Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 115/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Tờ trình số 5588/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 62/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

3. Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ tỉnh Bình Dương;

4. Trường Công nhân Kỹ thuật thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương;

5. Trường Tiểu học Thạnh Phước, huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương;

6. Trường Dạy nghề Tư thục Bình Dương thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương;

7. Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương;

8. Trường Mẫu giáo Hoa hồng 4, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

2. Bà Phạm Thị Xuân Lan, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

3. Ông Lâm Trung Cang, Phó phòng Quản lý đô thị huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

4. Bà Phạm Thị Tuyết Vân, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện ủy huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

5. Bà Nguyễn Ngọc Sương, Chủ tịch Hội phụ nữ Xã Thuận Giao huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

6. Ông Trần Văn Hoanh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

7. Ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

8. Ông Hồ Quang Điệp, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

9. Bà Võ Thị Vân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

10. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Chuẩn huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

11. Ông Trương Quốc Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

12. Trương Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận An tỉnh Bình Dương;

13. Ông Nguyễn Văn Giữ, Bí thư Đảng ủy xã Lai Uyên huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương;

14. Bà Trương Thị Loan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ tỉnh Bình Dương;

15. Bà Nguyễn Thị Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;

16. Ông Luân Anh Dũng, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;

17. Bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh, Trưởng phòng Quản lý Lao động và Hành chính tổng hợp thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương;

18. Bà Nguyễn Thị Hòa, Bí thư đảng ủy xã Long Nguyên huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương;

19. Ông Nguyễn Văn Phinh, Hiệu trưởng Trường Công nhân Kỹ thuật Bình Dương thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương;

20. Ông Võ Văn Chính, Hiệu trưởng Trường Dạy nghề Tư thục Bình Dương thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương;

21. Bà Lê Ngọc Phượng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chánh Phú Hòa, Huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương;

22. Bà Thái Thị Kim Thu, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bình Phú, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

23. Bà Trần Thị Kim Lý, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bình Phú, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

24. Bà Lê Thị Lan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Bình, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

25. Ông Quách Đức Thịnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Bình, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

26. Ông Nguyễn Quốc Cang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương;

27. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh Bình Dương;

28. Bà Trà Ánh Châu, Cán bộ Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh Bình Dương;

29. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn, Phó Phòng Gia đình & Trẻ em thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em tỉnh Bình Dương;

30. Ông Nguyễn Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương;

31. Ông Vũ Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương;

32. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương;

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server251