Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy khu dân cư do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 07/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 08/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) khu dân cư, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường công tác PCCC khu, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn Tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt các đám cháy, nổ xảy ra tại các khu, cụm, tuyến dân cư theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

2. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền để các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân hiểu và nắm vững quy định của pháp luật, kiến thức về PCCC, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác PCCC.

3. Kiện toàn tổ chức, biên chế; phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng liên quan; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy lớn xảy ra tại các khu, cụm, tuyến dân cư.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”; kế hoạch số 09-KH/TU ngày 06/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và Công văn số 408/UBND-NC ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 06/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC; phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cố cháy lớn tại các khu, cụm, tuyến dân cư và biện pháp phòng tránh, tự thoát nạn.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC tại các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, nhất là các khu, cụm, tuyến dân cư; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với cháy, nổ lớn tại các khu, cụm, tuyến dân cư trên cơ sở coi trọng phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) có sự tham gia của nhiều lực lượng.

4. Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở; có kế hoạch huy động ứng phó với cháy lớn tại khu, cụm, tuyến dân cư khi cần thiết; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị bổ sung để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế của công tác chữa cháy và CNCH của cơ quan, đơn vị, địa phương; xã hội hóa công tác PCCC để huy động các nguồn lực hp pháp, giảm vốn đầu tư từ ngân sách.

5. Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy và CNCH đạt hiệu quả cao khi xảy ra cháy, nổ lớn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu, cụm, tuyến dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu, cụm, tuyến dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu, cm, tuyến dân cư phải tập trung lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu, cụm, tuyến dân cư; chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

Củng cố hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo đúng quy định. Xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương. Hàng năm, 100% khu, cụm, tuyến dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu, cụm, tuyến dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ít nhất mỗi năm 01 lần.

Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, kiên quyết giải tỏa những vi phạm lấn chiếm lối thoát hiểm các chợ, khu dân cư, nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu, cụm, tuyến dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại ch. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất kinh doanh, làm kho, thu mua phế liệu không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

Quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở kế mặt phố cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC theo quy định. Rà soát quy hoạch đối với mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường.

Duy trì hoạt động và tổ chức sơ kết hàng năm đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình điểm “Khu dân cư an toàn PCCC”, từ đó đề xuất nhân rộng hay không nhân rộng mô hình này theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Công an Tỉnh

Điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm về an toàn PCCC của từng khu, cụm, tuyến dân cư để hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp. Thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại khu, cụm, tuyến dân cư bảo đảm đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia PCCC bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu, cụm, tuyến dân cư; cảnh báo về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp PCCC, tự thoát nạn và cứu người trong đám cháy. Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Công an Tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Công ty Điện lực Đồng Tháp trong phối hợp hướng dẫn xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC.

Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho các lực lượng liên quan đảm bảo chủ động triển khai lực lượng đáp ứng yêu cầu ứng phó với cháy lớn tại khu, cụm, tuyến dân cư; phối hợp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH có sự phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại các khu, cụm, tuyến dân cư khi có yêu cầu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH để cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra ở các khu, cụm, tuyến dân cư; viết, đăng tải tin, bài, xây dựng các phóng sự phản ánh thực trạng về công tác PCCC ở các khu, cụm, tuyến dân cư, gương người tốt việc tốt, các đin hình trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, phản ánh những yếu kém chưa được quan tâm, khắc phục là nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc, các nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Tỉnh tổ chức tuyên truyền về PCCC và CNCH trong đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường; định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

5. S Xây dựng

Phối hợp với Công an Tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn về PCCC trong đầu tư xây dựng các công trình, nhất là đối với khu, cụm, tuyến dân cư.

6. Sở Công Thương

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại hóa chất, hàng hóa có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu, cụm tuyến dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

7. Công ty điện lực Đồng Tháp

Chỉ đạo điện lực các cấp tiến hành kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu, cụm, tuyến dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp hướng dẫn xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh và các sở ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung tiêu chí bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH là một trong các nội dung thuộc bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn khi sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Nghiên cứu bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề ở trường, cơ sở dạy nghề do Sở quản lý.

10. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố cháy lớn trên địa bàn Tỉnh, nhất là ở các khu, cụm, tuyến dân cư; đề xuất kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được phê duyệt.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh

Quan tâm thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân tham gia PCCC và CNCH; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phát triển phong trào toàn dân PCCC; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an Tỉnh và Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp hướng dẫn xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này triển khai, thực hiện nghiêm túc ở đơn vị, địa phương; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Công an Tỉnh) chậm nhất ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo.

2. Giao Công an Tỉnh hướng dẫn và phối hợp thực hiện Kế hoạch này; đôn đốc, tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam T
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH Đồng Tháp;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy khu dân cư do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108