Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 107/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 107/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tờ trình số 665/TTr-CSVN ngày 03 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 74/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 20 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 107/QĐ-TTg ngày 22/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Công ty Cao su Bình Thuận, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

02. Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao GeRu, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

03. Xí nghiệp Cây giống, Phân bón thuộc Công ty Cao su Chư Prông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

04. Ông Bùi Ngọc Quan, Giám đốc Công ty Cao su Bình Thuận, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

05. Ông Trần Đình Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao GeRu, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

06. Bà Nguyễn Thị Đông, Chuyên viên Ban Xây dựng cơ bản, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

07. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

08. Ông Nguyễn Văn Lương, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

09. Ông Hồ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Nông trường Cao su Nhà Nai thuộc Công ty Cao su Phước Hòa, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

10. Ông Mai Văn Trung, Phó Giám đốc Nông trường Cao su Hội Nghĩa thuộc Công ty Cao su Phước Hòa, Tổng Công ty Cao su Việt Nam;

11. Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Giám đốc Nông trường Nghĩa Trung thuộc Công ty Cao su Phú Riềng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

12. Ông Dương Minh Thoại, Chánh Văn phòng Công ty Cao su Phú Riềng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

13. Ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng phòng Tài chính Kế toán thuộc Công ty Cao su Phú Riềng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

14. Ông Huỳnh Long Sương, Trưởng phòng Tổ chức thuộc Công ty Cao su Bình Thuận, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

15. Ông Hồ Phi Toàn, Trưởng phòng Tổ chức Lao động thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

16. Ông Lê Trần Tâm Hoàng, Đội trưởng Đội Cao su Tân Lập thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

17. Ông Bùi Gia Đạo, Giám đốc Nông trường Hòa Bình thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

18. Ông Đặng Văn Ưng, Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

19. Ông Vũ Văn Năm, Giám đốc Nông trường Dục Nông thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

20. Ông Lê Thiết Hồng, Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

21. Ông Nguyễn Đức Công, Giám đốc Nông trường ĐăkHring thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

22. Ông Trần Văn Phong, Giám đốc Nông trường ĐăkTre thuộc Công ty Cao su Kon Tum, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

23. Bà Nguyễn Thị Thủy, Trợ lý Tài chính Kế toán Nông trường Cao su Vĩnh Bình thuộc Công ty Cao su Phước Hòa, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/QĐ-TTg ngày 22/01/2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 20 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.373

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36