Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường thực hiện

Sau khi xem xét các Báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; các Báo cáo, Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2013.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012:

Năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp; kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, chưa thật ổn định; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tổng cầu giảm, hàng tồn kho lớn, tỷ lệ nợ xấu cao, giải quyết việc làm khó khăn, thị trường bất động sản chưa phục hồi, thị trường vàng có nhiều biến động,… đã tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của thành phố. Song, với sự tập trung lãnh đạo của chính quyền, sự nổ lực của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố nên tình hình kinh tế của thành phố vẫn tiếp tục phát triển đạt mức tăng trưởng khá.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 9,2% so với năm 2011, bằng 1,77 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước (GDP cả nước ước tăng 5,2%), trong đó, giá trị dịch vụ tăng 10,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 8%; nông nghiệp tăng 5,1%; thực hiện nghiêm chủ trương cắt giảm và nâng cao hiệu quả đầu tư công; kiềm chế tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng dưới 5%, thấp hơn mức tăng của cả nước (8%). Quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả thiết thực; hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; tai nạn giao thông giảm, an ninh chính trị được giữ vững; chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường trên toàn địa bàn thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (9,2% so với chỉ tiêu 10%), tổng kim ngạch xuất khẩu, số lao động được tạo việc làm mới, diện tích nhà ở bình quân đầu người. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân; việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2012; tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế và 6 Chương trình đột phá của thành phố; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển thành phố trong những năm tiếp theo và Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: (25 chỉ tiêu)

a) Các chỉ tiêu kinh tế (04 chỉ tiêu)

(1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng từ 9,5% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD/người/năm.

(2) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 248.500 tỷ đồng, (chiếm từ 36% GDP trở lên).

(3) Chỉ số giá tiêu dùng năm 2013: thấp hơn tốc độ tăng của cả nước (8%).

(4) Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,5% (trong đó, kim ngạch xuất khẩu dầu thô chiếm 3%).

b) Các chỉ tiêu xã hội (11 chỉ tiêu):

(5) Số lao động được giải quyết việc làm: 265.000 người;

(6) Số lao động được tạo việc làm mới: 120.000 người;

(7) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 66%;

(8) Tỷ lệ thất nghiệp: giảm còn 4,8%;

(9) Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố: giảm còn 2,32%;

(10) Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,02‰;

(11) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: giảm xuống dưới 8%;

(12) Số giường bệnh trên 10.000 dân: 42 giường;

(13) Số bác sĩ trên 10.000 dân: 14 bác sĩ;

(14) Phấn đấu kéo giảm thấp nhất số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút ở địa bàn thành phố;

(15) Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông kéo giảm 10% trên cả ba mặt.

c) Các chỉ tiêu môi trường (10 chỉ tiêu):

(16) Tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch: 89%;

(17) Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 99%;

(18) Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng: 609 triệu lượt người;

(19) Tỷ lệ chất thải rắn thông thường ở đô thị, được thu gom, xử lý: 100%;

(20) Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý: 100%;

(21) Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý: 100%;

(22) Tỷ lệ xử lý nước thải y tế: 100%;

(23) Tỷ lệ khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường: 100%;

(24) Tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích đất tự nhiên đến cuối năm 2013: 39,6%;

(25) Số điểm ngập nước do mưa: giảm 07 trên tổng số 18 điểm ngập hiện nay.

III. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:

1. Tập trung thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; chủ động tái cấu trúc kinh tế thành phố theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất tổng hợp và năng lực cạnh tranh. Xây dựng chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ cao, tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp công nghệ cao trong GDP của thành phố.

Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường, nhất là chính sách thuế, tín dụng, thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp; tập trung giải quyết và cải thiện tình hình nợ xấu; phát triển hệ thống phân phối, đa dạng hóa các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại, gắn với phát triển chương trình bình ổn thị trường thành phố. Từng bước phục hồi thị trường bất động sản trên cơ sở tuân thủ quy hoạch, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, rủi ro trong quá trình thực hiện; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển.

Tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với cơ cấu tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích diễn biến thị trường trong nước và thế giới để có biện pháp điều hành hợp lý, linh hoạt, đúng định hướng của Nhà nước và tình hình của thành phố.

Tạo điều kiện phát triển 4 ngành công nghiệp mũi nhọn (công nghiệp cơ khí chế tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hóa chất, chế biến tinh lương thực thực phẩm) và 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu là tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, giảm xuất khẩu hàng thô và sơ chế.

Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; gắn sản xuất với chế biến và thị trường, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn; tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ chương trình cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đúc kết kinh nghiệm bước đầu tại 6 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới để nhân rộng mô hình; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đẩy mạnh thực hiện các hình thức xã hội hóa đầu tư như BOT, BTO, BT, BOO và PPP; kêu gọi vốn ODA cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; ưu tiên bố trí vốn cho các chương trình đột phá, các chương trình, dự án phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội.

2. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập đồ án, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; xem xét, bổ sung chính sách đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư trong triển khai thực hiện quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố; khẩn trương rà soát, khắc phục tình trạng dự án chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích; công bố công khai ngay trong năm 2013 việc chấm dứt các dự án chậm triển khai và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đẩy mạnh Chương trình xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; kêu gọi đầu tư, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang các khu đô thị cũ, xây dựng khu đô thị vệ tinh, kết hợp thực hiện tốt các chương trình phát triển nhà ở theo hướng xã hội hóa. Triển khai quyết liệt Chương trình giảm ngập nước, tập trung giải quyết xóa nhà ở trên và ven kênh, rạch. Tăng cường phát triển nguồn và mạng cấp nước đô thị, quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm. Phát triển cơ sở hạ tầng vận tải hành khách công cộng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; khẩn trương di dời các nhà máy còn gây ô nhiễm môi trường; xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi vi phạm. Ngăn ngừa ô nhiễm, cải thiện và bảo vệ môi trường; tăng cường bảo vệ môi trường nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.

3. Tạo điều kiện để nhân dân thành phố sáng tạo, tiếp cận, từng bước nâng cao mức hưởng thụ các loại hình, sản phẩm văn hóa lành mạnh, có giá trị thẩm mỹ cao; đồng thời tăng cường các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn sản phẩm phi văn hóa, phản động ảnh hưởng tiêu cực đến nhân dân, nhất là đối với thanh - thiếu niên.

Tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng văn hóa ứng xử trong cán bộ, công chức và văn hóa giao thông. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư lĩnh vực văn hóa đi đôi với tăng cường kiểm tra, bảo đảm hoạt động văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tập trung đầu tư những công trình, thiết chế văn hóa điểm ở ngoại thành. Thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá dân tộc.

Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí và xuất bản; hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin cho toàn thành phố; tăng cường quản lý thông tin mạng.

Đẩy mạnh Chương trình về phát triển thể dục - thể thao; tăng cường giáo dục thể chất trong trường học, vận động nhân dân thường xuyên tham gia hoạt động thể dục để rèn luyện sức khỏe; đầu tư nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống cho học sinh - sinh viên. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học. Đẩy mạnh Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - công nghệ, doanh nhân, lao động kỹ thuật.

Đổi mới, cải thiện cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học - công nghệ theo hướng xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng kiến vào sản xuất - kinh doanh.

Nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

4. Giải quyết tốt và kịp thời các chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chăm lo tốt hơn nữa cho gia đình người có công với Nước. Chuẩn bị chu đáo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2013.

Đẩy mạnh cung cấp thông tin phục vụ giao dịch, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động; thực hiện chặt chẽ, hiệu quả dự án cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm. Tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho công nhân người lao động có thu nhập thấp. Tổ chức tốt các chương trình bán hàng bình ổn thị trường; Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa; tập trung chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong suất ăn của công nhân.

5. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả điều hành quản lý của bộ máy chính quyền; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch quy định, quy trình về thủ tục hành chính, hướng dẫn để nhân dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện và giám sát việc thực hiện. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, trọng dân, gần dân, học dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; sớm triển khai công tác thanh tra công vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực thi công vụ; góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

6. Khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; tăng cường chế độ tiếp công dân, đối thoại, chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp.

7. Tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; sơ kết, nhân rộng toàn thành phố mô hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm; tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an toàn, trật tự giao thông. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; thu hút và phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển thành phố.

Phát động phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; nhân rộng sáng kiến, điển hình tiên tiến từ cơ sở phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013.

IV. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức, chỉ đạo và điều hành bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết này.

Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên giám sát; phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0