Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1671/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 24/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/QĐ-UBND

Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2879/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn ca Huế và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

a) Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Huế.

b) Tạo ra một sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân, du khách trong và ngoài nước khi đến Huế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c) Nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước; trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong tổ chức, quản lý hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Nâng cao chất lượng đội ngũ diễn viên, nhạc công, thuyền trưởng, thuyền viên và các lực lượng tham gia vào hoạt động biểu diễn ca Huế:

- Tổ chức rà soát, thẩm định, phân loại chất lượng diễn viên, nhạc công, thuyền trưởng, thuyền viên, nhân viên phục vụ về các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Quy định thống nhất trang phục diễn viên, nhạc công, thuyền trưởng, thuyền viên và nhân viên khi tham gia phục vụ và biểu diễn ca Huế trên sông Hương phù hợp phong tục tập quán của dân tộc và mang bản sắc riêng của văn hóa Huế.

b) Về nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, xây dựng và đổi mới chương trình biểu diễn ca Huế trên sông Hương:

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các làn điệu ca Huế để từng bước đưa vào biểu diễn, làm phong phú thêm chương trình biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

- Xây dựng các chương trình biểu diễn chuẩn, đặc sắc, có chất lượng cao theo hướng bảo tồn và phát huy các giá trị của ca Huế; đồng thời, đa dạng hoá các chương trình biểu diễn nhằm tăng khả năng lựa chọn cho khán giả.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, nghệ sỹ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương, góp phần bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật đặc thù của Thừa Thiên Huế.

c) Về cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương:

- Đóng mới một số thuyền mẫu mang đặc trưng văn hóa Huế để đưa vào phục vụ ca Huế trên sông Hương; ban hành cơ chế, giải pháp cải tạo, nâng cấp thuyền du lịch hiện có, đảm bảo thẩm mỹ, an toàn kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường khi tham gia vào hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

- Nâng cấp, cải thiện điều kiện phục vụ của các bến thuyền; nghiên cứu bổ sung, nâng cấp các điều kiện về chiếu sáng, vệ sinh, các quầy dịch vụ, thông tin liên lạc, phòng chờ…; quy hoạch khu vực đỗ xe hợp lý, đảm bảo an toàn, văn minh và trật tự đô thị.

d) Nâng cao năng lực các tổ chức biểu diễn và quản lý hoạt động ca Huế trên sông Hương:

- Thành lập các đơn vị có đủ năng lực, có tư cách pháp nhân theo quy định hiện hành để tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn ca Huế.

- Khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế, qua đó đề xuất điều chỉnh, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý cho Trung tâm để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quản lý hoạt động ca Huế trong giai đoạn hiện nay.

3. Thời gian và nguồn vốn thực hiện Đề án:

a) Thời gian thực hiện: năm 2008 - 2009.

b) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách Nhà nước.

- Huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Giải pháp thực hiện:

a) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước:

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành đối với các lực lượng tham gia vào hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

- Chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng ăn ở, sinh hoạt và chăn nuôi gia súc, gia cầm trên thuyền du lịch theo quy định hiện hành. Kiên quyết không cấp lệnh xuất bến, giấy xuất diễn cho nhóm biểu diễn và thuyền du lịch vi phạm các quy định về tổ chức biểu diễn ca Huế; đồng thời, không cấp thẻ hành nghề cho diễn viên, nhạc công không đảm bảo trình độ về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Có phương án cải thiện và giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan tại khu vực các bến thuyền đảm bảo văn minh, lịch sự, sạch sẽ; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn khu vực bến thuyền và đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; giải quyết dứt điểm tình trạng cò mồi, đeo bám, tranh giành khách, ghép khách, bán hàng rong và các hành vi vi phạm khác trong phạm vi khu vực các bến thuyền phục vụ ca Huế trên sông Hương.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào của các lực lượng tham gia phục vụ và tổ chức biểu diễn ca Huế về loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất cố đô Huế.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về lịch sử văn hóa, về nghiệp vụ biểu diễn, nghiệp vụ du lịch để các đối tượng tham gia phục vụ và biểu diễn ca Huế nâng cao trình độ nghiệp vụ, ứng xử có văn hóa, văn minh, thân thiện, phù hợp với từng đối tượng tượng thưởng thức nghệ thuật ca Huế.

d) Đẩy mạnh xã hội hóa để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005.

Điều 2. Trách nhiệm của các cấp, các ngành thuộc phạm vi của Đề án:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, cụ thể:

a) Xây dựng các quy định chuẩn mực về phong cách, tác phong, ứng xử, trang phục cho các lực lượng tham gia vào hoạt động ca Huế trên sông Hương phù hợp với nghệ thuật biểu diễn ca Huế và thuần phong mỹ tục Việt Nam, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động ca Huế trên sông Hương.

b) Đề xuất điều chỉnh mức thù lao cho diễn viên, nhạc công phù hợp với trình độ và chất lượng biểu diễn của từng diễn viên, nhạc công, tránh tình trạng bình quân nhằm khuyến khích diễn viên, nhạc công nâng cao trình độ biểu diễn.

c) Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về biểu diễn ca Huế phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm.

d) Nghiên cứu, đề xuất ban hành mẫu thuyền du lịch phục vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương phù hợp với không gian biểu diễn, điều kiện biểu diễn và phù hợp với văn hóa Huế.

e) Nghiên cứu đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các chủ phương tiện đầu tư, nâng cấp, đóng mới thuyền du lịch theo mẫu chuẩn, tạo sự đổi mới thực sự về chất lượng phương tiện phục vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

f) Chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế chủ trì phối hợp với Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật, các doanh nghiệp và cá nhân lập phương án đầu tư một số thuyền đạt chuẩn; xây dựng các chương trình biểu diễn ca Huế có chất lượng cao để đưa vào phục vụ ca Huế trên sông Hương.

g) Xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động ca Huế phục vụ du lịch; đồng thời, nghiên cứu tham mưu ban hành quy chế quản lý diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

h) Thẩm định và cấp phép tổ chức biểu diễn ca Huế cho các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực theo quy định hiện hành.

k) Bổ sung biên chế, tăng kinh phí và bố trí địa điểm làm việc cho Trung tâm quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành để nâng cao năng lực quản lý hoạt động ca Huế trên sông Hương.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng Công an tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự tại các bến thuyền du lịch phục vụ ca Huế trên sông Hương; phối hợp với các lực lượng chức năng của ngành Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương theo quy định hiện hành.

3. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác đăng kiểm thuyền du lịch và phối hợp tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động thuyền du lịch phục vụ ca Huế theo quy định hiện hành.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương; đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ ca Huế đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí của một chương trình ca Huế trên sông Hương.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu việc hỗ trợ kinh phí để Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế liên kết đóng mới một số thuyền theo mẫu được duyệt để đưa vào phục vụ hoạt động ca Huế trên sông Hương.

6. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế:

- Chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị tại các bến thuyền du lịch phục vụ ca Huế trên sông Hương.

- Có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp các bến thuyền phục vụ ca Huế trên sông Hương.

- Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục để nâng cao nhận thức đối với các đối tượng tham gia phục vụ hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế; Thủ trưởng các ngành liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146