Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 06/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đinh Văn Chung
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2013/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015 TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 07/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Hậu Giang tại Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với các nội dung sau:

Do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới và trong nước; tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và đầu tư trong tỉnh gặp nhiều khó khăn.  Đầu tư công giai đoạn 2013-2015 được thắt chặt và vốn bổ sung đầu tư phát triển có hạn, từ đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và qui mô tăng trưởng.

Xuất phát từ các lý do trên, việc điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm (giai đoạn 2011-2015) tại Nghị quyết số 16 ngày 9/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với Nghị quyết số 07 ngày 06/6/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và yêu cầu thực tiễn là cần thiết và khách quan. Các chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân là 13,5%/năm. Trong đó, khu vực I tăng 3,5 - 4%; khu vực II tăng 16,5 - 17%; khu vực III 17 - 17,5%.

2. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến cuối năm 2015 đạt 1.500 - 1.700 USD, tốc độ tăng bình quân 12,95%/năm, tăng gấp 1,83 lần so năm 2010.

3. Cơ cấu ngành kinh tế đến cuối năm 2015, tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực II và III, giảm tương đối tỷ trọng khu vực I. Tỷ trọng khu vực I là 24 - 25%, tỷ trọng khu vực II là 34 - 35%, tỷ trọng khu vực III là 41 - 42%.

4. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong 5 năm theo giá hiện hành khoảng 55.000 - 65.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm khoảng 11.000 - 12.000 tỷ đồng, chiếm bình quân 12,76%/năm, tăng gấp 2 lần so 5 năm trước.

5. Số bác sĩ trên vạn dân là 6 bác sĩ; số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia mới đạt 65%.

6. Bổ sung chỉ tiêu: tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đến năm 2015 đạt 65%.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai và vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt nội dung Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ sáu thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33