Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 149/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2013/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại kỳ họp thứ VIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII thông qua Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013 - 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Để triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013 - 2015 đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013 - 2015.

2. Tăng cường và tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống nhằm tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng; góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Giữ vững kỷ cương pháp luật, sự nghiêm minh của pháp chế xã hội chủ nghĩa; nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của các ngành, các cấp, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; lấy phòng ngừa làm cơ bản, kết hợp với đấu tranh trấn áp quyết liệt, truy quét các loại tội phạm, tập trung tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp nhằm kiềm giảm tội phạm. Phấn đấu hàng năm kiềm giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội từ 3% đến 5%; nhất là số vụ trộm cắp tài sản từ 5% đến 10%; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trên 75%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Hàng năm giảm từ 2% đến 3% tỷ lệ tái phạm tội trong số phạm nhân được đặc xá, mãn hạn tù; ít nhất 60% số đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, người được đặc xá, tha tù, được bảo lãnh, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tiến bộ tại cộng đồng dân cư.

5. Chủ động phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ án kinh tế, hạn chế thiệt hại về tài sản. Hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, hàng năm truy bắt, vận động đầu thú trên 50% số đối tượng truy nã.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; phát huy sự năng động, sáng tạo của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

2. Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, băng nhóm; tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, tội phạm ma túy… Chủ động đề ra kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá từng tổ chức, ổ nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.

3. Quản lý chặt các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy và các đối tượng vi phạm pháp luật khác tại gia đình và cộng đồng; phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họ tiến bộ, hạn chế tái phạm; không để phát sinh tội phạm mới.

4. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực các biện pháp quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự như: quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự... qua đó chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

5. Quy hoạch, đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, khu vui chơi để tạo việc làm, tạo nơi giải trí, sinh hoạt lành mạnh cho nhân dân; tập trung lứa tuổi vị thành niên, thanh thiếu niên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để bọn tội phạm lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động phạm tội.

6. Thường xuyên xây dựng, triển khai thực hiện các cao điểm vận động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi lên gây dư luận xấu trong nhân dân. Tập trung đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của đất nước và của tỉnh.

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 75%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội và phấn đấu kiềm giảm một số loại tội phạm cụ thể như giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; kịp thời giải quyết các loại tội phạm nổi lên, trọng tâm là đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê tội phạm... Có kế hoạch truy bắt, thanh loại cơ bản đối tượng truy nã.

8. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trường, quán giải khát; tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, đá gà, cá độ bóng đá.

9. Tăng cường lực lượng, phương tiện thiết bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và cơ sở; xây dựng củng cố lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở các cơ quan, doanh nghiệp các cấp nhất là ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư...

10. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và các chương trình kinh tế, xã hội, các phong trào, các cuộc vận động quần chúng ở từng cơ quan đơn vị, từng địa bàn dân cư. Gắn chặt thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, Nghị quyết 09/CP và các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, cơ sở.

11. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng đối tượng là thanh thiếu niên; có chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện cho người vi phạm pháp luật được tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm và tái phạm tội.

12. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các dự án Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đề ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện. Qua việc thực hiện các dự án phải làm chuyển biến tích cực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm giảm các loại tội phạm cụ thể.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013 - 2015 theo sự phân công cụ thể sau:

1. Công an tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng thường trực, vai trò nồng cốt, tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tiếp tục mở các đợt cao điểm phát động quần chúng nhân dân tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tập trung tấn công, xử lý kiên quyết, triệt để các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội...; thường xuyên tổ chức truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại, làm giảm cơ bản đối tượng truy nã theo tiêu chí đề ra.

- Tiếp tục nghiên cứu, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở; xây dựng củng cố lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở các cơ quan, doanh nghiệp, các cấp, nhất là xã, phường, thị trấn, khu dân cư... ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Tổ chức có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có băng ổ, nhóm; số đối tượng phạm tội hình sự nguy hiểm; chủ động đề ra các kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá từng tổ chức, ổ nhóm tội phạm. Quản lý chặt các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường nhất là đối tượng nghiện ma túy, đối tượng mới mãn hạn tù, mới được đặc xá, đối tượng sau cai nghiện, các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội có biểu hiện hoạt động phạm tội và các đối tượng vi phạm pháp luật khác tại gia đình và cộng đồng; có kế hoạch xác minh thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ và xử lý các đối tượng phạm tội và tái phạm tội. Tăng cường các biện pháp quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự như: Quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện... qua đó để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm có hiệu quả.

- Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; những gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê, bao che cho hoạt động phạm tội.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án: Tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm về môi trường (Dự án 2); Phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao (Dự án 3).

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong quân nhân. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trong các ngành, các cơ quan, đơn vị do Quân đội trang bị, không để sử dụng sai mục đích. Thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ sử dụng trái phép. Chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục các địa bàn phức tạp phòng, chống tội phạm và vi phạm. Bộ đội Biên phòng phối hợp lực lượng Công an thực hiện tốt các quy chế bảo vệ an ninh trật tự tuyến biên giới biển.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua các hoạt động nghiệp vụ của ngành chủ trì phối hợp các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể liên quan, Đài Phát thanh - Truyền hình tăng cường đổi mới các biện pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn, cụm dân cư...; Tăng cường tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: băng rol, panô, áp phích, khẩu hiệu...; thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư và gia đình góp phần phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để sơ hở, phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

4. Sở Tư pháp tập trung nghiên cứu, rà soát, đề nghị bổ sung, sửa đổi những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện trách nhiệm vai trò thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng "tờ thông tin pháp luật" và "chuyên mục giáo dục pháp luật" trên Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài Phát thanh xã, phường, thị trấn để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức và chấp hành.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, tích cực phòng, chống tệ nạn nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm, bạo lực trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép vào chương trình giáo dục, thống nhất đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức dạy nghề trong cơ sở chữa bệnh, thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện, đi cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, chấp hành xong án phạt tù về giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; giảm tỷ lệ thất nghiệp, nhất là đối với thanh thiếu niên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tiêu cực trong thực hiện chính sách xã hội ở cơ sở, phát huy vai trò nồng cốt trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp phòng, chống tệ nạn mại dâm. Chủ trì phối hợp với ngành Công an nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong tỉnh tăng cường xây dựng các giải pháp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư..., phòng chống tội phạm gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội chăm lo giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư an toàn, bình yên; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào thi đua của các đoàn thể khác.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án: Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát thực hiện Chương trình (Dự án 6).

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng cùng cấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

9. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng, tội phạm rửa tiền.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với địa bàn phụ trách. Địa phương nào để tình hình tội phạm xảy ra phức tạp, kéo dài trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý kịp thời thì Chủ tịch, Trưởng Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Các ban, ngành, đoàn thể khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm; xây dựng, củng cố các tổ chức làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, công chức và gia đình chấp hành nghiêm pháp luật; mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm; nhiệt tình tham gia các phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch triển khai thực hiện của các ngành và địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm các ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ. Hàng năm sơ kết việc tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi tại cuộc họp thường kỳ cuối năm./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54