Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1547/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Ủ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1547/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH BUÔN MA THUỘT NĂM 2009

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/1 1/2003;
Căn cứ Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Chương trình hành động của ngành Du lịch;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 757/TTr-SVHTTDL ngày 21/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột năm 2009 (Có nội dung văn bản Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân các huyện Buôn Đôn, Krông Pắc, Lắk, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./

 

 

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẪN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH BUÔN MA THUỘT NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 1547/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân đân tỉnh Đắk Lắk)

I- MỤC ĐÍCH, YEU CẦU:

1. Mục đích:

Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột 2009 là sự kiện để giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái của tỉnh; tôn vinh giá trị của văn hóa Voi Tây Nguyên, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột, tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, xã hội nói chung và du lịch của tỉnh nói riêng, thúc đẩy du lịch Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển tinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên.

Thông qua việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột 2009 nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành du lịch, xây dựng nhiều tuyến điểm du lịch mới mang tính liên vùng, nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc thù Đắk Lắk nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển cao và bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động nối tiếp nhau trong thời gian một tuần lễ với chuỗi các sự kiện độc đáo, làm nổi bật tiềm năng, thế mạnh của du lịch Đắk Lắk nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vai trò, vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội có sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp, nhân dân địa phương và sự hưởng ứng của du khách.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, KHÔNG GIAN LỄ HỘI:

1. Chủ đề: Huyền thoại voi Tây Nguyên.

2. Thời gian: Từ ngày 16/11/2009 đến ngày 22/11/2009.

3. Không gian lễ hội: Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn.

III. NỘI DUNG TUẦN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH ĐẮK LẮK NĂM 2009

1. Hội Voi:

- Địa điểm: Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2009.

- Đơn vị tổ chức: Ủy ban Nhân dân tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trung tâm xúc tiến Thương mại Đầu tư; Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

- Nội dung: bao gồm các hoạt động sau:

a) Hội voi: Tái hiện lễ hội săn bắt voi, cúng sức khỏe cho voi, đua voi, thi voi kéo vật nặng, thi voi bơi vượt sông Sêrêpôk, thi voi đá bóng, đám cưới trên lưng Voi (dự kiến sẽ có 20 - 30 đôi đăng ký tham gia diễu hành trên lưng voi).

- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến ngày 17/11/2009.

- Địa điểm: Tại khu nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na; bến nước Buôn Trí xã Krông Na và khu du lịch Sinh thái nghỉ dưỡng và Spa Bản Đôn, huyện Buôn Đôn.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, Ủy ban Nhân dân huyện Lân, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhân dân địa phương.

b) Trại sáng tác điêu khắc gỗ Tây Nguyên:

Thời gian: Từ ngày 16/11 đến 22/11/2009.

- Địa điểm: Khu du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái và Spa Bản Đôn, xã Krông Na) huyện Buôn Đôn.

Đơn vị chủ trì: Công ty Cao su Đắk Lắk, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và mời các nghệ nhân của khu vục miền Trung - Tây Nguyên.

c) Lễ hội lửa:

- Thời gian: Đêm ngày 16/11/2009.

- Địa điểm: Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái và Spa Bản Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

- Đơn vị chủ trì: Công ty Cao su Đắklắk, mời các nghệ nhân, đông bào địa phương tham gia.

d) Các trò chơi dân gian : Ném còn, đi cà kheo, nhảy bao bố, bắn nỏ, kéo co…

- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2009.

- Địa điểm: các khu, điểm du lịch trên đỉa bàn huyện.

- Đơn vị chủ trì: Doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

2. Hội chợ Văn hóa - Du lịch - Thương mại và Đầu tư.

Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột.

- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2009.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến Thương mại Đầu tư; Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đắklắk

- Nội dung:

a) Hội chợ với quy mô khoảng 300 gian hàng sẽ là nơi trao đổi mua bán, quảng bá các tiềm năng về du lịch, thương mại và giới thiệu cơ hội xúc tiến đầu tư

b) Chương trình ca nhạc hàng đêm.

c) Chương trình thời trang truyền thống văn hóa Tây Nguyên gắn với Đêm ca nhạc với tên gọi “sắc màu Tây Nguyên", cùng với đêm đấu giá một số sản phẩm quý về Tây Nguyên để gây quỹ từ thiện.

- Thời gian: 20h00 ngày 20/11/2009

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Liên hoan ẩm thực với chủ đề: “Ẩm thực vùng, miền"

- Thời gian: Từ ngày 16/11 - 22/11/2009

- Địa điểm: Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái và Spa Bản Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

- Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn.

4. Chương trình khai mạc, bế mạc

- Thời gian:

+ 20h00 ngày 16/11/2009 khai mạc tại Khu du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái và Spa Bản Đôn, huyện Buôn Đôn.

+ 20h00 ngày 22/11/2009 bế mạc tại Quảng trường Thành phố Buôn Ma Thuột: chương trình dạ hội nghệ thuật, chào mừng 105 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển, bế mạc giã bạn.

(* Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 hoặc VTV 1 của Đài tuyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh- Truyền hình Đắk Lắk)

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban Nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành liên quan.

5. Một số hoạt động hỗ trợ khác:

a) Khai trương chương trình du lịch "Tây Nguyên Xanh’’.

Thời gian: Ngày 16/11/2009.

- Địa điểm và quy mô: Dự kiến khai trương chương trình du lịch cà phê (có tham quan vườn cà phê) .

Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Đắklắk.

b) Đón đoàn Caravan xuyên Á (hoặc Lễ hội đường phố):

- Thời gian, địa điểm: Từ 16h30 đến 18h30 ngày 16/11/2009 tại thành phố Buôn Ma Thuột (tổ chức trước giờ khai mạc).

- Đơn Vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

c) Chương trình Khám phá sự kỳ vĩ của các ngọn thác, du lịch thám hiểm hầm thác và kết hợp du lịch dã ngoại khám phá rừng Nam Ka –Buôn triết -hồ Lắk.

- Thời gian: Từ ngày 16/11/2009 đến ngay 22/11/2009.

- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Du lịch Đắklắk.

Nội dung: Khám phá phong cảnh núi rừng, những hồ đẹp của Tây Nguyên, buôn truyền thống của người Êđê với nhà sàn dân tộc, với nhiều phương thức đi bộ dã ngoại, vượt núi, đi thuyền độc mộc…, tham gia văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên.

d) Lễ cúng bến nước (Đồng bào Ê Đê):

- Thời gian: Ngày 17/11/2009.

- Địa điểm: Buôn KMrơng, Krõng B - xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột

Chủ trì : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.

e) Chương trình về nguồn:

Nội dung :

Tổ chức chương trình “Du lịch về nguồn" cho một số học sinh thanh niên tiêu biểu của các trường PTTH trên địa bàn thành phố BuônMaThuột đi tham quan và tìm hiểu về di tích lịch sử cách mạng Hang đá Dak Tuôr.

- Địa điểm: Hang đá Dak Tuôr, huyện Krông Bông.

Thời gian: Ngày 21/11/2009

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục Đào tạo; Tỉnh đoàn Đắklắk.

f) Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tây Nguyên xưa và nay’’.

- Thời gian: Từ ngày 16/11 .đến 22/11/2009

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Ban chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND, ng)ày 20/5/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các sự kiện đến năm 2010 của tỉnh.

- Ban tổ chức sẽ được thành lập trên cơ sở là thành viên các Sở, ban, ngành của tỉnh do Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban.

2. Các tiểu ban (Do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan đề xuất, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cụ thể):

a) Tiểu ban nội dung: Gồm các ông, bà có tên sau đây:

Trưởng tiểu ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó ban thường trực: Giám đốc Sở VHTTDL.

- Phó ban: Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến TMĐT Đắk Lắk.

- Thành viên: UBND Thành phố Buôn Ma Thuột; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk; Sở VHTTDL; Công ty Cao su; Khu du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái và Spa Bản Đôn; Tỉnh đoàn Đắk Lắk...

-Tiểu ban nội dung có nhiệm vụ:

- Thường trực Ban tổ chức: Phối hợp với các cơ quan, bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức Tuần lễ Văn hóa du lịch Buôn Ma Thuột đảm bảo tiến độ thời gian, mục đích yêu cầu của kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của kế hoạch: Hội Voi, Hội chợ, Liên hoan ẩm thực; Kế hoạch tuyên truyền cổ động; Chương trình khai mạc, bế mạc, Các hoạt động hỗ trợ khác và công tác tuyên truyền quảng bá, cổ động đường phố đảm bảo tiến độ đề ra; Liên hệ VTV, DRT thực hiện phóng sự Tuần lễ văn hóa du lịch Buôn Ma Thuột, tổ chức họp báo tuyên truyền về sự kiện;

- Đôn đốc các bộ phận liên quan trong việc theo dõi, nắm bắt tiến độ, kết quả triển khai để tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo tổng kết sự kiện; tham mưu khen thưởng các đơn vị tiêu biểu trong quá trình diễn ra sự kiện.

- Xây dựng quy chế, chính sách hỗ trợ các đơn vị tham gia gian hàng.

b) Tiểu ban Tài chính -Hậu Cần: Gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Trưởng tiểu ban: Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phó ban TT: Lãnh đạo Sở VHTTDL.

- Phó ban: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến TMĐT Đắk Lắk.

- Thành viên: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ; Công ty Cao su Đắk Lắk; Văn phòng UBND tỉnh...

Tiểu ban Tài chính - Hậu cần có nhiệm vu:

- Xây dựng kế hoạch kinh phí và rà soát, thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động, sự kiện; đề xuất xử lý nguồn vốn bố trí.

- Vận động và ký kết hợp đồng tài trợ cho sự kiện, tiếp nhận các tài trợ cho sự kiện, các tài trợ giải thưởng cho các hoạt động của Tuần lễ vườn hóa du lịch ký kết các hợp đồng kinh tế tổ chức sự kiện…

- Thực hiện thanh quyết toán theo nguyên tắc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục thu chi các hoạt động theo yêu cầu tài chính.

- Tham mưu, thực hiện việc khen thưởng các đơn vị tham gia Tuần lễ văn hóa du lịch theo đề xuất của Tiểu ban nội dung, bảo đảm công tác văn thư kịp thời phục vụ các hoạt động của Tuần lễ văn hóa du lịch.

- Lập kế hoạch và tổ chức công tác tiếp tân chu đáo tận tình. Đề xuất danh sách khác mời và gửi thư mời kịp thời.

c) Tiểu ban Tuyên truyền - Cổ động: Gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Trưởng tiểu ban: Lãnh đạo Sở VHTTDL.

- Phó ban thường trực: Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến TMĐT Đắk Lắk.

- Phó ban: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn.

- Thành viên: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tỉnh Đoàn TNCSHCM; Trung tâm Văn hóa tỉnh;

Tiểu ban Tuyên truyền - Cổ đông có nhiệm vụ:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch giới thiệu, quảng bá sự kiện trước và trong thời gian tổ chức các hoạt động của Tuần lễ văn hóa du lịch.

- Thực hiện các ấn phẩm liên quan, tổ chức họp báo giới thiệu đầy đủ về sự kiện đến các phóng viên báo, đài, các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Triển khai công tác cổ động đường phổ nhằm giới thiệu rộng rãi trước và trong khi tổ chức các sự kiện.

d) Tiểu ban An ninh - Trật tự: Gồm các ông, bà có tên sau đây:

-Trưởng tiểu ban: Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

- Phó ban thường trực: Lãnh đạo Công an tỉnh.

- Phó ban: Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn.

Thành viên : Công an tỉnh (Phòng PA25; Phòng PA35; Công an phòng cháy chữa cháy; Sở Y tế; Khu du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái và Spa Bản Đôn...) Tiểu ban An ninh - Trật tư có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Uỷ ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, Công ty Cao su Đắk Lắk xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT bên trong khu vực tổ chức các sự kiện trong suốt quá trình (trước và trong khi) tổ chức các sự kiện du lịch.

- Phối hợp với Công an tỉnh và công an huyện Buôn Đôn xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự một cách chặt chẽ, chu đáo, an toàn trước, trong và sau khi tổ chức các sự kiện.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị tham gia hoạt động ẩm thực tại Tuần lễ văn hóa du lịch Buôn Ma Thuột đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khi triển khai phục vụ khách tham quan.

- Phối hợp các cơ quan liên quan có kế hoạch phòng chống cháy nổ cấp cứu và các phương án khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo công tác tổ chức sự kiện được an toàn.

3. Tiến độ thực hiện:

1. Hoàn thành Kế hoạch trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15/6/2009;

2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thanh tập Ban tổ chức, trước ngày 20/6/2009;

3. Hoàn thành Kế hoạch chi tiết, trước ngày 30/6/2009;

4. Triển khai xây dựng các kịch bản, chương trình thực hiện: Từ ngày 01/7/2009;

5. Triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và vận động tài trợ: Từ ngày 01/7/2009.

V. DỰ KIẾN NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Tổng chi: Ước tính khoảng 10 tỷ đồng, dự kiến các nguồn kinh phí như sau:

1/ Ngân sách tỉnh: 03 tỷ đồng

2/ Ngân sách Trung ương (Nguồn xúc tiến quốc gia): 02 tỷ đồng

3/ Vận động nguồn tài trợ: 05 tỷ đồng

2. Giao trách nhiệm tham mưu về kinh phí tổ chức:

Giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát các nội dung tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột năm 2009 để thống nhất đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí trong năm 2009 (Bao gồm: Phần kinh phí bố trí từ ngân sách; phần kinh phí từ nguồn xúc tiến Du lịch quốc gia hỗ trợ; dự kiến huy động nguồn kinh phí tham gia đóng góp, tài trợ của các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức...) để đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động nói trên đạt kết quả tốt.

Căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch Buôn Ma Thuột 2009 được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, các Sở, ngành có liên quan, Uỷ ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuộc Ủy ban Nhân dân huyện các Buôn Đôn, Krông Phê, Lắk, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được phân công khẩn trương chuẩn bị và tổ chức thực hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1547/QĐ-UBND ngày 16/06/2009 phê duyệt kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Buôn Ma Thuột ngày 16/06/2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.887

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!