Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 223-HĐBT năm 1987 về việc sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 223-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 08/12/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1987

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 223-HĐBT NGÀY 8-12-1987 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TƯ ngày 2 tháng 7 năm 1986 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Thi đua Trung ương, Ban Thi đua các ngành, các cấp.

Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành ở Trung ương và Uỷ ban Nhân dân các cấp dựa vào Hội đồng thi đua thành lập theo Nghị định số 61-HĐBT ngày 16-6-1983 để tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua.

Đổi tên Hội đồng Thi đua các cấp thành Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Điều 2. Đổi tên Viện Huân chương thành Viện Thi đua và khen thưởng Nhà nước.

Viện Thi đua và khen thưởng Nhà nước là cơ quan giúp việc cho Hội đồng Thi đua và khen thưởng Trung ương về thi đua và khen thưởng (trong đó có nhiệm vụ quy định ở Nghị định số 160-HĐBT ngày 23 tháng 12 năm 1983).

Văn phòng các Bộ, các ngành, Văn phòng các Uỷ ban Nhân dân cử cán bộ giúp việc Hội đồng Thi đua và khen thưởng của Bộ, ngành, cấp mình.

Điều 3. Nghị định số 28-CP ngày 4 tháng 2 năm 1964, Nghị định số 48-CP ngày 13-4-1967 và các quy định trong Nghị định số 160-HĐBT ngày 23 tháng 12 năm 1983 trái với Nghị định này bị bãi bỏ.

Điều 4. Trưởng Ban Thi đua Trung ương, Viện trưởng Viện Huân chương,

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 223-HĐBT năm 1987 về việc sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100