Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 28/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN 20 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5362/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 108/BC-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định đặt tên 20 tuyến đường thuộc địa bàn 05 phường của thị xã Tân Uyên, gồm: Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Uyên Hưng, Khánh Bình.

(Kèm theo phụ lục danh mục 20 tuyến đường được đặt tên trên địa bàn 05 phường của thị xã Tân Uyên).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 20 TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

SỐ HIỆU TÊN ĐƯỜNG HIỆN TẠI

ĐẶT TÊN MỚI

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

KẾT CẤU

QUY MÔ

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

ĐƯỜNG ĐH (ĐƯỜNG THỊ XÃ)

1

ĐH-401

Trần Công An

ĐT747a (km 3 + 2)

(Cầu Thạnh Hội - P. Thái Hòa)

Ranh P. Thái Hòa giáp với P. An Phú, TX. Thuận An và P. Tân Bình, TX. Dĩ An

Bê tông nhựa

2.450

7

2

ĐH-402

Võ Thị Sáu

ĐT747b (km 1 + 840)

(Ngã ba Đình Bưng Cù - P. Tân Phước Khánh)

ĐH-403

Ngã ba Đài Chiến Thắng - P. Tân Phước Khánh

(Đoạn dự kiến đặt tên Lý Tự Trọng )

Bê tông nhựa

4.400

7

3

ĐH-403

Lý Tự Trọng

ĐT746 (km 2 + 800)

(Chợ Tân Phước Khánh - P. Tân Phước Khánh)

ĐT743

(Giáp ranh P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An )

Bê tông nhựa

2.400

7

4

ĐH-405

Trần Đại Nghĩa

ĐT746 (km 1+700)

P. Tân Phước Khánh

Cầu Bình Hòa

(Giáp ranh P. Tân Phước Khánh và xã Tân Vĩnh Hiệp)

Bê tông nhựa

1.270

5

5

ĐH-406

Lê Quang Định

ĐT746 (km 11 + 878)

(Ngã ba Cây xăng An Lộc - phường Khánh Bình)

ĐT747b (km 7 + 250)

(Cầu Khánh Vân, P. Khánh Bình)

Bê tông nhựa

5.000

7

6

ĐH-407

Nguyễn Tri Phương

ĐT746

(km 6 + 970)

(Ngã ba Tân Long - phường Tân Hiệp)

Hướng đi giáp ĐT742

(Giáp ranh P. Tân Hiệp và xã Phú Chánh)

Láng nhựa

3.194

7

7

ĐH-409

Vĩnh Lợi

ĐT747b (km 13 + 460)

(Khu công nghiệp Nam Tân Uyên - P. Tân Hiệp)

Cầu Vĩnh Lợi

(Giáp ranh P. Tân Hiệp và xã Vĩnh Tân)

Láng nhựa

7.000

7

8

ĐH-411

Huỳnh Văn Nghệ

Cầu Tân Lợi

(phường Uyên Hưng)

ĐT746 (km 15 + 250)

(Ngã ba Mười Muộn - phường Uyên Hưng)

Bê tông nhựa

4.700

(3.100 + 1.600)

7

ĐH-422

12

9

ĐH-412

Tố Hữu

Ngã 3 Thị Đội - P. Uyên Hưng

(Đoạn dự kiến đặt tên Huỳnh Văn Nghệ )

ĐT747a (km 16 + 060)

(Dốc Bà Nghĩa - phường Uyên Hưng)

Bê tông nhựa

1.700

12

10

ĐH-417

Tô Vĩnh Diện

ĐT747b

(km 6 + 088 - phường Tân Phước Khánh)

ĐT746 (km 02 + 968)

(Chợ Tân Phước Khánh - phường Tân Phước Khánh)

Bê tông nhựa

3.400

7

11

ĐH-418

Trịnh Hoài Đức

ĐT747a (km 9 + 270)

(Ngã ba Cây số 18 - phường Khánh Bình)

ĐT746 (km 7 + 950)

(Ngã tư nhà thờ - phường Tân Hiệp)

Bê tông nhựa

5.500

7

12

ĐH-420

Nguyễn Hữu Cảnh

ĐT747a (km 15+ 600)

(Ngã ba Công ty Bayer - phường Uyên Hưng)

ĐT746 (km 13 + 100)

(Dốc Cây Quéo - phường Uyên Hưng)

Bê tông nhựa

2.800

12

13

ĐH-421

Lê Quý Đôn

ĐH 412

(Dự kiến đặt tên đường Tố Hữu - phường Uyên Hưng)

ĐT747a (km 14 + 825)

(Gò Tượng - phường Uyên Hưng)

Bê tông nhựa

1.520

5

14

ĐH-423

Nguyễn Khuyến

ĐT746 (km 7 + 950)

(Ngã tư Nhà Thờ - P. Tân Hiệp

ĐH409 (dự kiến đặt tên đường Vĩnh Lợi)

(Ngã tư Bà Tri - P. Tân Hiệp)

Láng nhựa

4.800

7

15

ĐH-425

Phan Đình Phùng

ĐT747a (km 12 + 875)

(Cầu Rạch Tre - P. Uyên Hưng

ĐH420

(Dự kiến đặt tên đường Nguyễn Hữu Cảnh - phường Uyên Hưng)

Bê tông nhựa

1.970

 

5

 

ĐƯỜNG ĐĐT (ĐƯỜNG NỘI Ô PHƯỜNG UYÊN HƯNG)

16

ĐĐT Uyên Hưng 03

Huỳnh Thị Chấu

ĐT747a (km 14+076)

(Trụ sở khối Mặt trận - Đoàn thể phường Uyên Hưng - khu phố 2)

ĐT747a (km13 + 338)

khu phố 1

Bê tông nhựa

1.091

(306 + 785)

 

4

ĐĐT Uyên Hưng 07

17

ĐĐT Uyên Hưng 10

Đoàn Thị Liên

ĐĐT Uyên Hưng 12

(Dự kiến đặt tên đường Trương Thị Nở - khu phố 3)

ĐT747a (km 13+138)

khu phố 3

Bê tông nhựa

532

4

18

ĐĐT Uyên Hưng 12

Trương Thị Nở

Đường ĐT746 nối dài - khu phố 3

ĐT747a (km 13 + 395)

khu phố 3

Bê tông nhựa

750,7

4

19

ĐĐT Uyên Hưng 22

Từ Văn Phước

Đường ĐH422

(Dự kiến đặt tên đường Huỳnh Văn Nghệ) (km 0+584) khu phố 5

ĐH412

(Dự kiến đặt tên đường Tố Hữu - khu phố 7)

Bê tông nhựa

1.345

4

20

ĐĐT Uyên Hưng 25

Lê Thị Cộng

ĐH412 (km 0+957) (Dự kiến đặt tên đường Tố Hữu, khu phố 7)

ĐT747a (km 15+31)

(khu phố 7)

Bê tông nhựa

922

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


614

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241