Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Huyện Bình Chánh Người ký: Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2011/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH LỢI, HUYỆN BÌNH CHÁNH, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Lợi; ý kiến thẩm định của Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 145/TB-TCT-PTNT ngày 13 tháng 6 năm 2011; Tờ trình số 405/TTr-KT ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Phòng Kinh tế Huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh thay đổi về các hạng mục đầu tư, mức vốn đầu tư hoặc cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho xã nông thôn mới, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Lợi phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện nghiên cứu, đề xuất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Lợi và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

ĐỀ ÁN

NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH LỢI, HUYỆN BÌNH CHÁNH, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUNG

I. Điều kiện tự nhiên

1. Đặc điểm tự nhiên:

1.1. Vị trí địa lý: Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh nằm ở phía Tây của ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm Thành phố khoảng 30 km.

- Phía Đông giáp xã Lê Minh Xuân.

- Phía Tây giáp xã Đức Hòa Hạ - huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phía Bắc giáp xã Phạm Văn Hai.

- Phía Nam giáp xã Tân Nhựt và xã Lương Hòa - huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Xã Bình Lợi được chia làm 4 ấp; phân thành 2 khu: Khu A (ấp 3, 4) và khu B (ấp 1, 2).

1.2. Các đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng:

Địa hình Xã Bình Lợi thuộc vùng thấp trũng, đầm lầy nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, với độ cao giảm dần theo hướng Đông Nam, dao động biến thiên từ 0,5 - 1,0 m, là vùng đất có độ thoát nước kém, hiện nay chỉ trồng mía và các loại cây ăn trái là chính.

1.3. Khí hậu:

Xã Bình Lợi nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao, ổn định với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

2. Tài nguyên:

2.1. Đất đai:

- Đất nông nghiệp là 1.460 ha, chiếm 76,5% tổng diện tích đất tự nhiên của xã, bình quân diện tích đất nông nghiệp đạt 1.576 m2/người và 8.400 m2/hộ, diện tích bình quân trên 1 lao động sản xuất nông nghiệp là 0,6 ha (6.053 m2), diện tích đất bình quân của 1 hộ sản xuất nông nghiệp là 2,2 ha (22.496 m2).

- Đất phi nông nghiệp: 408,88 ha, chiếm 21,42%.

- Đất chưa sử dụng: 39,68 ha, chiếm 2,08%.

2.2. Tài nguyên nước:

Xã Bình Lợi có hệ thống kênh, rạch khá đa dạng, nhiều tuyến kênh, rạch chạy qua tạo nên hệ thống thủy văn khép kín với 15 kênh lớn và 36 kênh, rạch nhỏ.

- Thủy văn của xã không chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy triều của biển nên biên độ triều trên địa bàn nhỏ (khoảng 2m).

3. Nhân lực:

3.1. Dân số:

Dân số toàn xã tính đến cuối năm 2010 (tổng điều tra dân số) là 8.927 nhân khẩu, 1.938 hộ gia đình (bao gồm cả hộ đăng ký tạm trú trên 6 tháng), mật độ dân số bình quân 468 người/km2. Trong đó:

- Số hộ nông nghiệp: 649 hộ với 1.267 lao động chiếm 21%.

- Số hộ phi nông nghiệp và dịch vụ khác: 1.289 hộ với 4.864 lao động chiếm 79%.

3.2. Lao động:

- Lao động phân theo kiến thức phổ thông như sau: Bậc tiểu học chiếm 33%; Bậc trung học cơ sở chiếm 35%; Bậc trung học phổ thông chiếm 32%.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn: có 4.099/6.131 lao động (chiếm 67% tổng số lao động) đã qua đào tạo chuyên môn.

II. Thực trạng về hạ tầng - kinh tế - xã hội:

1. Công tác quy hoạch:

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trong đó có xã Bình Lợi.

Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội môi trường, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu: Chưa có.

2. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội:

2.1. Giao thông: Tổng chiều dài hệ thống giao thông tại xã 129,63 km. Trong đó, xã đã đầu tư nâng cấp, mở rộng 57,17 km đường liên ấp, liên xã, nội đồng tạo nhiều thuận lợi giao thông, còn 72,46 km cần đầu tư nâng cấp.

2.2. Thủy lợi: Toàn xã có 53 tuyến kênh, rạch với tổng chiều dài 80 km. Xã có 4 trạm bơm do xã quản lý cần nâng cấp các trạm bơm này nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng nước trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân. Số cống hiện có 23 cống, trong đó số cống đã đáp ứng yêu cầu là 13 cống, số cống cần nâng cấp 10 cống, số cống cần xây mới là 30 cống.

2.3. Điện: Toàn xã có hệ thống điện trung thế 25 km chủ yếu nằm dọc theo các tuyến đường. hệ thống điện hạ thế 45 km. Có 39 trạm biến áp.

2.4. Trường học

- Trường mầm non: Theo quy hoạch mạng lưới trường học của ngành giáo dục có nhưng chưa thực hiện.

- Trường Mẫu giáo: Có 01 trường mẫu giáo Sen Hồng (4 điểm trường). Số giáo viên 11 giáo viên (đạt chuẩn 100%). Số học sinh đang theo học 223, đạt tỷ lệ 100%.

- Trường Tiểu học: Xã Bình Lợi có 01 trường tiểu học Bình Lợi (3 điểm trường) với 15 lớp học nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định của ngành giáo dục. Số giáo viên 18 giáo viên (đạt chuẩn 100%). Số học sinh đang theo học 605 học sinh đến tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%.

- Trường Trung học cơ sở: Có 01 trường trung học cơ sở với 11 lớp học. Với giáo viên 27 giáo viên và 378 học sinh đến tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp năm học 2009 - 2010 đạt 100%.

2.5. Cơ sở vật chất văn hóa: Xã Bình Lợi chưa có nhà văn hóa xã; chưa có khu thể dục thể thao.

2.6. Chợ: Trên địa bàn xã chưa có chợ để tập trung buôn bán.

2.7. Bưu điện: Xã hiện có 01 bưu điện văn hóa xã, tuy nhiên hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị còn hạn chế. Toàn xã có 902 điện thoại cố định và 04 điểm truy cập Internet.

2.8. Nhà ở dân cư nông thôn: Tổng số nhà ở trên địa bàn xã là 2.168 căn, diện tích xây dựng ước tính khoảng trên 60.000 m2, trong đó: có khoảng 20% nhà cấp 2, 3, còn lại là nhà cấp 4. Hiện nay, nhà tạm bợ còn 267 căn, chiếm khoảng 14%.

3. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất:

3.1. Kinh tế:

- Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thì cơ cấu kinh tế của xã là Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ.

- Thu nhập bình quân đầu người: 14 triệu đồng/người/năm.

- Số lượng hộ nghèo: theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm là 133 hộ chiếm 6,86% tổng số hộ toàn xã (1.938 hộ).

- Nhìn chung, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, chiếm khoảng 32,72% tổng thu nhập, chủ yếu các ngành nuôi cá, trồng mía, nuôi heo, trồng lúa, cây ăn trái (sầu riêng, mít, xoài,…).

3.2. Lao động:

- Cơ cấu lao động: Nông nghiệp 21%; công nghiệp - TTCN - XD 76%; dịch vụ, thương mại 3%.

- Lao động phân theo kiến thức phổ thông: Tiểu học 33%; THCS 35%; THPT 32%.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn: Sơ cấp (3 tháng trở lên) 53%, tỷ lệ trong nông nghiệp 47%; trung cấp 40%, tỷ lệ trong nông nghiệp 5%; Đại học 7%, tỷ lệ trong nông nghiệp 0,8%.

3.3. Hình thức tổ chức sản xuất:

- Số trang trại trên địa bàn xã là 05 trang trại; 26 doanh nghiệp, cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ yếu thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.

- Kinh tế tập thể: Xã Bình Lợi có 1 hợp tác xã nhưng đã giải thể.

4. Văn hóa, xã hội và môi trường:

4.1. Văn hóa - giáo dục:

- Năm 2010, xã có 03 ấp được huyện công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 75%.

- Phổ cập giáo dục trung học: xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông năm 2010 (tỷ lệ 73,04%).

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) trong năm 2010 là 90,18%.

4.2. Y tế: Xã có 1 trạm y tế nhưng đã xuống cấp; số lượng người dân đăng ký BHYT là 50% dân số toàn xã.

4.3. Môi trường:

- Hiện nay, trên địa bàn xã có khoảng 90% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

- Tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình (nhà tắm, hố xí, bể nước) đạt chuẩn khoảng 94%.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 50%.

- Xử lý chất thải: Trên địa bàn xã 22,6% số hộ đăng ký thu gom và xử lý rác thải dân lập, số hộ còn lại tự tiêu huỷ rác bằng hình thức chôn hoặc đốt tại nhà vườn.

- Tỷ lệ số hộ có chăn nuôi hợp vệ sinh khoảng 50%.

- Nghĩa trang: Trên địa bàn xã hiện nay chưa có nghĩa trang. Định hướng sắp tới xây dựng nghĩa trang có diện tích khoảng 3 ha tại ấp 3.

5. Hệ thống chính trị:

- Đảng bộ cơ sở: Có 07 chi bộ trực thuộc, với 94 đảng viên. Trong đó có 04 chi bộ ấp, 01 chi bộ cơ quan, 02 chi bộ trường học và 01 chi bộ quân sự.

- Biên chế cán bộ, công chức xã có 38 nhân sự, gồm: 11 chuyên trách, 9 công chức và 18 không chuyên trách. Trong đó tốt nghiệp Đại học 13 người, tốt nghiệp trung cấp 15 người, tốt nghiệp trung học phổ thông 04 người, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông 06 người, đang học đại học 06 người. Về trình độ chính trị: cao cấp 01, trung cấp 06.

6. Các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã:

- Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giai đoạn 2006 - 2010.

- Các chương trình hỗ trợ lãi suất phục vụ cho chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nêu trên.

Phần II

NỘI DUNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2015

I. Mục tiêu thực hiện:

- Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch khu dân cư (giúp cho người dân ổn định sản xuất, đảm bảo cho người dân có

nơi đổ rác thải, nơi chôn chất đúng quy định, chỉnh trang khu dân cư, cải thiện bộ mặt nông thôn).

- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.

- Kiên cố hóa trường, lớp, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất trong hệ thống trường học, tiến tới hiện đại hóa các phương tiện dạy học.

- Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 tăng từ 1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2011.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Thành phố (duới 12 triệu đồng/người/năm): giảm xuống dưới 3%

- Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%.

II. Nội dung và nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác quy hoạch:

- Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Lập quy hoạch

sử dụng đất để phân vùng sản xuất nông nghiệp và xây dựng nhà ở trên địa bàn xã do quy hoạch xây dựng 1/2000 chưa phủ kín.

- Hoàn thành quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn:

2.1. Giao thông:

- Nâng cấp, mở rộng, cải tạo các tuyến đường trục xã, liên xã: 8,95 km.

- Nâng cấp, mở rộng, cải tạo các tuyến đường trục ấp, liên ấp, liên tổ (đá dăm, cấp phối sỏi đỏ) lên nhựa hóa: 31,19 km.

- Đường ngõ xóm được bê tông hóa không lầy lội vào mùa mưa: 0,92 km.

- Đường nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện: 31,4 km.

- Xây dựng 5 cây cầu trên kênh Xáng Ngang.

2.2. Thủy lợi:

- Nâng cấp cải tạo 10 cống, xây mới 30 cống.

- Xây dựng Hệ thống đê bao ngăn lũ Khu B (Quyết định 225/QĐ-SNN-QLĐT).

2.3. Điện:

- Cải tạo nâng cấp: Đường dây hạ thế 31 km, bao gồm các tuyến 1 pha thành 3 pha.

- Xây dựng mới: Đường dây hạ thế 19 km, đường dây trung thế, cao thế 4,8 km.

Hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường xuyên ấp.

2.4. Trường học:

- Cải tạo nâng cấp: Trường trung học cơ sở.

- Xây dựng mới: Trường mầm non; trường tiểu học.

2.5. Y tế: Xây mới 01 trạm y tế đạt chuẩn.

2.6. Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng mới Văn phòng Ban nhân dân ấp 1; cải tạo, sửa chữa Văn phòng Ban nhân dân ấp 2, 3, 4.

2.7. Chợ nông thôn: Xây mới 1 chợ nông thôn.

2.8. Bưu điện: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Bưu điện

2.9. Nhà ở dân cư nông thôn: Sửa chữa, nâng cấp 433 hộ. Trong đó, cần vận động sửa chữa 19 căn nhà tình thương.

3. Phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất:

3.1. Phương hướng phát triển các ngành sản xuất nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân:

a) Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với nông nghiệp đô thị đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, dịch bệnh - mang lại hiệu quả kinh tế cao:

- Nuôi cá thịt thâm canh: Quy mô dự kiến khoảng 320 ha.

- Nuôi cá kiểng: Quy mô dự kiến 10 ha.

- Trồng mai vàng nguyên liệu, trồng mai ghép: Quy mô dự kiến 80 ha.

- Trồng mía thâm canh năng suất cao: Quy mô dự kiến 800 ha.

- Mô hình VAC kết hợp du lịch sinh thái vườn: Quy mô dự kiến 150 ha (vườn, mặt nước, chuồng).

- Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Đồng thời duy trì một số mô hình khác như trồng lúa nước (100 ha), nuôi heo, bò, trồng sen, trồng hoa kiểng, bonsai… cũng đang được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã.

b) Đào tạo nghề, giải quyết việc làm:

- Ban quản lý liên kết chặt chẽ với trường dạy nghề trên địa bàn huyện, các trường lân cận và các doanh nghiệp nhằm có định hướng đào tạo công nhân kỹ thuật để giải quyết lao động có việc làm.

- Đào tạo nghề cấp chứng chỉ, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân, kỹ năng khuyến nông cho cán bộ khuyến nông cơ sở, nông dân giỏi.

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, trường Đại học, Viện nghiên cứu... với nông dân, hộ sản xuất trong công tác chuyển giao tiến bộ KHKT, giống mới, công nghệ sau thu hoạch.

- Đào tạo và nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ kế toán cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của xã, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất, doanh nghiệp.

3.2. Các hình thức tổ chức cần phát triển:

- Tuyên truyền, vận động nhằm giúp người nông dân nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể.

- Bồi dưỡng, đào tạo tổ trưởng, tổ phó tổ hợp tác nhằm nâng cao về năng lực quản lý.

- Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu như trang thiết bị phục vụ thông tin liên lạc, đào tạo trao đổi, cập nhật thông tin (điện thoại, máy fax, máy vi tính,...).

- Hỗ trợ để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD, dịch vụ của các tổ chức kinh tế tổ hợp tác.

- Thành lập mới 02 tổ hợp tác từ 02 câu lạc bộ cá sấu và câu lạc bộ hoa lan, cây kiểng.

4. Giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và môi trường:

4.1. Giáo dục và đào tạo: Xây dựng các chương trình như tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, đào tạo cán bộ tại chỗ,…

4.2. Chương trình chăm sóc sức khỏe: Tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm đạt trên 75%, xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế đạt chuẩn.

4.3. Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh:

- Tỷ lệ xóm, ấp đạt tiêu chuẩn trên 70%, gia đình văn hóa, gương người tốt, việc tốt năm 2011 tiếp tục giữ vững và vượt theo chỉ tiêu hàng năm, ấp có trên 80% số hộ đạt gia đình văn hóa, hàng năm có từ 10 đến 15 gương người tốt việc tốt được biểu dương ở ấp.

- Xây dựng các chỉ tiêu về hoạt động văn hóa, thể thao đối với xã, hàng năm có 80% số cơ quan, đơn vị tại địa bàn đạt tiêu chuẩn công sở văn minh sạch đẹp an toàn, đơn vị văn hóa, 85% số dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 20% số dân tham gia các hoạt động văn nghệ, 25% số dân tham gia hoạt động thể dục thể thao thường xuyên.

4.4. Bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn:

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 100%.

- Tỷ lệ hộ có cơ sở chăn nuôi hợp vệ sinh: 100%.

- Tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình (nhà tắm, hố xí, bể nước) đạt chuẩn: 100%.

- Củng cố các tổ thu gom và xử lý rác. Thu gom rác khu dân cư tập trung ở các trục đường chính đạt 100%, hộ gia đình sống phân tán tự xử lý rác hợp môi trường.

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước trong thôn xóm.

- Số cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

- Quy hoạch và xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang (diện tích 3,8 ha) tại ấp 3.

- Trồng cây xanh các tuyến đường, trường học,cơ quan, y tế,… vận động dân tham gia các hội thi Môi trường xanh cấp Sở, Thành phố (Môi trường xanh, Chủ nhật xanh…).

4.5. Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở:

- Tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn: đạt 100%.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

- An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

4.6. An ninh chính trị và trật tự xã hội:

- An ninh xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo đấu tranh phòng chống tội phạm, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương và vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người hoặc xảy ra điểm nóng.

III. Dự kiến kinh phí và nguồn vốn đầu tư:

1. Tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ để thực hiện đề án dự kiến: 536.961 triệu đồng (năm trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu đồng). Trong đó:

- Vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản: 468.762 triệu đồng (chiếm 87,30%).

- Vốn sự nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động trên địa bàn xã: 68.199 triệu đồng (chiếm 12,70%).

2. Nguồn vốn:

2.1. Vốn từ Ngân sách: 349.648 triệu đồng, chiếm 65,12%.

- Vốn nông thôn mới: 277.128 triệu đồng, chiếm 51,61%.

- Vốn lồng ghép: 72.520 triệu đồng, chiếm 13,51%.

2.2. Vốn nhân dân, doanh nghiệp đóng góp: 158.714 triệu đồng, chiếm 29,55%.

- Vốn nhân dân đóng góp: 146.239 triệu đồng, chiếm 27,23%.

- Vốn doanh nghiệp: 12.475 triệu đồng, chiếm 2,32%.

2.3. Vốn vay tín dụng: 28.599 triệu đồng, chiếm 5,33%.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện đề án đến năm 2015:

- Năm 2011: Đạt 8/19 tiêu chí (văn hóa, bưu điện, điện, an ninh trật tự, giáo dục, cơ cấu lao động, quy hoạch, y tế).

- Năm 2012: Đạt 9/19 tiêu chí, đạt thêm 1 tiêu chí (hình thức tổ chức sản xuất).

- Năm 2013: Đạt 12/19 tiêu chí, đạt thêm 3 tiêu chí (trường học, nhà ở dân cư, hộ nghèo).

- Năm 2014: Đạt 17/19 tiêu chí, đạt thêm 5 tiêu chí (thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, chợ nông thôn).

- Năm 2015: Đạt 19/19 tiêu chí, đạt thêm 2 tiêu chí (giao thông, thu nhập).

- Thời gian thực hiện đề án: Năm 2011 - 2015.

- Địa điểm thực hiện: Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quy mô và khối lượng thực hiện: theo các biểu đính kèm.

3. Phân công thực hiện:

3.1. Trách nhiệm của Huyện:

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình trên địa bàn;

b) Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở;

c) Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm.

3.2. Trách nhiệm của xã:

- Nhiệm vụ của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện đề án phát triển nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện tại hộ mình, đồng thời vận động giúp đỡ hộ lân cận hay nhóm hộ nơi cư trú cùng thực hiện.

- Đảng ủy phân công mỗi đảng viên phụ trách một mảng công tác, mỗi đoàn thể chủ trì thực hiện một đến hai nội dung trong đề án xây dựng nông thôn mới.

- Các cấp, các ấp cam kết giữa các hộ trong việc thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới tại gia đình mình.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 

PHỤ LỤC 1

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ ĐẠT 19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ BÌNH LỢI - HUYỆN BÌNH CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

TÊN TIÊU CHÍ

NĂM 2011

NĂM 2012

NĂM 2013

NĂM 2014

NĂM 2015

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

2

Giao thông

 

 

 

 

Đạt

3

Thủy lợi

 

 

 

Đạt

Đạt

4

Điện

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

5

Trường học

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

6

Cơ sở vật chất văn hóa

 

 

 

Đạt

Đạt

7

Chợ nông thôn

 

 

 

Đạt

Đạt

8

Bưu điện

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

9

Nhà ở dân cư

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

10

Thu nhập

 

 

 

 

Đạt

11

Hộ nghèo

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

12

Cơ cấu lao động

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

13

Hình thức tổ chức sản xuất

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

14

Giáo dục

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

15

Y tế

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

16

Văn hóa

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

17

Môi trường

 

 

 

Đạt

Đạt

18

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

 

 

 

Đạt

Đạt

19

An ninh trật tự xã hội

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

TỔNG CỘNG

8/19

9/19

12/19

17/19

19/19

Năm 2011: Đạt 8/19 tiêu chí: (1, 4, 8, 12, 14, 15, 16);

Năm 2012: Đạt 9/19 tiêu chí (thêm tiêu chí: 13);

Năm 2013: Đạt 12/19 tiêu chí (thêm tiêu chí: 5, 9, 11);

Năm 2014: Đạt 17/19 tiêu chí (thêm tiêu chí: 3, 6, 7, 17, 18);

Năm 2015: Đạt 19/19 tiêu chí (thêm tiêu chí còn lại: 2, 10).

 

PHỤ LỤC 2

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH LỢI, HUYỆN BÌNH CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu theo vùng Đông Nam Bộ

Hiện trạng 2010

Dự kiến kết quả thực hiện

2011

2012

2013

2014

2015

I. QUY HOẠCH

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tấng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Đạt

Chưa đạt

(Chỉ có quy hoạch tổng thể của huyện đến năm 2010, trong đó có xã)

Đạt

(Thực hiện quy hoạch 1/2000)

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Chưa đạt

(Chưa thực hiện)

Đạt

(Thực hiện quy hoạch 1/2000)

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

II. HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn của Bộ Giao thông vận tải: (%)

100%

51,14%

Tổng số: 18,32km

- Đạt chuẩn: 9,37km

- Nâng cấp, mở rộng: 8,95 km

51,14%

100%

Nhựa hóa 8,95 km

100%

Duy trì

100%

Duy trì

100%

Duy trì

2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm, được cứng hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn của Bộ GTVT: (%)

100%

28,67%

Tổng số: 43,73km

- Đạt chuẩn: 12,5km

- Nâng cấp, mở rộng: 31,19 km

36,13%

Nâng cấp 3,26 km

54,76%

Nâng cấp 8,15 km

93,25%

Nâng cấp 16,83 km

100%

Nâng cấp 2,95 km

100%

Duy trì

2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: (%)

100%

50%

Tổng số: 1,84km

- Đạt chuẩn: 0,92km

- Nâng cấp, mở rộng: 0,92 km

50%

100%

Bê tông 0,92 km

100%

Duy trì

100%

Duy trì

100%

Duy trì

2.4.Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện: (%)

100%

52,24%

Tổng số: 65,75km

- Đạt chuẩn: 34,35km

- Nâng cấp, mở rộng: 31,40 km

52,24%

52,24%

52,24%

85,40%

Cứng hóa 21,8 km

100%

Cứng hóa 9,6 km

3

Thủy lợi

3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh:

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa: (%)

85

Chưa đạt

50%

Chưa đạt

(Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh)

Chưa đạt

Đạt

(Nâng cấp 10 cống, xây mới 30 cống)

Đạt

Đạt

4

Điện

4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (%)

99%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia (%)

100

30%

30%

60%

Xây dựng mới trường tiểu học

100%

Nâng cấp, sửa chữa trường trung học cơ sở; Xây dựng mới trường mẫu giáo

100%

100%

6

Cơ sở vật chất văn hóa

6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, TT&DL

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

6.2. Tỷ lệ % thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100

0%

(0/4 ấp)

0%

0%

0%

100%

(XD mới)

Đạt

7

Chơ nông thôn

Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng

Đạt

Chưa đạt

(xã chưa có chợ nông thôn)

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

(xây dựng mới 1 chợ)

Đạt

8

Bưu điện

8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

8.2. Có Internet đến thôn

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

9

Nhà ở dân cư

9.1. Nhà tạm, dột nát (%)

Không

19 căn nhà tạm dột nát

0,1%

0%

0%

0%

0%

9.2. Nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng

90

75%

80%

85%

90%

95%

>95%

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của huyện. (lần)

1,5

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với điểm xuất phát của xã (lần)

1,1 lần

1,2 lần

1,3 lần

1,4 lần

1,5 lần

11

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo (%)

3

6,86%

(133/ 1.938)

6,5%

5,5%

<3%

<2%

<2%

12

Cơ cấu lao động

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

20

Đạt

19,7

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

13

Hình thức tổ chức sản xuất

Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

Chưa có

Chưa đạt

Đạt

(thành lập tổ hợp tác)

Đạt

Đạt

Đạt

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

14

Giáo dục

14.1. Phổ cập giáo dục trung học

Đạt

Đạt (97%)

Đạt (97%)

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

14.2. Tỷ lệ % học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

90%

95%

95%

97%

97%

97%

97%

14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)

>40

67%

70%

>70%

>70%

>70%

>70%

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế

40%

55%

55%

60%

65%

70%

>75%

15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

Đạt

Chưa đạt

Đạt

(Xây mới trạm y tế)

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

16

Văn hóa

Xã có từ 70% số thôn, ấp đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch

Đạt

Đạt

(3/4 ấp đạt)

Đạt

(3/4 ấp)

Đạt

(3/4 ấp)

Đạt

(3/4 ấp)

Đạt

(3/4 ấp)

Đạt

Duy trì

17

Môi trường

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia

90

93%

95%

97%

100%

100%

100%

17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

17.3. Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

Đạt

Không có

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

(Xây mới 1 nghĩa trang 3 ha)

Đạt

17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

Đạt

Chưa đạt

30%

Chưa đạt

50%

Chưa đạt

70%

Chưa đạt

90%

Đạt

100%

Đạt

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

18

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn

Đạt

Chưa đạt

(còn 14/38 người chưa đạt)

74%

Chưa đạt

80%

Chưa đạt

90%

Đạt

100%

100%

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

19

An ninh, trật tự xã hội

An ninh, trật tự xã hội được giữ vững

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

 

PHỤ LỤC 3

VỐN VÀ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ BÌNH LỢI, HUYỆN BÌNH CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Lĩnh vực

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Tổng vốn đầu tư

Chia theo nguồn

Ngân sách thành phố

Vốn dân

Vốn doanh nghiệp

Vốn tín dụng

Nông thôn mới

Lồng ghép

Tổng

I. Xây dựng cơ bản

 

 

468.762

277.128

59.000

336.128

125.659

6.975

0

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ:

 

 

2.100

2.100

 

2.100

 

 

 

1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

2

Giao thông

Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

Km

72,46

350.290

183.428

50.000

233.428

116.862

 

 

Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa

Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện

3

Thủy lợi

Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh:

 

 

15.000

15.000

 

15.000

 

 

 

Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa

4

Điện

Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

 

 

6.000

 

 

 

 

6.000

 

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia

 

 

66.000

66.000

 

66.000

 

 

 

6

Cơ sở vật chất văn hóa

Nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH- TT-DL

 

 

1.200

600

 

600

600

 

 

Tỷ lệ % ấp có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT- DL

7

Chợ nông thôn

Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng

 

 

10.000

10.000

 

10.000

 

 

 

8

Bưu điện

Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

 

 

500

 

 

 

 

500

 

Có internet đến thôn

9

Trạm y tế

Xã có trạm y tế đạt chuẩn

 

 

9.000

 

9.000

9.000

 

 

 

10

Nhà ở dân cư

Không còn nhà tạm, dột nát

 

 

8.672

 

 

 

8.197

475

 

II. Phát triển kinh tế

 

 

53.199

0

7.720

7.720

19.380

2.500

23.599

11

Thành tựu sản xuất

Các chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất

 

 

48.199

 

5.720

5.720

18.880

 

23.599

12

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo (<3%)

 

 

2.500

 

1.000

1.000

 

1.500

 

13

Cơ cấu lao động

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm

 

 

1.500

 

500

500

 

1.000

 

14

Hình thức tổ chức sản xuất

Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

 

 

1.000

 

500

500

500

 

 

III. Các hoạt động khác

 

 

15.000

0

5.800

5.800

1.200

3.000

5.000

15

Giáo dục

Phổ cập giáo dục trung học >70%

 

 

500

 

500

500

 

 

 

Tỷ lệ % học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) >80%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo >40%

16

Y tế

Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế > 40%, thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

 

 

1.000

 

800

800

200

 

 

17

Văn hóa

Xã có từ 70% số thôn, ấp đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ TT- VH-DL

 

 

500

 

500

500

 

 

 

18

Môi trường

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh >90%

 

 

12.000

 

3.000

3.000

1.000

3.000

5.000

Các cơ sở SX - KD đạt tiêu chuẩn về môi trường

Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

19

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh trật tự được giữ vững

Cán bộ xã đạt chuẩn

 

 

1.000

 

1.000

1.000

 

 

 

Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

An ninh, trật tự xã hội được giữ vững

Tổng cộng = I + II + III

 

 

536.961

277.128

72.520

348.148

146.239

12.475

28.599

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN XÃ BÌNH LỢI, HUYỆN BÌNH CHÁNH (Giai đoạn 2011 - 2015)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT

Danh mục

Lý trình

Hiện trạng

Kế hoạch đầu tư

Kinh phí thực hiện

Dài (m)

Rộng (m)

Kết cấu

Dài (m)

Rộng (m)

Kết cấu

Nông thôn mới

Lồng ghép

Doanh nghiệp

Dân

I

QUY HOẠCH

Quy hoạch 1/200

 

 

 

 

 

 

2.100

-

-

-

II

GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

183.428

50.000

-

116.862

1

Đường lô 2 tổ 6 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

2

Đường lô 2 tổ 8 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

3

Đường lô 2 tổ 2 ấp 4

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

4

Đường lô 2 tổ 3 ấp 4

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

5

Kênh Số 3 (bờ bắc)

Vườn thơm – Ranh LA

1.458

3,0

CPSĐ

1.458

5,0

Đá dăm

2.916

 

 

1.458

6

Đường lô 2 tổ 9 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

7

Đường lô 2 tổ 10 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

8

Đường lô 2 tổ 11 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

9

Đường lô 2 tổ 1 ấp 4

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

10

Đường lô 2 tổ 4 ấp 4

Vườn thơm

450

3,0

Đá 0 x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

11

Kênh Xã Tĩnh (bờ nam)

Vườn thơm – Ranh LA

1.487

3,0

CPSĐ

1.487

5,0

Đá dăm

2,974

 

 

1,487

12

Kênh số 3

Vườn thơm – Ranh LA

1.458

5,0

CPSĐ

1.458

6,0

Nhựa tưới

4.374

 

 

729

13

Kênh số 5

Vườn thơm – Ranh LA

1.481

6,0

CPSĐ

1.481

6,0

Nhựa tưới

4.443

 

 

-

14

Kênh số 5

Vườn thơm – Ranh LA

1.481

6,0

CPSĐ

1.481

6,0

Nhựa tưới

4.443

 

 

741

15

Các Hẻm tổ 8 ấp 4

Tỉnh lộ 10 – Rau Răm

923

3,0

Đá dăm

923

3,0

Bê tông

388

 

 

581

16

Trương Văn Đa

Kênh Ba Lạc- Đường tổ 1 ấp 1

8.028

6,5

CPSĐ

8.028

9,0

Nhựa nóng

43.351

 

 

10.035

17

Tổ 1 ấp 1

Đường Trương Văn Đa – 6 Oánh

922

6,0

CPSĐ

922

9,0

Nhựa nóng

4.979

 

 

1.383

18

Đường lô 2 tổ 1 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Đá o x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

19

Đường lô 2 tổ 2 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Đá o x 4

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

20

Đường lô 2 tổ 3 ấp 3

Vườn thơm

570

3,0

Nhựa tưới

570

3,0

Nhựa nóng

1.026

 

 

-

21

Đường lô 2 tổ 5 ấp 3

Vườn thơm

450

3,0

Nhựa tưới

450

3,0

Nhựa nóng

810

 

 

-

22

Kênh Bà Bửu

Vườn thơm – Ranh LA

1.500

3,0

CPSĐ

1.500

6,0

Nhựa tưới

4.500

 

 

2.249

23

Kênh Xã Tỉnh

Vườn thơm – Ranh LA

1.487

5,0

CPSĐ

1.487

6,0

Nhựa tưới

4.461

 

 

744

24

Kênh Số 8

Vườn thơm – Ranh LA

1.780

2,0

CPSĐ

1.780

6,0

Nhựa tưới

5.340

 

 

3.560

25

Kênh Số 8

Vườn thơm – Ranh LA

1.780

2,0

Đất đen

1.780

6,0

Nhựa tưới

5.340

 

 

3.560

26

Tổ 6 – 7 Rau Răm

Vườn thơm – Ranh LA

858

5,0

Đá dăm

858

6,0

Nhựa tưới

2.574

 

 

430

27

Kênh Rau Răm

Ranh Cầu Đôi – Kênh Rau Răm

1.200

5,0

CPSĐ

1.200

6,0

Nhựa tưới

3.600

 

 

600

28

Kênh Liên Vùng

Kênh Bà Bữu – Kênh Rau Răm

6.300

3,0

CPSĐ

6.300

6,0

Nhựa tưới

18.900

 

 

9.450

29

Trầm Lầy 1 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

3.000

4,0

Đất đen

3.000

6,0

Đá dăm

4.080

 

 

6.120

30

Trầm Lầy 2 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

3.000

4,0

Đất đen

3.000

6,0

Đá dăm

4.080

 

 

6.120

31

Kinh số 1 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

3.000

2,0

Đất đen

3.000

6,0

Đá dăm

5.280

 

 

7.920

32

Kinh số 2 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

3.000

2,0

Đất đen

3.000

6,0

Đá dăm

5.280

 

 

7.920

33

Kinh số 4 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

3.000

2,0

Đất đen

3.000

6,0

Đá dăm

5.280

 

 

7.920

34

Kinh số 9 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

1.200

2,0

Đất đen

1.200

6,0

Đá dăm

2.112

 

 

3.169

35

Kinh số 10 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

2.800

2,0

Đất đen

2.800

6,0

Đá dăm

4.928

 

 

7.392

36

Kinh số 11 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

2.800

2,0

Đất đen

2.800

6,0

Đá dăm

3.808

 

 

5.715

37

Kênh số 3 (bờ bắc)

Vườn thơm – Ranh LA

1.458

5,0

CPSĐ

1.458

6,0

Nhựa tưới

4.374

 

 

729

38

Kênh Xã Tĩnh (bờ nam)

Vườn thơm – Ranh LA

1.487

3,0

CPSĐ

1.487

6,0

Nhựa tưới

4.461

 

 

2.230

39

Kinh số 6 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

2.400

2,0

Đất đen

2.400

6,0

Đá dăm

4.224

 

 

6.336

40

Kinh số 7 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

2.000

2,0

Đất đen

2.400

6,0

Đá dăm

3.520

 

 

5.280

41

Kinh số 12 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

1.400

2,0

Đất đen

1.400

6,0

Đá dăm

2.464

 

 

3.696

42

Kinh số 13 (2 bên)

Vườn thơm – Ranh LA

1.400

2,0

Đất đen

1.400

6,0

Đá dăm

2.465

 

 

3.697

43

Tư Đức (hai bên)

Tổ 6, 7 – Kinh 11

1.400

3,0

Đất đen

1.400

6,0

Đá dăm

2.184

 

 

3.276

44

Sáu Áp (2 bên)

Tổ 6, 7 – Kinh 12

1.000

3,0

Đất đen

1.000

6,0

Đá dăm

1.560

 

 

2.340

45

Xây 5 cây cầu kênh Xáng Ngang

Kênh Xáng Ngang

 

 

 

 

 

 

 

50.000

 

 

III

THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

 

15.000

-

-

-

 

Nâng cấp 10 cống thoát nước

Đường Vườn Thơm

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

Xây mới 30 cống thoát

Đường Vườn Thơm

 

 

 

 

 

 

12.000

 

 

 

IV

TRƯỜNG HỌC

 

 

 

 

 

 

 

66.000

-

-

-

 

Xây mới Trường mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

25.000

 

 

 

 

Xây mới Trường Tiểu học BL

 

 

 

 

 

 

 

40.000

 

 

 

 

Nâng cấp sửa chữa trường trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

V

TRẠM Y TẾ

 

 

 

 

 

 

 

-

9.000

-

-

 

Xây mới trạm y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000

 

 

VI

VĂN HÓA – XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

 

600

-

-

600

 

Xây mới VP.BND ấp 1

Ấp 1

 

 

 

 

 

 

300

 

 

300

 

Nâng cấp VP.BND ấp 2

Ấp 2

 

 

 

 

 

 

100

 

 

100

 

Nâng cấp VP.BND ấp 3

Ấp 3

 

 

 

 

 

 

100

 

 

100

 

Nâng cấp VP.BND ấp 4

Ấp 4

 

 

 

 

 

 

100

 

 

100

VII

CHỢ NÔNG THÔN

Xây mới chợ nông thôn

 

 

 

 

 

 

10.000

-

-

-

VIII

ĐIỆN

 

 

 

 

 

 

 

-

-

6.000

-

 

Nâng cấp hệ thống điện 3 pha, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường ()

Đường Trương Văn Đa,…

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

Nâng cấp xây mới hệ thống điện hạ thế, trung thế, cao thế, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường (Đường Lô 2…)

Đường Lô 2,…

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

IX

BƯU ĐIỆN

 

 

 

 

 

 

 

-

-

500

-

X

NHÀ Ở DÂN CƯ

Ấp 1, 2, 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

475

8.197

TỔNG

277.128

59.000

6.975

125.659

TỔNG CỘNG

468.762

BẰNG CHỮ: Bốn trăm sáu mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng

 

PHỤ LỤC 5

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI ĐỊA BÀN XÃ BÌNH LỢI, HUYỆN BÌNH CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Hiện trạng năm 2010

Dự kiến năm 2015

Vốn đầu tư

Ngành nghề

Địa bàn

Qui mô

Địa bàn

Qui mô

(Triệu đồng)

1

Lúa

Ấp 1, 2

200 ha

Ấp 1, 2

100 ha

3.000

2

Trồng Sen

Ấp 1, 2

20 ha

Ấp 1, 2

30 ha

900

3

Mía

Ấp 1, 2, 3, 4

1010 ha

Ấp 1, 2, 3, 4

800 ha

24.000

4

Cây ăn trái

Ấp 1, 2, 3, 4

20 ha

Ấp 1, 2, 3, 4

150 ha

4.500

5

Cây mai, hoa kiểng

Ấp 2, 3, 4

31,65 ha

Ấp 2, 3, 4

80 ha

2.199

6

Nuôi cá

Ấp 1, 2

140 ha

Ấp 1, 2

320 ha

9.600

7

Heo

Ấp 1, 2, 3, 4

2500 con

Ấp 1, 2, 3, 4

5.000 con

2.500

8

Cá sấu

Ấp 1

386 con

Ấp 1

400 con

400

9

Bò thịt

Ấp 1, 2, 3, 4

80 con

Ấp 1, 2, 3, 4

100 con

100

Tổng cộng

47.199

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 15/09/2011 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.972

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!