạch lạc, trong sáng, dễ hiểu.

VIII. GIẢI THƯỞNG GỒM

1. Giải cá nhân:

- 01 giải đặc biệt trị giá:

- 02 giải A trị giá:

- 03 giải B trị giá:

- 5 giải C trị giá:

- 20 giải Khuyến khích trị giá:

10.000.000

5.000.000

4.000.000

2.000.000

1.000.000

đồng/giải

đồng/giải

đồng/giải

đồng/giải

đồng/giải

- Một số giải phụ khác như: Giải cho người dự thi có tuổi đời cao nhất và trẻ tuổi nhất; giải cho tác giả có cách viết hay lối kể chuyện độc đáo…

500.000

đồng/giải

Ngoài các giải thưởng trên, các tác phẩm dự thi sẽ được tuyển chọn để đăng trên Thời báo Tài chính Việt Nam và được hưởng chế độ nhuận bút hiện hành của Thời báo Tài chính Việt Nam. Đối với những tác phẩm dự thi đạt giải và những tác phẩm dự thi có nội dung, ý nghĩa sâu sắc (có thể đó là tác phẩm dự thi không đạt giải) sẽ được Ban Tổ chức tuyển chọn và tuyển tập thành sách “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam.

2. Giải tập thể

Ban Tổ chức sẽ trao một số giải thưởng tập thể cho các tổ chức, đơn vị thuộc ngành Tài chính có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt và có tối thiểu 01 tác phẩm được giải. Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Công bố kết quả và trao giải vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 244/QĐ-BTC ngày 02/02/2010 ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!