Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4613/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 06/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4613/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ”

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”;

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2016-2017;

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thông qua việc trưng bày, triển lãm các bản đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh, các ấn phẩm xuất bản ... giúp mọi người dân hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và biển, đảo Việt Nam nói chung. Góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ việc giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, hải đảo; ý thức tốt hơn việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển, đảo.

2. Yêu cầu

- Triển lãm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi và du khách trên địa bàn tỉnh tham quan.

- Xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cửa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã; thành ph; sự phi hợp hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện triển lãm đảm bo tính kịp thời, thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, QUY MÔ

1. Nội dung

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm giới thiệu, trưng bày bản đồ và tư liệu lịch sử quý giá về Trường sa và Hoàng sa với chủ đề: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liu “Hoàng Sa, Trưng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tnh Đồng Nai năm 2016 đã được Bộ TTTT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học và các địa phương tiến hành sưu tầm, thẩm định và in ấn.

2. Quy mô, địa điểm

- Triển lãm được tổ chức theo quy mô cấp Bộ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Đồng Nai đồng phối hợp tổ chức.

- Diện tích trưng bày từ 250m2 - 300m2 tại Bảo tàng Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

III. CÁC ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- UBND tỉnh Đồng Nai

2. Ban tổ chức

- Thành phần tham gia Ban Tổ chức Triển m “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Đồng Nai: Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh,Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. (Dự kiến: 15 người)

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM

1. Tổ chức Họp báo

a) Thời gian: 9h00 ngày 18/7/2016 (có thư mời riêng).

b) Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai (đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Số lượng: 60 người.

d) Thành phần:

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đại biểu tnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND thành phố Biên Hòa, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

- Phóng viên báo, đài Trung ương.

- Phóng viên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thường trú trên địa bàn.

- Phóng viên báo, đài tỉnh.

e) Nội dung:

- Thông tin những nội dung chính trong hoạt động triển lãm tại tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo

a) Thời gian: 13h30 ngày 18/7/2016 (có thư mời riêng).

b) Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai (đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Số lượng: 150 - 200 người.

d) Thành phần:

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Khách mời: Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng (Tỉnh ủy, HĐND, UBND).

- Tham dự tập huấn: Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thường trú trên địa bàn; phóng viên báo, đài tỉnh; giáo viên chính trị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; thuyết minh viên Bảo tàng Đồng Nai.

+ Cấp huyện, thị, thành phố: Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm VHTT.

e) Nội dung dự kiến: 02 chuyên đ

- Chuyên đề 1: Biển Đông Việt Nam: Quá trình nhận thức và khai chiếm.

- Chuyên đề 2: Tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, chủ trương và đối sách giải quyết tranh chấp biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta.

3. Tổ chức triển lãm

a) Lễ Khai mạc trin lãm

- Thời gian: Vào lúc 9h00 ngày 19/7/2016 (có thư mời riêng).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, Tp.Biên Hòa).

- Thành phần:

+ Về phía Trung ương: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông. (Bộ Thông tin và Truyền thông mời).

+ Về phía tỉnh Đồng Nai: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí địa phương, Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các báo Trung ương, địa phương hoạt động trên địa bàn; Lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông trên địa bàn tnh.

+ Khách mời ngoài tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông một số tỉnh, thành phố trong khu vực.

+ Huy động lực lượng tham gia lễ khai mạc: Công an tỉnh (50 người), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (50 người), lực lượng đoàn viên thanh niên (100 người), sinh viên - học sinh (100 người).

- Số lượng: khoảng 500 người.

b) Thời gian triển lãm: Từ ngày 19/7/2016 đến ngày 23/7/2016

- Thời gian mở cửa tham quan triển lãm: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00.

- Địa điểm: Bảo tàng Đồng Nai.

c) Bố trí lịch các đoàn đến tham quan triển lãm (có danh sách và hướng dẫn cụ thể).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: cân đi, sử dụng nguồn kinh phí đã giao của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.

- Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Đài PT-TH Đồng Nai: nguồn các ngày lễ ln được bố trí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.

- Đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PC&CC: cân đối, sử dụng từ nguồn kinh phí đã được hỗ trợ năm 2016 của các đơn vị.

(Đính kèm phụ lục kinh phí tổ chức)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Công tác chuẩn bị:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc.

- Chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến công tác vận chuyển, in ấn bản đồ, tranh cổ động tuyên truyền trong triển lãm, các tư liệu trưng bày trong Triển lãm. Tổ chức triển khai thiết kế, thi công khu trưng bày và các điu kiện phục vụ Khai mạc Triển lãm.

- Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong khu vực khuôn viên địa điểm diễn ra Trin lãm.

b) Chương trình họp báo:

- Chịu trách nhiệm nội dung họp báo, thông cáo báo chí.

- Chuẩn bị tài liệu phát cho đại biểu, phóng viên báo chí.

- Cung cấp market backrop họp báo cho địa phương chuẩn bị.

c) Tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung chương trình, mời báo cáo viên.

- Trang trí, khánh tiết hội trường tập huấn.

d) Chương trình Khai mạc triển lãm:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung, kịch bản chương trình.

- Gửi giấy mời khách Trung ương (Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban biên giới Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông) và đại biểu tỉnh theo danh sách đề xuất của địa phương.

- Chuẩn bị bộ ct băng khai mạc triển lãm.

- Mời lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển tham dự khai mạc (khoảng 60 người).

e) Phần trao tặng và thuyết minh:

- Trao tặng toàn bộ tư liệu và bản đồ cho tỉnh.

- Hướng dẫn, tập huấn cho 05 người do tỉnh cử cho công tác thuyết minh trong suốt quá trình triển lãm diễn ra (có gửi trước tài liệu);

- Thuyết minh triển lãm trong buổi khai mạc.

- Chịu trách nhiệm thuyết minh triển lãm trong buổi khai mạc.

f) Công tác hậu cần:

- Chịu trách nhiệm kinh phí để thực hiện các phần việc của Bộ và kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho toàn bộ đại biểu Trung ương, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tgiúp việc (theo Quyết định Bộ ban hành).

2. Trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai

a) Công tác chun bị

- Thành lập Ban Tổ chức phục vụ triển lãm và ban hành kế hoạch thực hiện tại địa phương.

- Bố trí địa điểm (trước khai mạc 06 ngày) để tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Đồng Nai và địa điểm tổ chức Lễ khai mạc triển lãm tại Trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị tỉnh Đồng Nai cho khoảng 500 đại biểu tham dự.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo điện, nước, bảo vệ, vệ sinh toàn bộ khu vực trưng bày triển lãm.

- Thực hiện công tác cổ động trực quan: c, phướn dọc, băng-rôn các tuyến đường chính và các hình thức tuyên truyền khác trên địa bàn tỉnh theo market Bộ TTTT cung cấp.

- Cung cấp hình ảnh thhiện tỉnh Đng Nai xây dựng, phát triển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo (khoảng 20 ảnh).

- Bố trí lực lượng của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham quan triển lãm (sắp xếp lịch tham quan phù hp và tránh dồn tập trung nhiều đoàn một lúc).

b) Tổ chức họp báo:

- Bố trí địa điểm họp báo, trang trí, khánh tiết phòng họp báo (nước, hoa, âm thanh, backrop. Market Backrop do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp).

- Mời các cơ quan báo chí tại địa phương, cơ quan đại diện của báo Trung ương tại tỉnh.

- Bố trí lực lượng đón tiếp, phát tài liệu cho các cơ quan báo chí, đại biểu tham dự họp báo.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra triển lãm.

c) Tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mi:

- Chuẩn bị địa điểm và điều kiện để tổ chức Hội nghị tập huấn.

- Mời đại biểu tham dự tập huấn (khoảng 200 người).

d) Chương trình Khai mạc triển lãm:

- Chuẩn bị Chương trình ca nhạc (thời lượng 30 phút, khoảng 05 tiết mục ca nhạc); địa điểm, âm thanh, ánh sáng, bục phát biểu.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai mạc triển lãm (hoa, nước, bàn, ghế, biển tên chức danh...).

- Cử 10 lễ tân phục vụ ct băng Khai mạc và trao tặng trên sân khu.

- Bố trí người dẫn chương trình là người của Đài PT-TH Đồng Nai dẫn chương trình trong Lễ khai mạc theo kịch bản đã được thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Huy động lực lượng đến tham gia Lễ khai mạc triển lãm bao gồm các thành phn: Lực lượng quân đội, công an, cán bộ, công nhân, viên chức các ban, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, học sinh, sinh viên, hưu trí, ... (lực lượng huy động phù hợp với sức chứa tại nơi diễn ra Lễ khai mạc triển lãm).

- Cử cán bộ của các sở, ban, ngành phối hợp với Ban Tổ chức để đón tiếp khách đến tham dự Lễ Khai mạc triển lãm.

- Dự kiến số lượng khách mời tham dự Lễ khai mạc triển lãm gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp giấy mời trong thời gian sớm nhất.

e) Phần trao tặng và thuyết minh:

- Cử 05 cán bộ thuyết minh để Ban Tổ chức gửi tài liệu nghiên cứu trước; trước ngày Khai mạc sẽ có cán bộ hướng dẫn cụ thể trên phn thực tế triển lãm đã được trưng bày.

- Sau buổi Khai mạc, thuyết minh của tỉnh sẽ tiếp quản và trực tiếp thuyết minh.

- Cử một đơn vị đứng ra nhận bàn giao bản đồ, tư liệu trưng bày.

f) Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ:

- Cử lực lượng đến nhận bàn giao trực tiếp phần trưng bày khi Ban Tổ chức hoàn thiện để quản lý, bảo vệ.

- Phân công lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn vngười và hiện vật trong thời gian trước, trong thời gian triển lãm diễn ra.

g) Công tác hậu cn:

- Hỗ trợ phương tiện đi lại cho đại biểu Trung ương.

- Chuẩn bị tặng phẩm lưu niệm tặng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chuẩn bị tiệc chiêu đãi khách Trung ương, Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển và Hải quân, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương tham dự Lễ khai mạc.

- Chịu trách nhiệm kinh phí để thực hiện các phần việc của tỉnh.

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển lãm đúng mục đích, nội dung, yêu cầu đề ra.

- Trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch, kinh phí tổ chức triển lãm.

- Đăng ký lịch để Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với khách Trung ương và UBND các địa phương ngoài tỉnh về dự triển lãm.

2. SThông tin và Truyền thông (cơ quan thưng trực)

- Công tác tchức chuẩn bị:

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện và thành lập Ban Tổ chức phục vụ triển lãm bản đồ và tng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

+ Ch trì, phối hp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh huy động lực lượng tham gia Lễ khai mạc triển lãm và sắp xếp lịch tham quan triển lãm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tỉnh, các trường Trung học phthông, trung cấp, cao đng, đại học và nhân dân trong tỉnh (có danh sách và hướng dẫn cụ thể).

+ Chuẩn bị phương tiện đón Ban Tổ chức và khách mời Trung ương từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Đồng Nai. Bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu Trung ương từ trước ngày diễn ra khai mạc đến kết thúc triển lãm (khoảng 07 ngày).

+ Treo cờ, phướn dọc, băng-rôn tại các tuyến đường.

+ Tổ chức tiệc chiêu đãi khách Trung ương và các tỉnh vào ngày khai mạc (khoảng 170 người).

+ Lập danh sách khách mời tham dự Lễ khai mạc gửi Bộ TTTT để cung cấp giấy mời trong thời gian sớm nhất.

+ Chuẩn bị biển tên chức danh lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự.

+ Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí cán bộ đón tiếp, hướng dẫn khách đến tham quan triển lãm.

- Công tác tuyên truyền: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau triển lãm về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức triển lãm, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Phối hợp Bộ TTTT tổ chức họp báo:

+ Chuẩn bị địa điểm họp báo, trang trí, khánh tiết phòng họp báo.

+ Lập danh sách mời đại diện các cơ quan báo chí tỉnh, các cơ quan báo thường trú và các ban, ngành có liên quan, phát hành giấy mời.

+ Cử cán bộ đón tiếp, phát tài liệu cho các cơ quan báo chí, đại biểu tham dự.

+ Nhận tài liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông và phát lại cho Ban Tổ chức của tỉnh và các cơ quan báo chí tham dự họp báo.

- Phối hợp Bộ TTTT tổ chức tập huấn:

+ Chuẩn bị địa điểm, các điều kiện tổ chức tập huấn (âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu...)

+ Lập danh sách mời đại biểu tham dự (các cơ quan đại diện của báo Trung ương tại tỉnh), phát hành giy mời tập huấn (khoảng 200 người).

+ Bố trí lực lượng đón tiếp, phát tài liệu đại biu tham dự.

- Phi hợp Bộ TTTT tổ chức LKhai mạc:

+ Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện tổ chức lễ Khai mạc.

+ Lập danh sách và gửi giấy mời đại biểu của tỉnh tham dự (giấy mời do Bộ TTTT phát hành).

+ Đón tiếp đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố về tham dự.

+ Chun bị bài phát biu của lãnh đạo tỉnh.

- Công tác khác: Báo cáo kết quả tổ chức triển lãm và đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác tổ chức triển lãm.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Công tác chuẩn bị:

+ Bố trí địa điểm từ trước khai mạc 06 ngày để tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Đồng Nai và địa điểm tổ chức Lễ khai mạc triển lãm tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai cho khoảng 500 đại biểu tham dự.

+ Chịu trách nhiệm đảm bảo điện, nước, bảo vệ, vệ sinh toàn bộ khu vực trưng bày triển lãm trong quá trình thi công và suốt quá trình diễn ra triển lãm.

+ Phối hợp với Bộ TTTT trong công tác vận chuyển, lp đặt và các điều kiện khác phục vụ công tác trưng bày triển lãm.

+ Cử lực lượng hướng dẫn, bố trí nơi để xe, giữ xe an toàn cho đại biểu tham dự và khách đến tham quan trong suốt quá trình diễn ra triển lãm.

+ Tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn khu vực triển lãm và khu vực lễ khai mạc.

+ Phối hợp với Sở TTTT đón tiếp các đoàn về tham quan triển lãm.

- Lễ Khai mạc triển lãm:

+ Lắp đặt âm thanh, ánh sáng và xây dựng chương trình ca nhạc gồm 05 tiết mục (khoảng 30 phút) với chủ đề về biển, đảo Việt Nam, về quê hương Đồng Nai biểu diễn tại Lễ Khai mạc triển lãm.

+ Bố trí phòng chờ đón tiếp khách Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai mạc (tại Bảo tàng Đồng Nai).

+ Cử 10 lễ tân phục vụ cắt băng khai mạc và trao tặng trên sân khấu.

- Về phần trao tặng và thuyết minh:

+ Thực hiện thủ tục tiếp nhận toàn bộ tư liệu và bản đồ do Bộ TTTT trao tặng, thực hiện lưu giữ, bảo quản (tại Bảo tàng Đồng Nai) sau khi kết thúc triển lãm và sử dụng để tổ chức tuyên truyền, triển lãm tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

+ Cử 05 cán bộ để tiếp nhận tài liệu thuyết minh và thực hiện nhiệm vụ thuyết minh, hướng dẫn đại biểu, nhân dân tham quan trong suốt thời gian trưng bày triển lãm (Bộ Thông tin và Truyền thông gửi tài liệu nghiên cứu trước; trước ngày khai mạc sẽ có cán bộ hướng dẫn cụ thể trên phần thực tế triển lãm đã được trưng bày).

+ Chịu trách nhiệm thuyết minh cho các đoàn đến tham quan triển lãm (theo lịch của Ban Tổ chức).

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên đến tham quan triển lãm.

- Cử 100 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Biên Hòa tham dự lễ khai mạc triển lãm.

5. Sở Tài chính

Thẩm định cấp kinh phí tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” tỉnh Đồng Nai năm 2016 do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, đề xuất tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

6. Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

- Huy động 50 cán bộ, chiến sỹ mặc trang phục xuân hè tham dự lễ khai mạc triển lãm.

7. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

- Tăng cường lực lượng phòng cháy chữa cháy phục vụ triển lãm.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Cử 50 cán bộ, chiến sỹ mặc lễ phục tham dự lễ khai mạc triển lãm.

- Tổ chức bố trí cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng đến tham quan triển lãm.

9. Tnh đoàn

- Cử 100 đoàn viên thanh niên mặc trang phục Đoàn Thanh niên tham dự lễ khai mạc triển lãm.

- Chỉ đạo đoàn viên thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tchức cho đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm.

10. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai

Xây dựng phương án đảm bảo cấp điện ổn định trong quá trình tổ chức triển lãm.

11. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai

- Cung cấp hình ảnh thhiện tỉnh Đng Nai xây dựng và bảo vệ biển, đảo.

- Có kế hoạch đưa tin, bài tuyên truyền trước, trong và sau triển lãm.

12. Đài PT-TH Đồng Nai

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền trước khi diễn ra triển lãm; cử ê kíp thu hình toàn bộ chương trình bui lễ khai mạc triển lãm để thực hiện phát sóng trong chương trình của Đài.

- Bố trí người dẫn chương trình trong Lễ khai mạc theo kịch bản đã được thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có kế hoạch đưa tin, bài tuyên truyền về trước, trong và sau triển lãm.

- Cung cấp hình ảnh thể hiện tỉnh Đồng Nai xây dựng và bảo vệ biển, đảo.

13. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa

- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thời gian, địa điểm diễn ra triển lãm và chỉ đạo các đơn vị tổ chức các đoàn đến tham quan.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, nhất là các đường phố quanh khu vực triển lãm.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của triển lãm; đồng thời thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm triển lãm để cán bộ, nhân dân biết, tham quan.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh

- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thời gian, địa điểm diễn ra triển lãm và chỉ đạo các đơn vị tổ chức các đoàn đến tham quan.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của triển lãm.

15. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Định hướng nội dung, chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh và các địa phương tuyên truyền về cuộc triển lãm trưng bày tư liệu Hoàng Sa -Trường Sa những bng chứng lịch sử pháp lý về biển, đảo trong tình hình mới.

16. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Thông báo về thời gian, địa đim tổ chức triển lãm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tham quan trong những ngày diễn ra triển lãm theo lịch của Ban Tổ chức cung cấp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Đồng Nai năm 2016.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung công việc được phân công triển khai thực hiện, đồng thời phbiến đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham quan triển lãm. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, xử lý việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, chỉ đạo gii quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
- TT.Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Văn phòng Bộ TTTT;
- Vụ Thông tin cơ sở - Bộ TTTT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB.MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở: TTTT, VHTTDL; GD&ĐT, Tài chính;
- Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Tnh đoàn;
- Công ty Điện lực Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai, Lao động Đồng Nai;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM “HOÀNG SA - TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ” NĂM 2016
(Đính kèm văn bản số 4613/KH-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Stt

Nội dung công việc

Đơn v tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

182.150.000

1

Cổ động trực quan và khai mạc triển lãm

 

 

 

114.400.000

 

Băng rôn tuyên truyền giới thiệu triển lãm treo dọc đường (quy cách 2 m * 0,8 m)

tấm

250

200.000

50.000.000

 

Băng rôn tuyên truyền giới thiệu triển lãm căng ngang các giao lộ (6 m * 1 m)

tấm

40

450.000

18.000.000

 

Chi tiền cho đối tượng cung cấp ảnh phục vụ triển lãm

tấm

20

345.000

6.900.000

 

Bảng tên chức danh lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh và một số đơn vị tham dự

cái

50

30.000

1.500.000

 

In thư mời, bì thư, tem thư

cái

200

20.000

4.000.000

 

Tiệc chiêu đãi lãnh đạo Bộ, khách mời của Bộ, Sở TTTT các tỉnh, Sở ngành của tỉnh, phóng viên báo đài và Ban tổ chức, bộ phận phục vụ

người

170

200.000

34.000.000

2

Họp báo

 

 

 

12.900.000

 

In thư mời, bì thư, tem thư

người

60

20.000

1.200.000

 

Thuê hội trường Khách sạn Đồng Nai (bục phát biểu, hoa tươi, âm thanh, ánh sáng)

buổi

1

5.800.000

5.800.000

 

Nước uống

suất

60

15.000

900.000

 

Chi bồi dưỡng cho phóng viên báo, đài, tạp chí

người

10

500.000

5.000.000

3

Tập hun

 

 

 

32.790.000

 

In thư mời, bì thư, tem thư

người

200

20.000

4.000.000

 

Thuê hội trường Khách sạn Đồng Nai (bục phát biểu, hoa tươi, âm thanh)

ngày

1

11.600.000

11.600.000

 

Máy chiếu, màn chiếu (01 bộ)

ngày

1

890.000

890.000

 

Nước uống

suất

200

30.000

6.000.000

 

Chi bù tiền ăn cho khách mời tham dự tập huấn và tổ phục vụ

người

206

50.000

10.300.000

4

Kinh phí khác

 

 

 

6.700.000

 

Chi nước ung cho Ban tổ chức, tổ phục vụ họp thông qua kế hoạch triển lãm

buổi

2

450.000

900.000

 

Tài liệu dự họp

ln

2

450.000

900.000

 

Chi nước ung cho Ban tổ chức, tphục vụ công tác khảo sát

buổi

2

450.000

900.000

 

Hỗ trợ nhiên liệu đưa đón

hợp đồng

1

4.000.000

4.000.000

5

Khen thưởng

 

 

 

15.360.000

 

In giấy khen

cái

12

20.000

240.000

 

Mua khung khen

cái

12

50.000

600.000

 

Bằng khen UBND tỉnh

người

12

1.210.000

14.520.000

II

SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

46.380.000

 

Thuê hội trường phục vụ khai mạc (điện, máy lạnh, nước vệ sinh, âm thanh, ánh sáng, nước uống, bảo vệ, giữ xe, hoa tươi, khăn trải bàn.v.v...)

hợp đồng

1

16.380.000

16.380.000

 

Phòng triển lãm, điện, nước, giữ xe

ngày

5

1.500.000

7.500.000

 

Thuyết minh phục vụ Triển lãm

ngày

5

500.000

2.500.000

 

Chương trình ca nhạc biểu diễn tại lễ khai mạc (30 phút), lễ tân đón khách, nghi thức cắt băng

hợp đồng

1

20.000.000

20.000.000

III

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

10.000.000

 

Chi bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên tham dự lễ khai mạc

người

100

100.000

10.000.000

IV

Tỉnh đoàn

 

 

 

10.000.000

 

Chi bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên tham dự lễ khai mạc

người

100

100.000

10.000.000

V

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

 

 

5.000.000

 

Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ khai mạc

người

50

100.000

5.000.000

VI

Công an tỉnh

 

 

 

9.000.000

 

Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ khai mạc

người

50

100.000

5.000.000

 

Bi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ

ngày

5

800.000

4.000.000

VII

Cảnh sát PC&CC

 

 

 

1.000.000

 

Chi bồi dưỡng cho lực lượng Cảnh sát PC&CC

ngày

5

200.000

1.000.000

VIII

Đài PT - TH Đng Nai

 

 

 

20.000.000

 

Chi hỗ trợ cho êkip thực hiện thu, phát toàn bộ chương trình lễ khai mạc; người dẫn chương trình

hợp đồng

1

20.000.000

20.000.000

 

Trailer quảng bá trên đài truyền hình tỉnh Đồng Nai

Tổng cộng

 

 

 

283.530.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4613/KH-UBND ngày 06/06/2016 tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77