Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/2003/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Vy Trọng Toán
Ngày ban hành: 14/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2003/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Căn cứ luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 quy định chi tiết một số điều của luật di sản văn hoá.
Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hoá Thông tin.
Sau khi xem xét hồ sơ di tích và đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Thanh hoá, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai.

Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xếp hạng 17 di tích, xếp hạng bổ sung 03 di tích, đổi tên và địa danh 02 di tích sau :

TỈNH HÀ TÂY (04)

1 Di tích lịch sử : Địa điểm lưu niệm Bác Hồ - xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.

2. Di tích lịch sử: Đền và Bến Chương Dương- xã Chương Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

3. Di tích kiến (rúc nghệ thuật: Đình Là- xã Tân Minh, huyện Thường rrín, tỉnh Hà Tây.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Lăng đá Quận Vân- xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, tỉnh Gà Tây.

TỈNH BẮC NINH (02)

5. Di tích lịch sử-nghệ thuật : Đình Tĩnh Xá - xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

6. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Ngọc Quan - xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

TỈNH HẢI DƯƠNG (02)

7. Di tích lịch sử: Đền Quốc Phụ- xã Chí Minh, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

8. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa, đình Đan Tràng - xã Đứa Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

tỉnh hoà bình (05)

9. Danh lam thắng cảnh: Động Thiên Long - xã Lạc Dương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

10. Danh lam thắng cảnh: Động Trung Sơn - xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

11. Danh lam thắng cảnh: Động Hoa Tiên - xã Ngòi hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

12. Di tích khảo cổ : Hang Bưng- xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

13. Di tích khảo cổ : Mái đá làng Vành - xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đổi tên di tích khảo cổ : Hang Đồng Thớt- Thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Thay thế quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTT ngày 28-12-2001 của Bộ Văn hóa Thông tin).

Bổ sung địa danh danh lam thắng cảnh : Hang Luồn- Thị trấn Chi Nê, xã Đồng Tâm, xã Yên Bồng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (Thay thế quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTT ngày 28-12-2001 của Bộ Văn hóa Thông tin).

TỈNH THANH HOÁ (01)

14. Di tích lịch sử: Từ đường Lê Trần - xã Phú Khê, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

TỈNH VĨNH PHÚC (02)

15. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Tuân Lộ - xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

16. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đạm Xuyên - xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

TỈNH LÀO CAO (01)

17. Thắng cảnh : Động Hàm Rồng - xã Tung Chung Phố, huyện Mường Chương, tỉnh Lào Cai.

Xếp hạng bổ xung 03 di tích tỉnh Phú Thọ

+ Di tích lịch sử: Chiến khu 10 (Khu vực đền Chu Hưng – xã ấm Hạ, huyện hạ Hoà tỉnh phú Thọ) bổ xung vào Quyết định số 3777 VH/QĐ ngày 13/12/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin.

+ Di lích lịch sử : Chiến Khu 10 ( Khu vực nhà ông Nguyễn Văn Quỹ, khu vực nhà bà Nguyễn Thị Gái, Khu gò Đồng Cống- xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) bổ xung vào Quyết định số 3777 VH/QĐ ngày 23/12/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin.

Di tích lịch sử : Chiến Khu 10 ( Khu vực nhà ông Lương Xuân Bách, Khu gò Đồn- xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Bổ sung vào Quyết định số 3777 VH/QĐ ngày 23/12/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin.

Điều 2 : Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin .

Điều 3 : Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4 : Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hoá-thông tin các tỉnh Hà Tây, Hải Dương, Hòa Bình, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Công báo
-VP Bộ
- Cục BTBT(2b)
- Lưu VT

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
 Vy Trọng Toán

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/04/2003 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.038

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!