Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1036/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1036/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1036/2006/QĐ-UBND

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tại Tờ trình số 246/SVHTT ngày 04/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2006 đến 2010 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố; các tổ chức và cá nhân hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

QUY HOẠCH QUẢNG CÁO

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1036 /2006/QĐ-UBND ngày17 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ; Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003; Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đạt được các mục tiêu, yêu cầu sau:

- Đảm bảo yêu cầu và ưu tiên các hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị; động viên toàn xã hội thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Tạo điều kiện cho các tổ chức đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hoạt động của mình theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần kích thích và tạo sự năng động nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị Huế; đồng thời đảm bảo an toàn, trật tự công cộng; giữ gìn môi trường; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng;

- Phát huy vị thế của các trung tâm thị trấn, huyện lỵ, các khu công nghiệp, các bến cảng, cửa khẩu, khu du lịch trong việc quảng bá, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực này.

Điều 2. Khuyến khích các hình thức quảng cáo bằng công nghệ hiện đại có tính thẩm mỹ cao ở khu vực thành phố Huế và trung tâm các huyện lỵ. Ưu tiên quảng cáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hạn chế việc lắp đặt biển quảng cáo ở các nhà cao tầng, các quảng cáo có kích cỡ lớn từ 40 m2 trở lên ở khu vực nội thị thành phố Huế.

Điều 3.

a. Cấm mọi hoạt động và hình thức quảng cáo làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm tại nơi làm việc của các cơ quan Nhà nước gồm: Trụ sở của cơ quan Nhà nước các cấp; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; doanh trại công an, quân đội;

b. Hạn chế mọi hoạt động và hình thức quảng cáo làm ảnh hưởng đến:

- Khu di tích lịch sử, danh thắng đã được xếp hạng;

- Bệnh viện, trường học, thư viện, bảo tàng;

- Khu tượng đài, vườn tượng, các cụm cổ động chính trị;

- Nghĩa trang, chùa, nhà thờ, đình, đền, miếu.

Điều 4. Các biển quảng cáo lắp đặt ở phần hành lang an toàn giao thông không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 5. Phạm vi điều chỉnh của quy hoạch này trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đối với phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô, màn hình được treo, đặt, dán, dựng, thực hiện ở ngoài trời hoặc tại các địa điểm công cộng.

MỤC II. QUY HOẠCH QUẢNG CÁO

Điều 6. CÁC KHU VỰC QUY HOẠCH QUẢNG CÁO CÁC BẢNG, BIỂN:

01 - Khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế

02 - Khu vực cửa ngỏ phía Nam thành phố Huế

03 - Bến xe Du lịch thành phố Huế (Bến xe Nguyễn Hoàng)

04 - Bến xe phía Bắc thành phố Huế

05 - Bến xe phía Nam thành phố Huế

06 - Khu vực Chợ Đông Ba

07 - Khu vực Chợ An Cựu

08 - Trục đường Hùng Vương nối hai trung tâm thương mại Chợ Đông Ba - Chợ An Cựu

09 - Khu vực ngã 5 Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ - Đống Đa

10 - Giải phân cách các trục đường nội thị

11 - Khu vực Tây Lộc

12 - Khu vực tiếp giáp Công viên An Hòa

13 - Khu vực đường Hàn Mặc Tử - gần Đập Đá

14 - Khu vực Nam Ngự Bình

15 - Khu vực Nam Vỹ Dạ

16 - Khu Công nghiệp Phú Bài

17 - Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

18 - Khu Du lịch Lăng Cô - Khu vực đường lên Cầu Lăng Cô vào đường hầm Hải Vân

19 - Khu vực vào Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

20 - Khu vực ngã ba đường tránh Huế, thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà

21 - Khu vực bến đò Quảng Lợi; ngã ba Quảng Vinh - Quảng Phú; cầu Thanh Hà, huyện Quảng Điền

22 - Khu vực cửa ngõ vào huyện Phong Điền

23 - Các khu vực giao điểm đường phía Tây thành phố Huế

24 - Các khu vực gần nút giao thông đường Hồ Chí Minh qua A Lưới

25 - Khu vực gần Chợ Khe Tre, Nam Đông

26 - Khu vực Cửa khẩu Hồng Vân, Cửa khẩu Ađớt, huyện A Lưới

( mật độ, chiều cao, kích cỡ có sơ đồ chi tiết,ảnh & phụ lục kèm theo)

Điều 7. CÁC ĐIỂM QUẢNG CÁO GIẢN ĐƠN (RAO VẶT)

1. Điểm bờ tường Sân vận động Huế

2. Điểm bờ tường Bến xe khách Đông Ba, thành phố Huế

3. Một số điểm đỗ xe buýt thành phố

( kích cỡ, mật độ theo phụ lục kèm theo)

Điều 8. TREO BĂNG RÔN, CỜ PHƯỚN, CỜ THẢ QUẢNG CÁO:

1. Các băng rôn có nội dung quảng cáo cho phép treo ở những vị trí theo quy hoạch chi tiết của Ngành Văn hóa Thông tin sau khi đã tham khảo ý kiến của các cơ quan có liên quan.

2. Các cờ phướn, cờ thả có nội dung quảng cáo, kể cả các băng rôn tuyên truyền có kèm theo lôgô, nội dung quảng cáo của các đơn vị tài trợ, có thể cho phép treo ở hai bên lề đường, ở các giải phân cách với yêu cầu không che khuất tầm nhìn, không che khuất hoặc ảnh hưởng đến các biển báo hiệu an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; không làm cản trở lối đi, không ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

MỤC III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện quảng cáo phải tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý xây dựng, về giao thông; đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt, treo, gá, dựng. Trường hợp quảng cáo gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của cá nhân và xã hội thì cá nhân, đơn vị đứng tên trong giấy phép thực hiện quảng cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 10. Uy ban nhân dân Thành phố Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn thực hiện quy hoạch này.

Điều 11. Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế căn cứ quy hoạch quảng cáo này để thực hiện việc cấp phép quảng cáo theo đúng các quy định của nhà nước hiện hành, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Quá trình thực hiện sẽ rút kinh nghiệm, khi cần thiết sẽ có điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn.

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1036 /2006/QĐ-UBND ngày17 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Điều 6. CÁC KHU VỰC QUY HOẠCH QUẢNG CÁO:

1. Khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế : bên trái QLIA (theo hướng B-N) , thuộc địa phận xã Hương Chữ, huyện Hương Trà .

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2.

- Chiều cao tối đa : 20m (kể cả chân)

- Mật độ : 04 bảng, khoảng cách giữa hai bảng từ 150m đến 200m

2. Khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Huế: dọc hai bên QL IA, cánh đồng Thanh Lam thuộc địa phận xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy.

- Kích cỡ : từ 100 m2 đến 200m2

- Chiều cao tối đa : 20m (kể cả chân)

- Mật độ : bên phải 07 bảng, bên trái 05 bảng, khoảng cách giữa 2 bảng từ 150m đến 200m.

3. Bến xe Du lịch thành phố Huế (phía Bắc cầu Phú Xuân) yêu cầu bắt buộc có đèn chiếu sáng về ban đêm.

- Kích cỡ : 60m2

- Chiều cao : tối đa 12m từ mặt đất.

- Mật độ : 04 bảng (6m x 10m) liền kề.

4. Bến xe phía Bắc thành phố Huế:Yêu cầu có đèn chiếu sáng về ban đêm:

- Kích cỡ : 40m2 - 100m2

- Chiều cao : tối đa 12m từ mặt đất.

- Mật độ : 04 bảng (5m x 8m) liền kề

5. Bến xe phía Nam thành phố Huế : Yêu cầu có đèn chiếu sáng về ban đêm :

- Kích cỡ : 40m2 - 100m2

- Chiều cao : tối đa 15m

- Mật độ : 04 bảng liền kề

6. Khu vực Chợ Đông Ba: Yêu cầu có đèn chiếu sáng về ban đêm

a/ Mặt trước chợ Đông Ba, phía đường Trần Hưng Đạo:

- Kích cỡ : 20m2 (4m x 5m)

- Chiều cao : không quá 12m từ mặt đất.

- Mật độ : 05 bảng tùy thuộc vào vị trí địa điểm.

b/ Mặt sau chợ Đông Ba, phía bờ sông Hương; từ cầu Trường tiền đến hết khu vực chợ Đông Ba. Dành cho loại phương tiện quảng cáo Neon sign.

- Kích cỡ : từ 100m2 - 200m2 (10m x 20m) ,

- Chiều cao : không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : 04 bảng(01lầu chính, 02 bảng lầu hai bên, 01 bảng gần Trung tâm Thương mại trường Tiền).

7. Khu vực Chợ An Cựu

- Kích cỡ : không quá 40m2

- Chiều cao: không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : 04 bảng (mỗi bên lầu chuông 02 bảng) liền kề

8. Trục đường Hùng Vương nối hai trung tâm thương mại Chợ Đông Ba - Chợ An cựu. Khuyến khích các hình thức màn hình, điện tử hiện đại hoặc có đèn chiếu sáng về ban đêm.

- Kích cỡ: tùy vị trí có thể cân nhắc phù hợp

- Chiều cao : tùy theo từng vị trí

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm.

9. Khu vực Ngã 5 Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ - Đống Đa: Ưu tiên loại hình có đèn chiếu sáng về ban đêm

- Kích cỡ : Từ 60m2 đến 100m2

- Chiều cao : không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : 01 bảng (6m x 10m)

10. Giải phân cách các trục đường nội thị ( của các đường Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn v.v ). Dành cho loại hình hộp đèn 2 mặt hoặc màn hình điện tử.

- Kích cỡ: không vượt quá chiều rộng giải phân cách

- Chiều cao: từ 4,75m trở lên tính từ mặt đường

- Mặt độ: cách nhau từ 10m đến 20m .

11. Khu vực Tây Lộc: Khuyến khích có đèn chiếu sáng về ban đêm

- Kích cỡ : Không quá 40m2

- Chiều cao : không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : tùy theo vị trí địa điểm

12. Khu vực tiếp giáp công viên An Hòa : Khuyến khích có đèn chiếu sáng về ban đêm

- Kích cỡ : Từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao : không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : tùy theo vị trí địa điểm

13. Khu vực đầu đường Hàn Mặc Tử (gần Đập Đá): Khuyến khích có đèn chiếu sáng về ban đêm.

- Kích cỡ: Từ 40m2 đến 100m2

- Chiều cao : không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm.

14. Khu vực Nam Ngự Bình: Khuyến khích có đèn chiếu sáng về ban đêm

- Kích cỡ : không quá 40m2

- Chiều cao: không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : liền kề tùy theo vị trí

15. Khu vực Nam Vỹ Dạ: Khuyến khích có đèn chiếu sáng về ban đêm

- Kích cỡ : không quá 40m2

- Chiều cao : không quá 15m từ mặt đất.

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm

16. Khu Công nghiệp Phú Bài: Khuyến khích có đèn chiếu sáng về ban đêm.

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao : không quá 20m từ mặt đất.

- Mật độ : liền kề, tùy theo vị trí địa điểm

17. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

a/ Ngã 3 từ QL IA ra phía Cảng Chân Mây:

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 200m2

- Chiều cao: không quá 20m từ mặt đất.

- Mật độ : liền kề , tùy theo vị trí.

b/ Gần khu vực Cảng; dọc đường ra Cảng, phía núi:

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao : không quá 20m từ mặt đất.

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm

18. Khu Du lịch Lăng Cô và Khu vực đường lên cầu vào đường Hầm Hải Vân: Khuyến khích có đèn chiếu sáng về ban đêm

a/ Khu vực phía Bắc vào khu du lịch

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao: không quá 20m từ mặt đất.

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm

b/ Khu vực phía Nam vào khu du lịch

( cụm dọc phía sau khu dân cư đến cầu cũ)

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 100m2

- Chiều cao : không quá 20m từ mặt đất.

- Mật độ : 04 bảng, liền kề .

c/ Khu vực phía bên trái (B-N) đường lên cầuvào đường hầm Hải Vân

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao : không quá 20m từ mặt đất

- Mật độ : cách nhau 100m đến 150m ( đường cong)

d/ Khu vực phía bên phải (B-N) đường lên cầu vào đường hầm Hải Vân

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao : không quá 20m từ mặt đất

- Mật độ : liền kề, cách nhau 3m- 5m.

19. Khu vực vào Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (từ Khách sạn Tân Mỹ đến cầu Thuận An)

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao : 20m

- Mật độ : liền kề

20. Khu vực ngã ba đường tránh Huế, thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà

- Kích cỡ : từ 100m2 đến 200m2

- Chiều cao : 20m

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm

21. Khu vực bến đò Quảng Lợi, khu vực ngã ba Quảng Vinh- Quảng Phú, khu vực gần cầu Thanh Hà, huyện Quảng Điền

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 200m2

- Chiều cao : 20m

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm

22. Khu vực cửa ngõ vào huyện Phong Điền và đường vào Đồng Lâm

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 200m2

- Chiều cao : 15m

- Mật độ : liền kề tùy vị trí địa điểm

23. Các khu vực giao điểm đường phía Tây thành phố Huế

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 200m2

- Chiều cao : 20m

- Mật độ : liền kề

24. Khu vực gần các nút giao thông đường Hồ Chí Minh qua A Lưới

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 200m2

- Chiều cao : 20m

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm

25. Khu vực gần chợ Khe Tre, Nam Đông

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 200m2

- Chiều cao : 20m

- Mật độ : tùy vị trí địa điểm

26. Khu vực Cửa khẩu Hồng Vân, Cửa khẩu AĐớt A Lưới

- Kích cỡ : từ 40m2 đến 200m2

- Chiều cao : 20m

- Mật độ : liền kề tùy vị trí địa điểm

Điều 7. CÁC ĐIỂM QUẢNG CÁO GIẢN ĐƠN ( RAO VẶT)

1. Điểm Sân vận động Huế: Bờ tường Sân vận động Huế; trên đường Nguyễn Thái Học, Chu Văn An.

- Diện tích : từ 40m2 đến 60m2

- Chiều cao : bờ tường

- Mật độ : dán, viết liền kề

2. Điểm bờ tường Bến xe khách Đông Ba, thành phố Huế :

- Diện tích : từ 20m2 đến 40m2

- Chiều cao : bờ tường

- Mật độ : dán, viết liền kề

3. Một số điểm đỗ xe buýt thành phố:

- Diện tích : 2m2 (1m x 2m)

- Chiều cao : theo chiều cao của mái che

- Mật độ : dán, viết liền kề

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1036/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123