Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1802/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Hoàng Trường Kỳ
Ngày ban hành: 22/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1802/QĐ-CT

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KARAOKE CHO CHỦ TỊCH UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003.
Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;
Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, Karaoke, trò chơi điện tử thực hiện Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá Thông tin tại văn bản số 142/VH-QL ngày 09/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động Karaoke cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị kể từ ngày 01-7-2007.

Điều 2. Giao Sở Văn hoá - Thông tin hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra việc cấp Giấy phép nêu trên; đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tổ chức quy hoạch phát triển dịch vụ văn hoá công cộng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành: Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Du lịch, Thương mại, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Trường Kỳ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1802/QĐ-CT ngày 22/06/2007 về chuyển thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động Karaoke cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.578

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!