Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường đô thị: thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2

Số hiệu: 30/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/NQ-ND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ: THỊ TRẤN ĐẮK MIL, HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư s 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng;

Xét tờ trình số 5483/TTr-UBND, ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị thông qua Nghị quyết đặt tên đường đô thị, thị trấn Đk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đk Nông, giai đoạn 2; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho 36 đường trên địa bàn thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu;
- Bộ VH, TT&DL;
- Cục kiểm văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND huyện Đắk Mil;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TT-DN, HC-TC-QT, HSKH
.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

DANH MỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ: THỊ TRẤN ĐẮK MIL, HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2
(Kèm theo Nghị quyết số
30/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ĐắkNông)

Stt

T dân phố

Điểm đầu

Điểm cuối

Bề rộng (m)

Chiều dài (km)

Chỉ giới xây -dựng

Hiện trạng

Đề nghị đặt tên đường

1

Đường TDP 1

Đường QL 14 (Nhà ông Mai Hùng)

Sau trường PT Dân tộc Nội trú

5

0,53

15

Nhựa

Mạc Thị Bưởi

2

Đường TDP 9

Nhà ông Minh

Hồ vạn Xuân

4

0,25

15

Nhựa

Nguyễn Bính

3

Đường TDP 5

Nhà bà Trang

Nhà ông Liêm

3

0,5

15

Nhựa

Huy Cận

4

Đường TDP 14

Đường Phan Bội Châu

Nhà ông Phúc

3

0,325

15

Nhựa

Nguyễn Đức Cảnh

5

Đường TDP 14

Nhà ông Tân

Nhà bà Hằng

3

0,28

15

Nhựa

Văn Cao

6

Đường vành đai Hồ Tây

Nguyễn Du (TDP 7)

Thôn 10A, xã Đăk Lao

5

2,4

13

Nhựa

Xuân Diệu

7

Đường TDP 13 (chung cư Tiểu đoàn 301)

Đường Trần Hưng Đạo

Hồ Tây

5

0,52

15

Nhựa

Văn Tiến Dũng

8

Đường TDP 4

Bến xe nội thị

Hẻm ông Bảy Mai

5

0,235

15

BTXM

Mai Hắc Đế

9

Đường TDP 9

Nhà ông Tý

Nhà ông Văn

5

0,23

15

Nhựa

Trương Công Định

10

Đường TDP 15

Trường mẫu giáo Hướng Dương

Đường Ngô Quyền (DH22)

5

0,2

15

Nhựa

Kim Đồng

11

Đường TDP 7

Nhà ông Văn

Đường Hai Bà Trưng

3

0,31

15

Nhựa

Nguyễn Thị Định

12

Đường vành đai Hồ Tây

Nguyễn Du (TDP 5)

Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An

5

1,7

13

Nhựa

Hồ Xuân Hương

13

Đường TDP 4

Đường Trần Phú

Hẻm ông Bảy Mai

5

0,19

15

Nhựa

Nguyễn Thái Học

14

Đường TDP 12

Đi diện Tiểu Đoàn 301

Nhà ông Bình

5

0,9

15

Nhựa

Tô Hiệu

15

Đường TDP 16

Chi cục thuế

Buôn Xê ri

5

0,6

15

Nhựa

Y Jút

16

Đường TDP 11

Đường Nguyễn Chí Thanh

Ngã 3 N’Trang Long

5

0,2

15

Nhựa

Nguyễn Bỉnh Khiêm

17

Đường TDP 13

Nhà ông Lượng

Nhà ông Bản

3

0,68

15

Đất

Huỳnh Thúc Kháng

18

Đường TDP 13

Nhà Hiếu Na

Nhà bà Nga

3

0,24

15

Đất

Phan Đăng Lưu

19

Đường TDP 13

Nhà ông Đào

Nhà ông Bản

3

0,25

15

Đất

Cù Chính Lan

20

Đường TDP 14

Nhà ông Cơ

Nhà ông Phúc

3

0,2

15

Nhựa

Hồ Tùng Mậu

21

Đường TDP 3 đi TDP 6

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Lợi

5

0,395

15

Nhựa

Hàm Nghi

22

Đường TDP 7

Nhà máy đá

Hết đường

3

0,385

15

Đt

Đỗ Nhuận

23

Đường TDP 9

Nhà ông Hóa

Rừng thông

5

0,25

15

Nhựa

Nguyễn Bá Ngọc

24

Đường TDP 3

Nhà ông Sơn

Nhà ông Giã

4

0,18

15

Đất

Hải Thượng Lãn Ông

25

Đường TDP 16

Đường Hoàng Diệu

Cắt đường ĐH 18

3

0,2

15

Đất

Phan Đình Phùng

26

Đường TDP 4

Đường Trần Phú

Đất ông Sơn (Hồng Công)

5

0,32

15

BTXM

Tuệ Tĩnh

27

Đường TDP 9

Hội trường TDP 9

Rừng thông

5

0,21

15

Nhựa

Tô Hiến Thành

28

Đường TDP 13

Nhà ông Đạt

Trung tâm chỉnh hình

3

0,28

15

Nhựa

Cao Thng

29

Đường TDP 15

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết cơ quan Huyện đội

5

0,41

15

Nhựa

Nguyễn Trung Trực

30

Đường bê tông khu vực xây dựng cũ

Đối diện Công ty Đại Thành

Đường N’Trang Lơng

5

0,195

15

BTXM

Nguyễn Văn Trỗi

31

Đường TDP 13

Đường từ trường Trần Hưng Đạo

Nhà ông Tâm

3

0,25

15

Nhựa

Nguyễn Hữu Thọ

32

Đường TDP 6

Đường Lê Hồng Phong

Đường Lê Lợi

5

0,22

15

BTXM

Phạm Ngọc Thạch

33

Đường TDP 9

Trường mầm non Sao Mai

Rừng thông

5

0,21

15

Nhựa

Đặng Thùy Trâm

34

Đường TDP 12

Nhà trẻ Họa Mi

Nhà ông Thăng

5

0,285

15

Nhựa

An Dương Vương

35

Đường TDP 1 đi TDP 9

Đường Quang Trung

Ngã 3 Phan Bội Châu

5

0,58

15

Nhựa

Hoàng Quốc Việt

36

Đường TDP 14

Nhà bà Oanh

Nhà ông Công

3

0,2

15

Đất

Lê Anh Xuân

TNG CỘNG: 36 ĐƯỜNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường đô thị: thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


577

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54