Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 208/QĐ-UBDT năm 2008 về việc phê duyệt dự án Phụ trương Chương trình 135 giai đoạn II Báo Dân tộc phát triển do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 208/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 208/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PHỤ TRƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II BÁO DÂN TỘC PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP , ngày 09/05/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBDT, ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II;
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBDT , ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008;
Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Phụ trương Chương trình 135 giai đoạn II" Báo Dân tộc và Phát triển

a. Nội dung:

- Chuyển tải các văn bản chỉ đạo điều hành Chương trình 135 giai đoạn II từ Trung ương xuống các tỉnh, huyện, xã và thôn bản thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II.

- Phảnh ánh quá trình triển khai Chương trình 135 ở các địa phương

- Các mô hình tốt của xã, cộng đồng, kinh nghiệm hay trong việc thực hiện Chương trình 135

- Nâng cao năng lực tổ chức điều hành Chương trình 35 của cán bộ cơ sở

- Phát hành dưới hình thức phụ trương 4 trang, 4 màu, 2 kỳ một tuần theo các số báo Dân tộc và Phát triển

b. Dự toán:

- Số lượng phát hành: 58.130 tờ/số

- Chi phí quản lý: 253.655.248 đ/105 số

- Chi phí xuất bản: 2.795.899.050 đ/105 số

- Chi phí phát hành: 860.133.520 đ/105 số

- Giá thành phát hành: 105 số/năm

- Giá thành toàn bộ: 105 số/1 năm: 3.909.697.818 đ

c. Tổng dự toán 2008-2010: 9.369.395.636 đ (chín tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm ba mươi sáu đồng)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền, kiểm tra nội dung phụ trương Chương trình 135 của Báo Dân tộc và Phát triển; hằng năm tổ chức đánh giá hiệu quả phụ trương Chương trình 135 của Báo Dân tộc và Phát triển, từ đó đề xuất, điều chỉnh, bổ xung nội dung phụ trương, phù hợp với yêu cầu thực tế và hiệu quả tuyên truyền

- Hàng năm Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Tuyên truyền xây dựng, thẩm định kế hoạch vốn, trình lãnh đạo Ủy ban Quyết định phân bổ.

- Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức biên tập nội dung phụ trương Chương trình 135 kèm theo các số báo phát hành tuyên truyền về Chương trình 135 giai đoạn II; bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo giấy phép được cấp và các quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tôc, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban, Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Hà Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 208/QĐ-UBDT năm 2008 về việc phê duyệt dự án Phụ trương Chương trình 135 giai đoạn II Báo Dân tộc phát triển do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41