Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Vi Trọng Lễ
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN LẬP, HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT- BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5346/TTr- UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Đặt tên 05 tuyến đường, gồm:

(1) Đường Tân Long: Điểm đầu Km 14+700 TL 313 (Cổng chào đỉnh dốc Đá Thờ), điểm cuối Km 64+600 QL 70B (Cây xăng Đồng Thịnh), gồm một phần tỉnh lộ 313 và QL 70B; tuyến có chiều dài 4,39km, chiều rộng từ 7,0m đến 9,0m.

(2) Đường An Lập: Điểm đầu Km 63+700 QL 70B (Ngã ba Bến xe cũ), điểm cuối Km 62+450 QL 70B (Cổng trường THPT Yên Lập), chiều dài 1,32km, chiều rộng từ 5,5m đến 12m.

(3) Đường Hạ Long: Điểm đầu Km 64+160 QL70B (ngã ba Công an huyện), điểm cuối Km 2+ 60 ĐH 97 (giáp xã Thượng Long) thuộc ĐH 97; tuyến có chiều dài 2,06 km, chiều rộng 5,0m.

(4) Đường Long Sơn: Điểm đầu Km 62+850 QL 70B, điểm cuối giáp xóm mè, xã Hưng Long (đi qua Cụm công nghiệp); tuyến có chiều dài 1,86 km, chiều rộng 5,0m.

(5) Đường Sơn Đông: Điểm đầu Km 64+500 QL 70B, điểm cuối Km 0+320 ĐH 97 (qua Hội trường Trung Ngãi 5); chiều dài 1,4km, chiều rộng 5,0m.

2. Đặt tên 11 tuyến phố, gồm:

(1) Phố Quán Hải: Điểm đầu Km 64+600 QL70B (cổng nhà hàng Sinh Thái), điểm cuối giáp đường vành đai; chiều dài tuyến 0,37 km, chiều rộng 4,0m.

(2) Phố Ngả Hai: Điểm đầu Km 63+820 QL70B (cổng chợ), điểm cuối Km 64+550 QL 70B (Đội 6 giao thông); tuyến có chiều dài 0,60 km (Đường vành đai chợ), chiều rộng 5,5m.

(3) Phố Tân An: Điểm đầu Km 64+040 QL70B, điểm cuối Km 0+300 ĐH 97; tuyến có chiều dài 0,62 km, chiều rộng 4,0m.

(4) Phố Bình Minh: Điểm đầu giáp nhà ông Hợp Hạnh (sau cửa hàng may Đình Văn), điểm cuối khu đấu giá quyền sử dụng đất (qua nhà văn hóa thôn Tân An 2), tuyến có chiều dài 0,38 km, chiều rộng 4,0m.

(5) Phố Yên Bình: Điểm đầu Km 63+950 QL 70B, điểm cuối Km 0+490 phố Tân An; tuyến có chiều dài 0,54 km, chiều rộng 4,0m.

(6) Phố Hoa Phượng: Điểm đầu Km 64+030 QL 70B, điểm cuối Km 0+165 phố Ngả Hai; tuyến có chiều dài 0,3 km, chiều rộng 4m.

(7) Phố Thanh Niên: Điểm đầu Km 17+990 TL 313 (cổng bến xe mới), điểm cuối Km 63+600 QL70B (nhà ông Sơn Hiên), tuyến có chiều dài 0,38 km, chiều rộng 5,5m.

(8) Phố Tiền Phong: Điểm đầu phía sau khách sạn Yên Lập, điểm cuối giáp thửa đất số 364, tờ bản đồ số 44, tuyến có chiều dài 0,3 km, chiều rộng 4,5m.

(9) Phố Hoà Bình: Điểm đầu Km 0+230 phố Ngả Hai, điểm cuối Km 0+340 phố Bình Minh, tuyến có chiều dài 0,3 km, chiều rộng 4,5m.

(10) Phố Thống Nhất: Điểm đầu Km 64+280 QL70B (cổng Bưu điện), điểm cuối Km 0+755 đường Sơn Đông; chiều dài 0,8 km, chiều rộng 5,5m.

(11) Phố Thành Công: Điểm đầu Km 0+100 ĐH 97, điểm cuối Km 0+206 (khu dãn dân), tuyến có chiều dài 0,3 km, chiều rộng 4m.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH
Vi Trọng Lễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32