Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 64/KH-UBND 2023 thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công Sơn La

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Tráng Thị Xuân
Ngày ban hành: 02/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội.

- Tập trung giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; kiên quyết khắc phục các thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện chính sách đối với người có công.

- Huy động, bố trí các nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng.

- Tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng với phương châm “Thiết thực, toàn diện”. Huy động mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ. Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công; đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc tỉnh trong việc động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực; biểu dương những gia đình và cá nhân người có công gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên làm giàu, chủ động, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở và xây dựng gia đình văn hóa.

- Kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách đúng quy định pháp luật.

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến mọi người dân và các đối tượng chính sách.

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ trong công tác, lao động sản xuất kinh doanh giỏi; biểu dương các xã, phường, thị trấn có phong trào làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý với những hành vi khai man hồ sơ để hưởng chế độ, chính sách người có công với cách mạng sai quy định.

- Tiếp tục giải quyết các trường hợp người có công với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước còn tồn sót.

- Tăng cường đối thoại trong giải quyết chính sách đối với các trường hợp đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn vướng mắc, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót nhằm giải quyết dứt điểm, kịp thời những kiến nghị của công dân.

- Triển khai thực hiện kế hoạch xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, phấn đấu các hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê số hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh mới để thực hiện hỗ trợ. Đảm bảo 100% gia đình người có công đều có nhà ở ổn định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công từ cấp huyện, thành phố đến cơ sở; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tiếp tục chỉ đạo thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với 5 chương trình tình nghĩa: Xây dựng nhà tình nghĩa; lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc thương binh nặng và nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Thường xuyên nghiên cứu, rà soát chính sách người có công theo quy định hiện hành để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách, đối tượng, mức trợ cấp, quy trình thủ tục hồ sơ giải quyết chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về mộ chí đảm bảo hiệu quả, chính xác từ nhiều nguồn, nhiều hướng; cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang cho các thân nhân liệt sĩ; chuẩn hóa dữ liệu, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập cho thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tổ chức an táng, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương; bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng quy trình. Thực hiện Đề án Xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ).

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” chặt chẽ, thông suốt, kịp thời, hiệu quả, góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách Trung ương

- Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng, một lần; Kinh phí công tác mộ nghĩa trang liệt sĩ; Kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước nhân ngày lễ, tết, 27/7.

- Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ người có công; hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ.

2. Nguồn ngân sách địa phương

- Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ người có công; hỗ trợ nhà ở, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ; thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn.

- Thực hiện việc chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng, biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp các ngày lễ, tết, 27/7.

- Kinh phí đầu tư xây dựng mới các nhà bia ghi tên liệt sĩ phân cấp quản lý cho các huyện, thành phố thực hiện.

3. Nguồn kinh phí đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”

Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, tặng quà cho người có công, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công; hỗ trợ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ; thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản pháp luật chính sách ưu đãi đối với người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà soát thông tin mộ liệt sĩ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các ban, ngành chức năng rà soát hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh mới để thực hiện hỗ trợ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các đối tượng người có công trên địa bàn toàn tỉnh và tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà mẹ đủ điều kiện theo quy định; tập trung giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Phối hợp với các Sở, ban, ngành giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng”. Tích cực tuyên truyền mọi tổ chức cá nhân và toàn dân tham gia ủng hộ quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, đồng thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương những người làm công tác chính sách người có công tiêu biểu, điển hình.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành việc số hóa hồ sơ người có công.

- Hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, thường xuyên chăm sóc, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ để đảm bảo khang trang, tôn nghiêm gắn với việc giáo dục các thế hệ trẻ ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo các chế độ, chính sách thực hiện khách quan, công bằng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu cân đối bố trí nguồn kinh phí địa phương chi thực hiện công tác người có công với cách mạng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan để thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở cho người có công và thân nhân, đảm đúng quy định và phù hợp với thực tế địa phương.

3. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở; phối hợp thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các quy định của pháp luật.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tặng Kỷ niệm chương đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; hướng dẫn quy định về tổng kết thành tích bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; “Huân chương độc lập” cho các gia đình theo Thông tư số 44/TBXH- VPC/LB ngày 08/4/1985 của Bộ Thương binh và Xã hội - Viện Huân chương hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

- Giải quyết chế độ thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông về các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; tăng thời lượng phát sóng, số lượng và chất lượng bài viết về công tác người có công với cách mạng trên các chương trình, chuyên trang, chuyên mục. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức như xây dựng phóng sự, đưa tin bài những người có công với cách mạng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo với người có công và con của người có công; phong trào đền ơn đáp nghĩa trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục nơi có nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ.

7. Sở Y tế

- Hướng dẫn việc thực hiện giám định y khoa để xem xét công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh trực thuộc phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện khám, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, định kỳ cho người có công với cách mạng.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp bằng các hình thức ưu tiên giúp đỡ về giống, vật nuôi, cây trồng, thủy lợi phí, chế biến nông sản, lâm sản, áp dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất.

10. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng, giải quyết chính sách người có công đối với lực lượng Công an nhân dân.

- Phối hợp điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công: Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29/12/2020 của Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1085-KH/QUTW ngày 24/11/2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; chính sách đối với hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị trong chiến tranh để giải quyết chế độ chính sách đúng đối tượng.

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tích cực xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ; xử lý hồ sơ thương binh có sai sót sau thanh tra, kiểm tra do quân đội giải quyết; làm tốt công tác tiếp dân, tư vấn chính sách, trả lời đơn thư. Lập hồ sơ đề nghị Hội đồng giám định y khoa Quân khu 2 giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể giải quyết chế độ thương binh và bệnh hiểm nghèo đối với quân nhân tại ngũ cần điều trị dài ngày.

- Nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Tổ chức cho đối tượng người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ thuộc quân đội quản lý đi thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

12. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý.

- Tổ chức cho đối tượng người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý đi thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

13. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp quản lý.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công; tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng. Biểu dương những gia đình và cá nhân người có công gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên làm giàu, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa và tham gia các phong trào ở cơ sở.

- Thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công trên địa bàn quản lý.

14. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội

Tăng cường phối hợp, hiệp thương với các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; lồng ghép phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng”; vào cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và việc triển khai thực hiện chính sách người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và các cơ quan Nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thời gian thực hiện: Năm 2023

2. Chế độ báo cáo: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 05/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (Báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phần IV - Tổ chức thực hiện;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXPhương.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND ngày 02/03/2023 thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!