Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 08/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/KH-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Hệ quả là cầu tiêu dùng nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn. Song, với quyết tâm cao của các ngành, các cấp, các doanh nhân và nhân dân tỉnh nhà đã vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012.

Năm 2013, theo dự báo tình hình kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của Quốc hội giao, ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, bao gồm một số giải pháp chủ yếu như sau:

I. GIẢI QUYẾT HÀNG TỒN KHO, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH PHÁT TRIỂN

1. Giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận tiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và nhân dân, đặc biệt thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt dộng của doanh nghiệp, các thủ tục về đầu tư, đất đai, tín dụng, thuế, hải quan, bất động sản, đăng ký kinh doanh...

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2013, tập trung cho những dự án tạo súc lan tỏa lớn, những dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà ở xã hội... Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu và trong khâu nghiệm thu, thanh toán vốn; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để sớm triển khai dự án. Thực hiện các biện pháp phù hợp để tăng cường thu hút, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bảo đảm các: điều kiện cần thiết để tăng cường thu hút, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội.

c) Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn.

d) Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không để lệ thuộc quá lớn vào một thị trường, chú trọng các thị trường mới có tiềm năng. Phối hợp với Hội Chế biến thủy sản Cà Mau (CASEP) dự báo nhu cầu thị trường, hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2013.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai Kế hoạch hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, phối hợp thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 4 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và Bạc Liêu năm 2013; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các chuyên đề du lịch, tăng cường đăng tải thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch.

e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau và các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước phát động.

g) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu như: sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón... Tăng cường phát triển lưới điện nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng lưới điện 3 pha phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung; cung ứng điện đảm bảo đủ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu.

h) Cục Hải quan phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; chống gian lận thương mại, trốn thuế.

i) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, kiểm tra rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và góp phần tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả đầu tư. Nghiên cứu triển khai thực hiện về các chính sách phục vụ nhu cầu tái định cư, làm nhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho thuê mua cho các đối tượng chính sách: người có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

k) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư khu vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, khai thác, bảo quản sản phẩm, tạo bước đột phá trong việc tăng năng suất, sản lượng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; đẩy mạnh liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với nông dân và nhà khoa học.

2. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm

Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Phối hợp với cơ quan Báo, Đài và các đơn vị liên quan tuyên truyền các chính sách ưu đãi về thuế theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

- Triển khai các nhóm giải pháp liên quan đến lĩnh vực thuế tại điểm 2, Phần I Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính đến cán bộ, công chức trong ngành và các tổ chức, cá nhân người nộp thuế với các hình thức như: tổ chức tập huấn, giới thiệu thông qua “chuyên đề thuế” phát trên sóng phát thanh và truyền hình; đăng tải trên “Chuyên trang thuế và cuộc sống” trên Báo Cà Mau; cập nhật trên Website của Cục Thuế; tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, cung cấp các văn bản hướng dẫn có liên quan theo yêu cầu người nộp thuế.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho phép chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền hàng (tối đa không quá 24 tháng) đối với các dự án khó khăn về tài chính. Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, để tham mưu kịp thời với cấp ủy? chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành tích cực đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, trợ giúp doanh nghiệp gặp khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu, trốn thuế và xử lý thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ mới phát sinh để góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

3. Về vốn tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Chỉ đạo Chi nhánh các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Gia hạn thời hạn cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với doanh nghiệp xuất khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

- Chỉ đạo Chi nhánh các ngân hàng thương mại cho vay đối với các đối tượng có thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định tại đoạn thứ 4, điểm a, mục 3, phần I, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt cấp tín dụng đối với các dự án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn cao góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, đồng thời chủ động xử lý, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cấp tín dụng vượt giới hạn cho phép đối với các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

4. Về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các quy hoạch xây dựng đô thị, từng bước nâng cao chất lượng quy hoạch; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch. Rà soát tất cả các dự án phát triển nhà ở để phân loại các dự án được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở, chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu. Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp như: giảm giá bán, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường; áp dụng các phương thức bán hàng linh hoạt, khuyến khích chuyển sang hình thức cho thuê, thuê mua chuyển sang nhà ở xã hội, sử dụng đúng mục đích các khoản vay và huy động vốn từ khách hàng, thực hiện công khai, minh bạch, đúng cam kết tiến độ, tạo niềm tin với khách hàng.

- Rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đặc biệt là giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho phép điều chỉnh cơ cấu dự án đang tồn kho, thi công dở dang cho phù hợp với nhu cầu, thủ tục chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

II. VỀ GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng phương án xử lý nợ xấu và thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn tín dụng với lãi suất hợp lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; định hướng các tổ chức tín dụng tăng cường cho vay, hỗ trợ vốn tín dụng đối với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên, có thế mạnh của địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá lại nợ xấu; tiến hành phân loại các khoản nợ xấu theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, đối tượng vay vốn và theo các loại tài sản, bảo đảm, nợ xấu trong bất động sản, nợ xây dựng cơ bản... và đánh giá thực trạng tài sản đảm bảo, nguồn gốc pháp lý, giá trị thị trường, khả năng thanh khoản của các tài sản này để có các giải pháp xử lý phù hợp với từng loại hình nợ xấu để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp về xử lý tài sản bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng, tổ chức tín dụng xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự để bảo vệ quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng và giúp tổ chức tín dụng thu hồi tài sản sớm nhất.

3. Các cơ quan Công an, Tư pháp và Tòa án của tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng và thi hành các vụ án dân sự để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế. Hạn chế hình sự hóa các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng; ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý về mặt kinh tế, dân sự để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân hàng. Xử lý nghiêm theo pháp luật những trường hợp quá chậm trễ trong trả nợ ngân hàng, cố ý làm trái và gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ các tổ chức tín dụng hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay để sớm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch vá Đầu tư để theo dõi, tổng hợp).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, trình UBND tỉnh để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉrh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVKT;
- Lưu: VT, Mi10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 27/02/2013 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.633

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104