Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2013 công nhận kết quả điều tra, khảo sát và đối chiếu tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số Pa Co - Tà Ôi và Cơ Tu do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1727/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐỐI CHIẾU TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ PA CO - TÀ ÔI VÀ CƠ TU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDDT-BNV-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 về việc điều tra, khảo sát và đối chiếu tiếng nói, chữ viết của người Dân tộc thiểu số để xác định hai bộ chữ tiếng dân tộc Pa Co - Tà Ôi và Cơ Tu;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả điều tra, khảo sát và đối chiếu tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số Pa Co - Tà Ôi và Cơ Tu của Ban Dân tộc gồm hai bộ chữ tiếng dân tộc Pa Co - Tà Ôi và Cơ Tu thông qua các công trình chính như sau:

1. “Sách học tiếng Pa Kôh- Ta Ôih” của Giáo sư Hoàng Tuệ (chủ nhiệm) do UBND tỉnh Bình Trị Thiên phối hợp với Viện Ngôn ngữ học, Ủy ban KHXH Việt Nam, xuất bản năm 1986 cho việc dạy - học Pa Co- Tà Ôi.

2. “Pơraq Kơ Tu (Tiếng Cơ Tu)” của Nguyễn Hữu Hoành, Nguyễn Văn Lợi, Tạ Văn Thông do Viện Ngôn ngữ học và sở KHCN Quảng Nam phối hợp xuất bản năm 2006 (chủ đạo về chữ viết và hệ thống bài học) và kết hợp với “Tiếng Ka Tu” của Nguyễn Hữu Hoành, Nguyễn Văn Lợi, NXB KHXH, Hà Nội, 1998 (chủ đạo về đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp), cho việc dạy và học tiếng Cơ Tu.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tiếng dân tộc Pa Co - Tà Ôi và Cơ Tu cho học sinh người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thể thực hiện giảng dạy và học từ năm học 2014.

Trong quá trình biên soạn tài liệu giảng dạy có thể tham khảo công trình “Hướng dẫn dạy kết hợp Tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2” của Sở giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hóa - Huế, năm 2002, 2003 và “Sách học tiếng Cơ Tu” của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, xuất bản năm 2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban Dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2013 công nhận kết quả điều tra, khảo sát và đối chiếu tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số Pa Co - Tà Ôi và Cơ Tu do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37