Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 206/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 27/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/2019/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố thuộc thị xã Mỹ Hào; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 24 đường và 03 phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI - kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH MỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

TÊN ĐƯỜNG/PHỐ

KÝ HIỆU ĐƯỜNG

KHU VỰC ĐI QUA

VỊ TRÍ ĐƯỜNG, PHỐ

KÍCH THƯỚC

Điểm đầu (Bắc, Đông)

Điểm cuối (Nam, Tây)

Dài (m)

Rộng (m)

I

TÊN ĐƯỜNG

1

Nguyễn Văn Linh

QL5A

Các phường: Minh Đức, Bạch Sam, Phùng Chí Kiên, Dị Sử

Giao với ngã ba Quán Gỏi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (tại Km33+720 QL5A)

Giao với đường vào khu tập thể Q165 (tại Km20+500 QL5A)

13.220

45

2

Lê Quang Hòa

ĐH 32

Xã Dương Quang, phường Minh Đức

Giáp huyện Văn Lâm (Đầu tuyến ĐT 387)

Giao với đường NguyễnVăn Linh (tại phường Minh Đức)

4.650

32

3

Phạm Ngũ Lão

ĐT 387

Phường Phùng Chí Kiên, xã Hưng Long, xã Xuân Dục

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

Cầu Thuần Xuyên (giáp huyện Ân Thi)

4.600

38

4

Nguyễn Bình

ĐH 38

Khu vực phía Bắc bến xe và chợ Bao Bì

Đường ĐT387 (khu dân cư Long Đằng, phường Phùng Chí Kiên)

Giao với đường Nguyễn Thiện Thuật (tại ngã tư Bao Bì)

4.300

42

5

Lê Quý Quỳnh

Trục kinh tế Bắc Nam

Các phường: Phan Đình Phùng, Nhân Hòa, Dị Sử

Giao với đường Phan Đình Phùng

Giáp huyện Yên Mỹ (tại cầu vượt Phố Nối)

3.960

74

6

Phan Đình Phùng

ĐH 30

Đường trục chính vào phường Phan Đình Phùng

Giáp xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào

Giáp ngã ba Lạng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm

3.890

32

7

Phùng Chí Kiên

 

Khu dân cư Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên (kênh Hồ Chí Minh)

Giao với đường Nguyễn Văn Linh (tại khu dân cư Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên)

Giao với đường vào Khu công nghiệp Thăng Long

2.120

23

8

Đỗ Thế Diên

 

Khu dân cư phường Nhân Hòa

Giao với ĐH33 (tại ngã tư khu dân cư Lỗ Xá, phường Nhân Hòa)

Giao với đường Nguyễn Thiện Thuật

2.100

15,5

9

Nguyễn Thiện Thuật

ĐT 380

Khu dân cư phường Nhân Hòa và phường Bần Yên Nhân

Giao với Ngã ba Lạng (xã Minh Hải, huyện Văn Lâm)

Giao với đường Nguyễn Văn Linh (tại Ngã tư Phố Nối)

2.900

24

10

Vũ Văn Cẩn

ĐH 37

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và khu dân cư Phú Đa

Giao với đường Nguyễn Thiện Thuật (tại ngã tư Bao Bì)

Khu dân cư Cộng Hòa (Nhà máy nước Phố Nối)

1.620

42

11

Vương Đình Cung

 

Đi dọc kênh C9 (tại phường Phan Đình Phùng)

Giao ĐH33 (tại khu dân cư Quan Cù, phường Phan Đình Phùng)

Giao với đường Nguyễn Thiện Thuật

1.600

38

12

Phạm Công Trứ

 

Khu dân cư Phú Đa, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Đô thị Hòa Phát (Khu dân cư Phú Đa, phường Bần Yên Nhân)

Giao với Phố Bần

1.200

20

13

Trần Thị Khang

 

Khu dân cư xã Xuân Dục, Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật, Đền thờ Liệt sỹ Trần Thị Khang

Giao với đường Nguyễn Thiện Kế (tại ngã ba Xuân Dục)

Giao với đường Phạm Ngũ Lão (ĐT387) tại Km9+865

1.220

16,5

14

Nguyễn Thiện Kế

 

Khu dân cư xã Xuân Dục

Giao với đường Nguyễn Văn Linh (tại đường lên cầu vượt Bạch Sam)

Giao với ngã ba đường vào thôn Xuân Bản và đường vào thôn Xuân Nhân

1.060

13,5

15

Đỗ Chính

ĐH 37

Khu đô thị Văn Nhuế

Nút giao nhánh chữ Y khu đô thị Hòa Phát

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

1.040

45

16

Phó Đức Chính

ĐH 35

Khu dân cư khu Phố Nối, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Tô Ngọc Vân

Giao với đường Đỗ Chính

1.140

15,5

17

Văn Nhuế

 

Khu dân cư Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Vũ Văn Cẩn

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

700

11,5

18

Bùi Thị Cúc

 

Khu dân cư Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Vũ Văn Cẩn

Giao với đường Đỗ Chính (tại ngã năm Cống Trắng)

660

11,5

19

Nguyễn Công Hoan

ĐH 35

Khu dân cư khu Phố Bần, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Văn Nhuế (tại Ngân hàng Vietcombank)

Giao với đường Đỗ Chính (tại ngã năm Cống Trắng)

506

11,5

20

Nguyễn Lân

ĐH 35

Khu dân cư khu Phố Bần, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Đỗ Chính (tại ngã năm Cống Trắng)

Giao với đường Phạm Công Trứ (Trường Mầm non Hoa Hồng)

750

13,5

21

Phạm Sỹ Ái

 

Khu dân cư Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Nguyễn Thiện Thuật (trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện)

Giao với đường Văn Nhuế

530

10,5

22

Hà Sách Dự

 

Khu dân cư khu Phố Nối, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Phó Đức Chính (qua Hạt giao thông)

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

188

10,5

23

Tô Ngọc Vân

 

Khu dân cư khu Phố Nối, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Phó Đức Chính (Nhà trẻ Sao Khuê, khu đô thị Vạn Thuận Phát)

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

215

15,5

24

Bình Tân

ĐH 34

Khu dân cư Bình Tân, phường Bần Yên Nhân

Giao với đường Nguyễn Văn Linh (tại ngã tư Phố Bần)

Giáp thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ

650

5,5

II

TÊN PHỐ

 

 

 

 

 

 

1

Phố  Bần

ĐH 36

Khu dân cư khu phố Bần

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

700

15,5

2

Phố Nối

QL 39

Khu dân cư khu Phố Nối

Giao với đường Nguyễn Thiện Thuật (tại ngã tư Phố Nối)

Hết địa phận thị xã Mỹ Hào

300

24

3

Phố Thứa

ĐH 33

Khu phố Thứa, phường Dị Sử

Giao với đường Nguyễn Văn Linh (tại khu dân cư Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên)

Giao với đường Nguyễn Văn Linh (tại Khu dân cư Trên, phường Dị Sử)

800

15,5

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.232

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75