Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2013 về Danh sách cấp phát Công báo miễn phí do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 1575/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CẤP PHÁT CÔNG BÁO MIỄN PHÍ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-VPCP , ngày 25/4/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 100 ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh sách các cơ quan, tổ chức được cấp phát Công báo miễn phí năm 2014”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/QĐ-UBND , ngày 06/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành “Danh sách cấp phát Công báo miễn phí”; giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo tổ chức cấp phát đầy đủ, kịp thời theo danh sách đã phê duyệt, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ phát hành và quản lý việc sử dụng Công báo in miễn phí có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Công báo, các cơ quan, tổ chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

DANH SÁCH

CẤP PHÁT CÔNG BÁO MIỄN PHÍ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Danh sách tổng hợp cấp phát Công báo miễn phí năm 2014:

STT

Các cơ quan

Số lượng quyển

01

Cơ quan cấp tỉnh

20

02

Các cơ quan cấp huyện

24

03

Các xã, phường, thị trấn

109

04

Khóm, ấp

846

05

Nộp lưu chiểu

03

06

Điểm Văn hoá xã

76

07

Lưu

02

Tổng cộng:

1.080

2. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho các cơ quan ngành tỉnh:

STT

Tên cơ quan

Số lượng

01

Tỉnh uỷ

1

02

Hội đồng nhân dân tỉnh

1

03

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

1

04

Đoàn Đại biểu Quốc hội

1

05

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

1

06

Ban Kiểm tra Đảng

1

07

Ban Dân vận

1

08

Cục Thống kê

1

09

Đài Phát thanh - Truyền hình

1

10

Trường Chính trị Phạm Hùng

1

11

Báo Vĩnh Long

1

12

Phân xã Vĩnh Long

1

13

Bưu điện tỉnh

1

14

Bảo hiểm xã hội

1

15

Liên minh các Hợp tác xã

1

16

Hội Cựu chiến binh

1

17

Hội Nông dân

1

18

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

1

19

Hội Văn học nghệ thuật

1

20

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long

1

Tổng cộng:

20

3. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho các huyện, thị, thành phố:

STT

TÊN HUYỆN

HĐND

UBND

PHÒNG TC - KH

TS

01

TPVL

01

01

01

03

02

Long Hồ

01

01

01

03

03

Bình Minh

01

01

01

03

04

Bình Tân

01

01

01

03

05

Trà Ôn

01

01

01

03

06

Tam Bình

01

01

01

03

07

Mang Thít

01

01

01

03

08

Vũng Liêm

01

01

01

03

Tổng cộng

24

4. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho các xã, phường, thị trấn:

Xã, phường, thị trấn

Số lượng

Tổng số

109

01

109

5. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí cho các khóm, ấp:

Ấp, khóm

Số lượng

Tổng số

846

01

846

Mọi sự thay đổi đối với Danh sách này phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2013 về Danh sách cấp phát Công báo miễn phí do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66