Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1738/QĐ-UBND tài trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1738/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÀI TRỢ SÁNG TẠO VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 201/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Quỹ tài trợ sáng tạo VHNT tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Tài trợ sáng tạo VHNT tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang - Thường trực Quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tài trợ tác phẩm Văn học nghệ thuật năm 2013 cho 8 tác giả (có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền tài trợ là 33.400.000đ (Ba mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Giao Hội Văn học Nghệ thuật - Thường trực Quỹ Tài trợ sáng tạo VHNT tỉnh thanh toán tiền tài trợ cho các tác giả theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
- TH, TKCT, CVP;
- Lưu: VT, VX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

TÀI TRỢ SÁNG TẠO VHNT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tác giả

Tác phẩm

Thể loại

Số tiền tài trợ (tr. đồng)

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Góc xanh khoảng trời

Tản văn

6,0

 

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Một nửa thiên đường

Tập truyện

4,8

 

3

Đỗ Nhật Minh

Chuyện chú rô và cô dế lắm điều

Truyện thiếu nhi

3,0

 

4

Nguyễn Anh Thân

Bí ẩn Ngàn thiêng Yên Thế

Truyện thiếu nhi

3,0

 

5

Chu Ngọc Phan

Kể chuyện Hoàng Hoa Thám

Truyện thơ

5,0

 

6

Nguyễn Đạo Đảm

Bắc Giang với Bác Hồ

Thơ

1,6

 

7

Đỗ Vinh

Đếm gạch Hoàng Thành

Thơ

5,0

 

8

Anh Vũ

Chất lính - chất thơ

Bình giảng thơ

5,0

 

 

Tổng cộng

 

 

33,4

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1738/QĐ-UBND tài trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168