Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1671/QĐ.UB.TC năm 1996 về việc cho phép Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang tiếp nhận và trực tiếp quản lý tổ chức Trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn - Trẻ mồ côi Long Xuyên

Số hiệu: 1671/QĐ.UB.TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Thanh Tùng
Ngày ban hành: 04/12/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/QĐ.UB.TC

Long Xuyên, ngày 04 tháng 12 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH AN GIANG TIẾP NHẬN VÀ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ TỔ CHỨC TT. NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN - TRẺ MỒ CÔI LONG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Chỉ thị 01-CT ngày 05/01/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh An Giang (có ý kiến chấp thuận của UBND thị xã Long Xuyên),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh An Giang tiếp nhận và trực tiếp quản lý Trung Tâm Nuôi dưỡng người già cô đơn - trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Long Xuyên chuyển giao.

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Hội, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh An Giang có văn bản hợp thức hóa Trung Tâm nuôi dưỡng người già cô đơn - trẻ mồ côi thành tổ chức quần chúng thuộc mạng lưới của Tỉnh hội có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh An Giang có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm đảm bảo phù hợp với tính chất hoạt động của một tổ chức quần chúng trực thuộc tỉnh Hội đúng theo điều lệ của Hội và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ Chức Chính Quyền tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Xuyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Long Xuyên và Giám đốc Trung Tâm nuôi dưỡng người già cô đơn - trẻ mồ côi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thanh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1671/QĐ.UB.TC năm 1996 về việc cho phép Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang tiếp nhận và trực tiếp quản lý tổ chức Trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn - Trẻ mồ côi Long Xuyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251