Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1314/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 30/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH SINH THÁI BÙ GIA MẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1031/TTr-SNV ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập (sau đây gọi tắt là Tổ Chuyên viên) gồm các ông có tên sau:

1. Ông Mai Thành Trung - PTP. Giá - QLCS, Sở Tài chính - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Văn Điển - VC. Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Sở TNMT - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Đình Long - CV. PNV, Chi cục Lâm nghiệp - Tổ phó;

4. Ông Quách Cao Nguyên Vũ - PTP.NN, Cty TNHH MTV CS P.Long - Tổ phó;

5. Ông Nguyễn Đức Thành - PTP. PTKTN, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Văn Oai - PTP. NVDL, Sở Văn hóa, TT và DL - Tổ viên;

7. Ông Đặng Trọng Nam - PTP. Nông nghiệp và PTNT huyện Bù Đốp - Tổ viên;

8. Ông Bùi Xuân Quang - Điều hành BQLRPH BGP, huyện Bù Gia Mập - Tổ viên;

9. Ông Huỳnh Quốc Cường - Chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh - Tổ viên;

10. Ông Vũ Văn Mão - Nhân viên TT QH&KDXD, Sở Xây dựng - Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Chuyên viên:

1. Tham mưu, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành làm căn cứ thực hiện; đồng thời, xây dựng Quy chế làm việc của Tổ Chuyên viên trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành theo quy định;

2. Kê khai, kiểm kê hiện trạng đất rừng, thành quả (tài sản) trên đất.

3. Tổng hợp kết quả kê khai, kiểm kê hiện trạng đất rừng, thành quả (tài sản) trên đất.

4. Tham mưu Ban Chỉ đạo về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định canh, định cư dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập theo đúng quy định pháp luật;

5. Lập dự trù kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh hoạt động và thanh quyết toán theo quy định.

6. Tổ Chuyên viên giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội Vụ: 03 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTTH;
- Lưu: VT (T-QD142-25/7).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246