Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 1050/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thời gian qua, trên địa bàn toàn quốc phát hiện nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (MTTH). Tại tỉnh Quảng Bình, các lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép MTTH, liên quan nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kilôgam MTTH, phần lớn là MTTH dạng đá, hồng phiến (thành phần hóa học chính là Methamphetamine và Amphetamine). Theo kết luận của cơ quan chức năng, các loại MTTH này được sản xuất bằng các loại tiền chất và chất hóa học. Đáng chú ý, hiện nay trên thị trường có nhiều loại tiền chất, hóa chất có thể dùng để điều chế, sản xuất MTTH, trong đó có những hóa chất cơ bản không thể thiếu trong ngành công nghiệp hóa chất (như acetic acid, acetone, sunlfuric acid, toluene...); công tác quản lý các loại tiền chất, hóa chất này còn nhiều sơ hở. Nếu không quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất này sẽ rất dễ bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, “núp bóng” các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc, các loại tiền chất để điều chế, sản xuất MTTH.

Để kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy trong lĩnh vực y tế và công nghiệp (sau đây gọi tắt là tiền chất) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ (sau đây gọi tắt là các tổ chức) có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, mua bán, vận chuyển, quản lý, phân phối và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, mua bán, vận chuyển, quản lý, phân phối và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; không để các tổ chức và cá nhân lợi dụng để hoạt động phạm tội.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra tư cách pháp nhân của các tổ chức, gồm:

- Giấp phép thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, quản lý, phân phối, sử dụng tiền chất

2.1. Kiểm tra các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, quản lý, phân phối và sử dụng:

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc;

- Thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần;

- Thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.2. Kiểm tra hàng tồn kho và chế độ bảo quản.

3. Chế độ ghi chép, báo cáo, hồ sơ sổ sách, gồm:

- Ghi nhóm hàng hóa liên quan;

- Hồ sơ Hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu;

- Hồ sơ về sổ sách, chứng từ, phiếu xuất kho, nhập kho;

- Công tác thống kê, kiểm kê, báo cáo theo quy định.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

- Các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất;

- Các tổ chức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng các loại tiền chất;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trong việc sản xuất, kinh doanh mua bán, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

2. Thời gian kiểm tra

- Tiến hành kiểm tra từ tháng 6/2020.

- Kế hoạch, đề cương và lịch kiểm tra cụ thể do Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Các tổ chức, cá nhân được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, lưu giữ, mua bán, vận chuyển, quản lý, phân phối và sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất để báo cáo trực tiếp với Tổ công tác liên ngành.

2. Các thành viên Tổ công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra cụ thể các hoạt động liên quan của đơn vị được kiểm tra và lập biên bản kiểm tra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh ch trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Cục Hải quan và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Tổ công tác liên ngành có kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất để kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; định kỳ tập hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Y tế, Sở Công Thương, Cục Hải quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm cử thành viên tham gia Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh. Đồng thời, cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, mua bán, vận chuyển, bảo quản, quản lý, phân phối và sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất phục vụ Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (C04);
- Công an tỉnh;
- Các sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Hải quan Quảng Bình;
- Thành viên Tổ công tác liên ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


90

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183