Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 120/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 28/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HOÁ QUẬN BA ĐÌNH”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-UB ngày 13/7/1993 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu nhi quận Ba Đình;
Căn cứ Tờ trình số 498/TT-UB ngày 8/7/2002 của UBND quận Ba Đình về việc đề nghị thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình trực thuộc UBND quận Ba Đình trên cơ sở đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm văn hoá Thanh thiếu nhi quận Ba Đình.

Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình có nhiệm vụ:

1- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và định kỳ trình UBND quận phê duyệt sau khi có thẩm định của Phòng Văn hoá thông tin-thể dục thể thao Quận và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

2- Tổ chức hoạt động các loại hình văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân; các lớp học năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật, thể thao, thư viện phục vụ mọi đối tượng trên địa bàn quận.

3- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, triển lãm theo chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của ngành văn hoá thông tin.

4- Định kỳ báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị với UBND Quận và thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp văn hoá - thông tin khác do UBND Quận giao cho.

- Trụ sở của Trung tâm: 180 phố Quán Thánh, quận Ba Đình.

Điều 2: Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND quận Ba Đình, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao và Phòng Văn hóa thông tin - thể dục thể thao Quận và các phòng, ban chức năng khác có liên quan; được sử dụng con dấu riêng và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 3: Tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình:

- Trung tâm có Giám đốc, từ 1 đến 2 Phó Giám đốc, 1 kế toán;

- Giao cho UBND quận Ba Đình quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao,

- Trung tâm được sử dụng 07 biên chế và từ 03 đến 05 chỉ tiêu lao động hợp đồng.

Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 2603/QĐ-UB ngày 13/7/1993 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu nhi quận Ba Đình và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục thể thao, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Giám đốc Trung tâm Văn hoá thanh thiếu nhi và Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ  TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215