Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 47/KH-UBND về quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 47/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

QUẢNG BÁ, TẠO DỰNG HÌNH ẢNH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp; Nghị Quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương năm 2019 như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai đến các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và nhân dân nội dung quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong việc tham gia tạo dựng hình ảnh địa phương.

- Tập trung các giải pháp để đẩy nhanh sự nhận biết hình ảnh địa phương trong năm 2019.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra như: xây dựng hệ thống nhận diện hình ảnh địa phương; truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh qua nhiều hình thức; xây dựng chính quyền thân thiện, hệ thống các dịch vụ sẵn sàng phục vụ cộng đồng, thực hiện đồng bộ cơ chế chính sách thu hút đầu tư; tạo dựng hình ảnh địa phương thông qua phát huy có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Mỗi tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình đối với việc tạo dựng hình ảnh tỉnh nhà; từ đó có kế hoạch cụ thể để quảng bá, tạo dựng hình ảnh của tổ chức, địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả việc quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương năm 2019.

II. Nội dung thực hiện

1. Sử dụng, quảng bá hệ thống nhận diện thương hiệu địa phương

Tiếp tục quảng bá hệ thống nhận diện thương hiệu tỉnh Đồng Tháp với Biểu tượng vui (Mascot): Bé Sen và thương hiệu “Đất Sen Hồng” với màu sắc:

- Màu hồng là màu của Cánh Sen, của sự nhiệt huyết, của những giá trị nhân văn, của tương lai tốt đẹp.

- Màu xanh là màu của Lá Sen, của thiên nhiên sự sống, sự phát triển, sự tươi mới trẻ trung, cởi mở và năng động, là những giá trị nền tảng vững vàng.

- Màu vàng là màu của Nhụy Sen, cánh đồng lúa chín vàng, vụ mùa bội thu, của những thành quả, thành tựu và những giá trị tinh hoa đượm chất được kết tinh lại.

2. Thiết kế mẫu bộ nhận diện thương hiệu

- Thiết kế các loại: Logo, mẫu danh thiếp, bìa hồ sơ, sổ tay, bút viết, túi giấy đựng tài liệu (quà tặng), túi nhựa đựng văn bản, tài liệu.

- Thiết kế hệ thống biển bảng: Tên cơ quan, tên chức danh, biển chỉ dẫn, tên phòng ban, thẻ đeo cho cán bộ, công chức, viên chức.

3. Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện

- Xây dựng video clip thông tin, quảng bá về Đồng Tháp; duy trì, cải tiến phần mềm giới thiệu đầu tư; ứng dụng “Thổ địa Đồng Tháp”; Website “Du lịch Đồng Tháp”.

- Xây dựng các chương trình, phóng sự tài liệu, phim truyền hình gắn với hình ảnh Bé Sen, những hình ảnh của quê hương Đồng Tháp, lồng ghép vào các nội dung quảng bá du lịch, văn hóa lịch sử, tuyên truyền và giáo dục cộng đồng.

- Duy trì, cải tiến các bộ Infographics để thông tin cơ bản về kinh tế, du lịch và chính sách địa phương, các Đề án lớn,… phong phú, xúc tích, ấn tượng.

4. Truyền thông quảng bá

- Ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động tuyên truyền, cổ động trên địa bàn tỉnh, đảm bảo môi trường, cảnh quang đô thị để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa dịch vụ (màn hình điện tử, bảng điện tử, quầy thông tin không người phục vụ...). Thu hút xã hội hóa đầu tư các khu, điểm quảng bá ngoài trời.

- Duy trì và phát triển các quầy thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

5. Xây dựng đô thị xanh và sạch

Kiến trúc đô thị được thiết kế, quy hoạch dựa trên ý tưởng hoa Sen, màu xanh thân thiện với môi trường. Các hạng mục công trình đô thị như: Hạ tầng giao thông, công viên, đèn đường, bảng tên đường, trang trí dải phân cách trên đường, cầu nội thị được thiết kế gắn với không gian xanh, môi trường sạch, điểm nhấn là hình ảnh Sen và các sản phẩm nông nghiệp, du lịch tiêu biểu của địa phương.

6. Xây dựng biểu trưng sản phẩm “Made in Dong Thap”

Thúc đẩy sự nhận biết hình ảnh Đồng Tháp. Xây dựng biểu trưng sản phẩm “Made in Dong Thap”, giúp người tiêu dùng nhận biết và nhận diện sản phẩm nguồn gốc hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mang đặc trưng Đồng Tháp. Tập trung giới thiệu, quảng bá các thương hiệu thế mạnh của Tỉnh mang tầm quốc gia, quốc tế.

7. Xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp:

Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền. Phấn đấu nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Đồng Tháp. Xây dựng chính quyền thân thiện, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư.

III. Kinh phí thực hiện

- Từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 theo Quyết định số 1510/QĐ- UB ND-HC ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của tỉnh về quảng bá, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo trì, phát huy để quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trên màn hình điện tử của tỉnh và triển khai lắp đặt các bảng điện tử, màn hình điện tử còn lại theo Kế hoạch đề ra.

- Hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh và các đơn vị truyền thông thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp và sản xuất các chương trình truyền hình về Đồng Tháp để phát sóng trên các kênh truyền hình đối ngoại.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh Đồng Tháp.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện quảng bá, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp thông qua các sự kiện, các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch…

- Chủ động cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư nhằm tổ chức thực hiện, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đồng Tháp.

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư hướng đến các nhóm đối tượng mục tiêu của Đề án “Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp”.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện video clip quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp tới các thị trường mục tiêu.

4. Trung tâm Phát triển Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan duy trì, cải tiến các sản phẩm truyền thông đa phương tiện và bộ infographics.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hình ảnh du lịch; các sản phẩm du lịch đặc thù của du lịch Đồng Tháp; xây dựng các quầy thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

- Nâng cao chất lượng Website du lịch; in ấn các tài liệu quảng bá du lịch.

- Duy trì, nâng cấp Apps “Thổ địa Đồng Tháp”.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp Sở Công thương triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chuỗi ngành hàng nông sản chủ lực gắn với truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2018 – 2020.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương nhằm quảng bá, giới thiệu những địa chỉ sản xuất, cung cấp đáng tin cậy, đã được chứng nhận an toàn chất lượng và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh Đồng Tháp trên lĩnh vực Nông nghiệp theo mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

- Cung cấp thông tin về các sản phẩm chủ lực, mô hình sản xuất tiên tiến để tuyên truyền, quảng bá.

6. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm, hàng hoá mang biểu trưng “Made in Dong Thap”.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan xây dựng chợ, hình ảnh người kinh doanh, dịch vụ Đồng Tháp trung thực, thân thiện, mến khách.

- Cung cấp thông tin, hình ảnh và các tài liệu liên quan về các sản phẩm chủ lực, mô hình sản xuất “Made in Dong Thap”.

7. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng hệ thống nhận diện các cơ quan hành chính nhà nước, các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị, thành phố tại Đồng Tháp.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân và hình ảnh người cán bộ, công chức thân thiện.

8. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình; đẩy mạnh cộng tác với các Đài Trung ương và địa phương; thực hiện tin, bài quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

- Tổ chức tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp; sản xuất các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đặc trưng văn hoá, con người Đồng Tháp.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin đối ngoại tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp.

- Phân công phóng viên chịu trách nhiệm trong việc đưa tin, bài về chủ đề “Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp”.

10. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện mô hình “Vườn ươm khởi nghiệp”.

- Tổ chức tuyên truyền giới thiệu quảng bá những hình ảnh, đặc trưng văn hoá, con người Đồng Tháp tới Đoàn viên, Hội viên, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai xây dựng quy chuẩn cho các sản phẩm, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn “Made in Dong Thap”.

11. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo triển khai, thực hiện quảng bá, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp phù hợp với đặc điểm của địa phương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin, tuyên truyền hình ảnh tỉnh Đồng Tháp thông qua các cơ quan báo chí địa phương, ngoài tỉnh và các kênh truyền thông khác.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan định hướng xây dựng đô thị xanh, sạch mang đặc trưng Sen.

12. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ báo cáo 6 tháng (chậm nhất vào ngày 20/6 và 15/12) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) và sử dụng nguồn kinh phí đã được phân bổ trong năm 2019 để thực hiện; nếu có phát sinh kinh phí, có Công văn gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các Sở: TTTT, VHTTDL, TTXTTMDL&ĐT, TTPTDL, NNPTNT, CT, NV, TC;
- Đài PTTH ĐT, Báo ĐT, Cổng TTĐT tỉnh;
- Hiệp hội DN, Đoàn TNCS HCM;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, PTHVX (QM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 47/KH-UBND về quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.063

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29