Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Vi Trọng Lễ
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HẠ HÒA, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT- BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5347/TTr- UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Đặt tên 03 tuyến đường, gồm:

(1) Đường Âu Cơ: Điểm đầu: Ngã ba bưu điện huyện (QL 2D); điểm cuối: Dốc nhà ông Thành (QL 70B - thửa đất số 29, tờ bản đồ số 15); tuyến có chiều dài 2,30km; rộng 20m.

(2) Đường Lạc Long Quân: Quốc lộ 2D chạy qua địa bàn thị trấn Hạ Hòa; điểm đầu: Giáp ranh xã Minh Hạc (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 28); điểm cuối: Giáp ranh xã Y Sơn (thửa đất số 38, tờ bản đồ số 9); tuyến có chiều dài 3,40km; rộng 20m.

(3) Đường Hùng Vương: Quốc lộ 70B chạy qua địa bàn thị trấn Hạ Hòa; điểm đầu: Cầu Hạ Hòa; điểm cuối: Giáp ranh xã Ấm Hạ (thửa đất số 102, tờ bản đồ số 7); tuyến có chiều dài 3,90km; rộng 25m.

2. Đặt tên 11 tuyến phố, gồm:

(1) Phố Ấm Thượng: Điểm đầu: Đường Quốc lộ 2D (Hiệu thuốc Ông Dần - thửa đất số 111, tờ bản đồ số 19); điểm cuối: Ga Ấm Thượng; tuyến có chiều dài 0,13km; rộng 7m.

(2) Phố Thao Giang: Điểm đầu: Đường Quốc lộ 70B; điểm cuối: Chợ trung tâm thị trấn Hạ Hòa; tuyến có chiều dài 1,00km; rộng 15m.

(3) Phố Hàn Thuyên: Điểm đầu: Ngã ba UBND huyện, điểm cuối: Quốc lộ 70B; tuyến có chiều dài 2,30km; rộng 20m.

(4) Phố Côn Nhạc: Điểm đầu: Phố Hàn Thuyên (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị); điểm cuối: Phố Chu Văn An (Nhà hàng Phương Linh - thửa đất số 36, tờ bản đồ số 13); tuyến có chiều dài 0,55km, chiều rộng 10m.

(5) Phố Tố Hữu: Điểm đầu: Đường Âu Cơ (Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ); điểm cuối: Quốc Lộ 70B;tuyến có chiều dài 1,18km, chiều rộng 10m.

(6) Phố Chu Văn An: Điểm đầu: Đường Âu Cơ (Ban chỉ huy Quân sự huyện); điểm cuối: Quốc Lộ 70B; tuyến có chiều dài 0,95km, chiều rộng 15m.

(7) Phố Gò Mây: Điểm đầu: Đường Âu Cơ (Nhà ông Hải Giang -thửa đất số 18, tờ bản đồ số 24); điểm cuối: Phố Ao Châu (Nhà ông Dũng Minh -thửa đất số 64, tờ bản đồ số 24); tuyến có chiều dài 0,25km, chiều rộng 7m.

(8) Phố Ao Châu: Điểm đầu: Đường Âu Cơ (Bến đò Ao Châu); điểm cuối: Quốc lộ 70B; tuyến có chiều dài 0,80km, chiều rộng 15m.

(9) Phố Cao Sơn: Điểm đầu: Đường Âu Cơ (nhà Cảnh Lan -thửa đất số 33, tờ bản đồ số 25); điểm cuối: Trường Tiểu học thị trấn Hạ Hòa; tuyến có chiều dài 0,30km, chiều rộng 10m.

(10) Phố Trần Nhân Tông: Điểm đầu: Đường Âu Cơ (Hiệu sách nhân dân); điểm cuối: Nhà ông Bình (thửa đất số 239, tờ bản đồ số 11); tuyến có chiều dài 0,50km, chiều rộng 7m.

(11) Phố Lửa Việt: Điểm đầu: Đường Âu Cơ (Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ); điểm cuối: Đường Âu Cơ (Bến đò Ao Châu); tuyến có chiều dài 0,80km, chiều rộng 7m.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH
Vi Trọng Lễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32