Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2358/QĐ-BVHTTDL năm 2009 phê duyệt Đề án tổ chức “Tuần Việt Nam tại Nam Phi" trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2358/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Tiến Thọ
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2358/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỐ CHỨC "TUẦN VIỆT NAM TẠI NAM PHI" TRONG KHUÔN KHỔ KẾ HOẠCH TỐ CHỨC TUẦN VĂN HÓA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt các đoàn ra nước ngoài bằng nguồn ngân sách ngoại tệ 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức “Tuần Việt Nam tại Nam Phi" trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Điện ảnh Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa Nhạc Viết Nam tổ chức tuần Việt Nam tại Nam Phi" thời gian từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 đến ngày 5 tháng 9 năm 2009.

Điều 3. Về kinh phí:

- Kinh phí chuẩn bị trong nước: toàn bộ nội dung triển lãm không gian Việt Nam, in ấn phẩm xúc tiến quảng bá du lịch, in ấn phẩm quảng cáo sự kiện; chuẩn bị cho biểu diễn nghệ thuật; chuẩn bị cho Tuần phim…trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị trên.

- Kinh phí cử các đoàn đi Nam Phi và cước vận chuyến hàng triển lãm, đạo cụ biểu biễn trích từ nguồn kinh phí đoàn ra năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Cục Hơp tác quốc tế quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT BỘ TRƯỚNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2358/QĐ-BVHTTDL năm 2009 phê duyệt Đề án tổ chức “Tuần Việt Nam tại Nam Phi" trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.152

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123