Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP

Số hiệu: 94/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Nâng cao kỷ luật cơ sở cai nghiện tự nguyện

Nhằm đảm bảo chất lượng, nâng cao kỷ luật của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, ngày 18/10/2011, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động các cơ sở cai nghiện mai túy tự nguyện.


Nghị định 94/2011/NĐ-CP đã bổ sung thêm 5 hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (so với NĐ 147/2003/NĐ-CP là 3 hành vi) như: thực hiện cai nghiện ma túy vượt quá phạm vi hoạt động ghi trong giấy phép; sử dụng đất đai của cơ sở cai nghiện sai mục đích…

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở cai nghiện cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên của cơ sở như sau:
-    Đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người đã có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, đã được tập huấn về công tác cai nghiện ma túy.
-    Phải có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý đã có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ phù hợp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 02/12/2011.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 147/2003/NĐ-CP), như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

Điều 3. Phạm vi cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện được cấp cho cơ sở cai nghiện hoạt động theo một trong các phạm vi sau:

1. Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện;

3. Thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi theo các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người cai nghiện ma túy; phân biệt đối xử đối với người cai nghiện ma túy.

2. Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện khi chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động.

3. Cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sử dụng giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện vào các mục đích khác.

4. Áp dụng các phương pháp điều trị, sử dụng thuốc để điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy khi chưa được Bộ Y tế cấp phép.

5. Thực hiện cai nghiện ma túy vượt quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

6. Quảng cáo không đúng hoặc quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

7. Sử dụng đất đai của cơ sở cai nghiện sai mục đích.

8. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật”.

3. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 5. Điều kiện hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ

2. Về nhân sự:

a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người đã có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và đã được tập huấn về công tác cai nghiện ma túy;

b) Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sĩ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ mười hai tháng trở lên;

c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, đã có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

d) Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 7. Điều kiện đối với cơ sở thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

1. Về cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc; có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm;

b) Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện ma túy;

c) Có nơi học tập, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ theo chương trình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy;

d) Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định;

đ) Có mặt bằng, nhà xưởng đủ điều kiện mở lớp dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu phù hợp cho người cai nghiện ma túy;

e) Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc ban hành quy định hướng dẫn điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại Điều này.

2. Về nhân sự:

a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi là người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ mười hai tháng trở lên và đã được tập huấn công tác cai nghiện ma túy;

b) Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, giáo viên dạy nghề, kỹ thuật viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

c) Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề”.

5. Điều 8 được sửa đổi như sau:

Điều 8. Điều kiện đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện

1. Về cơ sở vật chất:

Cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện phục hồi phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

2. Về nhân sự:

a) Người đứng đầu và người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện tự nguyện phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này;

b) Các điều kiện về nhân sự khác quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này”.

6. Điều 10 được sửa đổi như sau:

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này.

3. Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 3 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này.

4. Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại:

a) Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định này đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

b) Khoản 4 Điều 1 Nghị định này đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện;

c) Khoản 5 Điều 1 Nghị định này đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện phục hồi”.

7. Điều 11 được sửa đổi như sau:

Điều 11. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện”.

8. Điều 13 được sửa đổi như sau:

Điều 13. Cách thức thực hiện đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Thời gian và trách nhiệm thực hiện thủ tục:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn hai mươi ngày làm việc đối với hồ sơ xin cấp phép; mười lăm ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm tổ chức thẩm định và tổng hợp kết quả gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Trong thời hạn hai mươi ngày làm việc đối với hồ sơ xin cấp phép; mười lăm ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện cho cơ sở cai nghiện tự nguyện. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mẫu giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện và hướng dẫn thủ tục thẩm định cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày ký”.

9. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 14. Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện, gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện, bản sao chứng thực giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở đề nghị gia hạn;

c) Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong năm năm liên tục gần nhất.

2. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định này”.

10. Điều 15 được sửa đổi như sau:

Điều 15. Thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện và thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện tự nguyện

1. Thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện:

a) Hồ sơ thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện, gồm:

- Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy đề nghị thay đổi;

- Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện kể từ lần được cấp hoặc gia hạn giấy phép gần nhất, trong đó nêu rõ phương án hoạt động sau khi thay đổi phạm vi hoạt động, phương án giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

b) Thủ tục thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Thủ tục thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định này.

2. Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện tự nguyện:

a) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này;

- Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Sau sáu tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện mà cơ sở cai nghiện tự nguyện vẫn chưa hoạt động hoặc ngừng hoạt động sáu tháng liên tiếp không có lý do chính đáng; bị giải thể hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở cai nghiện bị xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động cai nghiện ma túy từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn của giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

b) Những trường hợp vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện”.

11. Khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 16. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện

1. Cơ sở cai nghiện có quyền:

a) Được thu tiền dịch vụ cai nghiện theo hợp đồng;

b) Được ưu tiên giao đất, thuê đất để xây dựng cơ sở cai nghiện tự nguyện. Đối với các cơ sở cai nghiện tự nguyện hoạt động không thu tiền dịch vụ cai nghiện được xem xét miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

c) Được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng để tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

d) Được xem xét miễn thuế, giảm thuế, được vay vốn hoạt động với lãi suất ưu đãi theo quy định của pháp luật;

đ) Được tiếp nhận các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật”.

12. Khoản 1 Điều 22 được sửa đổi như sau:

Điều 22. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Căn cứ nguyện vọng của người nghiện ma túy hoặc gia đình hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy, người đứng đầu cơ sở cai nghiện ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện trong phạm vi được phép thực hiện ghi trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Thời gian điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ tối thiểu là hai mươi ngày; thời gian giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện hoặc thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi tối thiểu là sáu tháng, kể từ ngày thực hiện hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện”.

Điều 2. Bãi bỏ Điều 6, Điều 9 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2011.

2. Các cơ sở được cấp phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì chậm nhất sau một năm phải bổ sung hoàn thiện theo quy định của Nghị định này.

3. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 94/2011/ND-CP

Hanoi, October 18, 2011

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 147/2003/ ND-CP OF DECEMBER 2, 2003, ON CONDITIONS AND PROCEDURES FOR LICENSING AND MANAGEMENT OF OPERATION OF VOLUNTARY DRUG DETOXIFICATION ESTABLISHMENTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the December 9, 2000 Law on Drug Prevention and Combat;

Pursuant to the June 3, 2008 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Drug Prevention and Combat;

Pursuant to the November 29, 2005 Law on Enterprises;

Pursuant to the November 23, 2009 Law on Medical Examination and Treatment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECREES:

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Government's Decree No. 147/2003/ND-CP of December 2, 2003, on conditions and procedures for licensing and management of operation of voluntary drug detoxification establishments (below referred to as Decree No. 147/2003/ND-CP), as follows:

1. To amend Article 3 as follows:

"Article 3. Scope of licensing voluntary drug detoxification activities

A voluntary drug detoxification license shall be granted to a detoxification establishment for any of the following activities:

1. Drug withdrawal and health rehabilitation treatment;

2. Behavior and personality education and rehabilitation; therapeutic labor, career orientation, vocational training and preparation for community reintegration; addiction relapse prevention;

3. Performance of the complete detoxification and rehabilitation process according to the contents prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article."

2. To amend and supplement Article 4 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Infringing upon the life, health, honor, dignity and property of detoxification patients; showing discrimination against detoxification patients.

2. Organizing voluntary drug detoxification without operation licenses granted by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

3. Lending, leasing or transferring voluntary drug detoxification licenses or using them for other purposes.

4. Applying therapeutic methods or using medications to support drug detoxification treatment without licenses granted by the Ministry of Health.

5. Conducting drug detoxification beyond the operation scope stated in their voluntary drug detoxification licenses.

6. Making advertisements at variance with or beyond the operation scope stated in their voluntary drug detoxification licenses.

7. Using land of detoxification establishments for improper purposes.

8. Committing other acts which are banned by law."

3. To amend and supplement Clause 2, Article 5 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regarding personnel:

a/ Heads of detoxification establishments must possess a collegial or higher degree and have been trained in drug detoxification;

b/ Persons in charge of professional Operations of detoxification establishments must be medical doctors who have been granted practice certificates in psychiatry or detoxification support therapy, have been engaged in medical examination and treatment for at least full 36 months, including at least full 12 months performing detoxification work;

c/ Detoxification establishments must have a contingent of managers, medical workers and psychologists who possess an intermediate or higher degree and relevant practice certificates. Those who are engaged in security work must have professional training certificates;

d/ Employees of voluntary detoxification establishments must have clear personal records and not be banned from professional practice."

4. To amend and supplement Article 7 as follows:

"Article 7. Conditions for establishments carrying out behavior and personality education and rehabilitation; therapeutic labor, career orientation, vocational training and preparation for community reintegration; and addiction relapse prevention

1. Regarding physical foundations:

a/ Detoxification establishments must have places for receiving detoxification patients and providing them with health care, monitoring and rehabilitation after drug withdrawal treatment with separate areas for juveniles, women and persons infected with contagious or dangerous diseases;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ They must have places for study, recreation, entertainment, physical training, sports, fitness practice and cultural activities according to programs on behavior and personality education and rehabilitation for detoxification patients;

d/ They must have electricity and water systems, fire extinguishing devices and wastewater and waste treatment facilities which stably operate;

e/ They must have grounds and workshops which are qualified for opening vocational training classes and organizing therapeutic labor suitable to detoxification patients;

f/ To assign the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and sectors in, promulgating regulations to guide the conditions on physical foundations prescribed in this Article.

2. Regarding personnel:

a/ Heads or persons in charge of detoxification and rehabilitation operations of detoxification establishments must possess a collegial or higher degree, have been personally engaged in detoxification and rehabilitation work for at least full 12 months and have been trained in drug detoxification;

b/ Detoxification establishments must have a contingent of managers, health workers, psychologists, vocational teachers and technicians who possess an intermediate or higher degree and relevant practice certificates. Those who are engaged in security work must have professional training certificates;

c/ Employees of voluntary drug detoxification establishments must have clear personal records and not be banned from professional practice."

5. To amend Article 8 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Regarding physical foundations:

Establishments performing the complete detoxification process must meet the conditions prescribed at Point a, Clause 1, Article 5 of Decree No. 147/2003/ND-CP and Clause 4, Article 1 of this Decree.

2. Regarding personnel:

a/ Heads and persons in charge of professional operations of voluntary drug detoxification establishments must meet the conditions prescribed in Clause 3, Article 1 of this Decree;

b/ Other personnel requirements comply with Clause 4, Article 1 of this Decree."

6. To amend Article 10 as follows:

"Article 10. Dossiers of application for voluntary drug detoxification licenses

1. An application for a voluntary drug detoxification license.

2. A certified copy of the medical examination and treatment license granted by a competent agency under the Law on Medical Examination and Treatment, for establishments applying for licenses for the activity specified in Clause 1 or 3, Article 3 of Decree No. 147/2003/ND-CP which is amended and supplemented under this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Documents proving the satisfaction of the conditions prescribed in:

a/ Clause 1, Article 5 of Decree No. 147/ 2003/ND-CP and Clause 3, Article 1 of this Decree, for application dossiers of establishments conducting drug withdrawal and health rehabilitation treatment;

b/ Clause 4, Article 1 of this Decree, for application dossiers of establishments conducting behavior and personality education and rehabilitation; therapeutic labor, career orientation, vocational training and preparation for community reintegration; addiction relapse prevention;

c/ Clause 5, Article 1 of this Decree, for application dossiers of establishments performing the complete rehabilitation and detoxification process."

7. To amend Article 11 as follows:

"Article 11. Procedures for receiving dossiers of application for voluntary dug detoxification licenses

Voluntary drug detoxification establish­ments shall send application dossiers to provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Departments of localities in which they are headquartered."

8. To amend Article 13 as follows:

"Article 13. Method of processing applications for voluntary drug detoxification licenses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Within 20 working days after receiving a complete dossier as required, for dossiers of application for new licenses, or 15 working days, for dossiers of application for extended licenses, the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department shall examine the dossier and summarize and send examination results to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for the latter to consider and grant an operation license to the applicant. In case the licensing conditions are not fully met, the director of the provincial-level Labor, War Invalids and Social Affairs Department shall give a written reply, clearly stating the reason;

b/ Within 20 working days after receiving a dossier, for dossiers of application for new licenses, or 15 working days, for dossiers of application for extended licenses, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall consider granting or extending the license for the applicant. In case the dossier is unqualified for licensing, it shall give a written reply, clearly stating the reason;

c/ The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall provide the form of voluntary drug detoxification license and guide procedures for appraisal and grant of this license.

2. Validity duration of licenses

A voluntary drug detoxification license is valid for 10 years from the date of its signing."

9. To amend and supplement Article 14 as follows:

"Article 14. Extension of voluntary drug detoxification licenses

1. A dossier of application for an extended voluntary drug detoxification license comprises:

a/ An application for extension of a voluntary drug detoxification license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ A detailed report on the organization and operation of the applicant in the last 5 years.

2. Procedures for extension of voluntary drug detoxification licenses comply with Article 12 of Decree No. 147/2003/ND-CP, and Clauses 7 and 8, Article 1 of this Decree."

10. To amend Article 15 as follows:

"Article 15. Change in the scope of voluntary drug detoxification activities and revocation of voluntary drug detoxification licenses

1. Change in the scope of voluntary drug detoxification activities:

a/ A dossier of application for change in the scope of voluntary drug detoxification activities comprises:

- An application for change in the scope of voluntary drug detoxification activities;

- A certified copy of the medical examination and treatment license suitable to the proposed change in the scope of drug detoxification activities;

- A detailed report on the organization and operation of the voluntary drug detoxification establishment since the latest grant or extension of its license, clearly stating plans on operation after changing the operation scope and settlement of rights and obligations of related parties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Procedures for change in the scope of voluntary drug detoxification activities comply with Article 12 of Decree No. 147/2003/ND-CP and Clauses 7 and 8, Article 1 of this Decree.

2. Revocation of voluntary drug detoxification licenses:

a/ A voluntary drug detoxification license shall be revoked when the concerned voluntary drug detoxification establishment:

- Violates Clause 2, Article 1 of this Decree;

- Erases or modifies its voluntary drug detoxification license;

- Fails to commence operation within six months after being granted a voluntary drug detoxification license or suspends its operation for 6 consecutive months without plausible reasons; is dissolved or seriously breaches law-prescribed obligations;

- Has been handled for an administrative violation related to drug detoxification activities for three or more times within the validity duration of its voluntary drug detoxification license.

b/ For the violations specified at Point a, Clause 2 of this Article, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall issue decisions to revoke voluntary drug detoxification licenses.

11. To amend and supplement Clause 1, Article 16 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Drug detoxification establishments may: a/ Collect drug detoxification service charges under contracts;

b/ Be prioritized for land allocation or lease for construction of voluntary drug establish-ments. Drug detoxification establishments that do not collect detoxification charges will be considered for exemption from, or reduction of, land use levy or land rent according to law;

c/ Be prioritized in leasing houses and infrastructure facilities for their organization;

d/ Be considered for tax exemption or reduction and borrow preferential loans according to law for their operation;

e/ Receive donations of domestic and overseas organizations and individuals according to law."

12. To amend Clause 1, Article 22 as follows:

"Article 22. Voluntary drug detoxification service contracts

1. Based on the aspirations of drug addicts or their families or guardians, heads of drug detoxification establishments shall sign voluntary drug detoxification service contracts within the scope of their licensed activities as stated in their voluntary drug detoxification licenses.

The minimum duration of drug withdrawal and health rehabilitation treatment is 20 days while the minimum duration of behavior and personality education and rehabilitation; therapeutic labor, career-orientation counseling, vocational training and preparation for community reintegration; addiction relapse prevention or performance of the complete drug detoxification and rehabilitation process is 6 months, counting from the date of signing voluntary drug detoxification service contracts."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Implementation provisions

1. This Decree takes effect on December 2, 2011.

2. Establishments licensed before the effective date of this Decree must complete licensing procedures under this Decree within 1 year.

3. Implementation guidance responsibilities

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Health and related ministries and sectors in, guiding the implementation of this Decree.

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.048

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!