Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 269/HD-TLĐ về hoạt động xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân viên chức lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 269/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 02/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 269/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TRONG CNVCLĐ

Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là lực lượng nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ là các sinh hoạt văn hóa của CNVCLĐ gắn liền với địa bàn cư trú, làm việc, nghỉ ngơi và giải trí cùng với hệ thống các thiết chế văn hóa và dịch vụ ổn định. Đời sống văn hóa trong CNVCLĐ bao gồm các nhân tố cơ bản như: nhà ở, việc làm và thu nhập ổn định từ lương và các khoản thu nhập khác; cơ sở vật chất cho sinh hoạt văn hóa cá nhân và gia đình (xe máy, ti vi, điện thoại, video...); các thiết chế văn hóa - xã hội cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng như trường học, thư viện, sân thể thao, nhà văn hóa, câu lạc bộ...; hệ thống các dịch vụ văn hóa - giải trí công cộng như quầy bán sách báo, cửa hàng băng đĩa hình, đĩa nhạc, internet...; môi trường cảnh quan khu cư trú như cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái.

Trong những năm qua hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở của tổ chức Công đoàn đã được cụ thể hoá thành “Phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ” và được triển khai rộng rãi trong toàn quốc, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, để phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn nội dung hoạt động xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao đời sống văn hoá trong CNVCLĐ, ý thức tôn trọng pháp luật, ý thức công dân, các kỹ năng sống, khả năng tự bảo vệ và phát triển nhân cách trong môi trường xã hội công nghiệp, đô thị.

2. Tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu vượt khó vươn lên, không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

3. Khuyến khích, động viên người lao động tham gia xây dựng, sáng tạo và hưởng thụ thành quả các hoạt động văn hoá thể thao, hoạt động xã hội, qua đó giúp CNVCLĐ rèn luyện nâng cao thể chất, xây dựng môi trường sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

4. Tạo ra bước phát triển mới, hoạt động có chiều sâu, đồng bộ của các cấp công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ, tạo bước chuyển biến trong nhận thức của các cấp chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

5. Thống nhất cao trong nhận thức, hành động, trọng tâm là hướng về cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ phải trở thành hoạt động thường xuyên tại cơ sở, vì cơ sở, đặc biệt là các cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Tập trung phổ biến cho công nhân, viên chức và lao động hiểu rõ nội dung nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động và người quản lý, sử dụng lao động trong việc xây dựng đời sống văn hóa của cộng đồng.

2. Chủ động tham gia cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao và bộ máy làm công tác văn hoá cơ sở

- Tích cực đầu tư xây dựng và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị: nhà văn hoá, cung văn hoá lao động, thư viện, phòng đọc, nhà thi đấu, nhà ăn tập thể, khu vui chơi, khuôn viên văn hoá, trường học, nhà trẻ, dịch vụ thương mại... cho CNVCLĐ.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn có chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong CNVCLĐ.

- Phát huy vai trò của các trung tâm văn hoá thể thao các cấp ở địa phương vừa phục vụ quần chúng nhân dân, vừa phục vụ CNVCLĐ. Gắn xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao với xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất: giao thông, điện, nước, thông tin…

- Xây dựng bộ máy quản lý và đội ngũ công chức, nhân viên tham gia các hoạt động văn hóa của cộng đồng. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí, chính sách đãi ngộ cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tham gia hoạt động văn hoá thể thao

3. Xây dựng khu tập thể công nhân viên chức lao động văn minh

Xây dựng khu tập thể CNVCLĐ văn minh góp phần xây dựng môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh ở các cộng đồng dân cư, nơi công nhân, viên chức lao động lưu trú với các nội dung:

- Thực hiện xây dựng gia đình công nhân, viên chức và lao động mẫu mực.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội.

- Tham gia xây dựng tổ dân phố, khu dân cư tiên tiến.

- Giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội.

- Giữ vệ sinh sạch đẹp, bảo vệ môi trường.

- Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, sinh hoạt cộng đồng dân cư.

- Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

4. Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh với các nội dung sau:

- Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương, pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, CNVCLĐ lành nghề,

- Xây dựng, giữ vững thương hiệu, sản phẩm; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

- Xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật khang trang, hiện đại.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; phát triển các câu lạc bộ sở thích trong CNVCLĐ; thu hút CNVCLĐ tham gia các hoạt động văn hóa - giáo dục, nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân, thể dục thẩm mỹ, câu lạc bộ văn nghệ, tham gia sáng tác và biểu diễn nghệ thuật quần chúng, phát triển phong trào bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt... Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong công nhân, viên chức, lao động.

6. Cải thiện đời sống vật chất, tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia xây dựng đời sống văn hóa

Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, đảm bảo tiền lương và thu nhập thực tế của CNVCLĐ tương xứng với đóng góp của CNVCLĐ và mức tăng lợi nhuận của doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và an sinh xã hội, khai thác các nguồn lực để phát triển nhanh quỹ nhà ở cho CNVCLĐ, trước hết là CNVCLĐ nhập cư và những người có thu nhập thấp. Xây dựng các quỹ hỗ trợ tương thân tương ái và phòng chống rủi ro cho CNVCLĐ.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hình thức tổ chức và hoạt động văn hoá thể thao vui chơi giải trí rất đa dạng phong phú, cán bộ công đoàn cần lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị và đối tượng CNVCLĐ tham gia. Một số hình thức tổ chức hoạt động thông thường, tuỳ điều kiện cụ thể có thể vận dụng:

1. Tổ chức Mittinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của đơn vị;

2. Hội thảo, Hội nghị chuyên đề;

3. Tổ chức Liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ;

4. Tổ chức Hội thao CNVCLĐ;

5. Tổ chức Triển lãm trưng bày ảnh, hiện vật, sản phẩm sản xuất;

6. Tổ chức Hội chợ công nhân;

7. Tổ chức Liên hoan sân khấu hoá theo chủ đề;

8. Tổ chức gặp mặt Giao lưu văn hoá thể thao;

9. Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề;

10. Tổ chức các trò chơi kiến thức theo chuyên đề;

11. Tổ chức dã ngoại về nguồn;

12. Tổ chức các cuộc thi viết, sáng tác theo chủ đề;

13. Tổ chức các hoạt động tương thân, tương ái;

14. Tổ chức các hoạt động chung: trồng cây, vệ sinh nơi công cộng;

15. Tổ chức liên kết các cụm văn hoá thể thao trong CNVCLĐ.....

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hoá trong hệ thống công đoàn.

- Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ” tới các cấp công đoàn.

- Hai năm một lần tổ chức sơ kết việc thực hiện phong trào.

- Năm năm một lần tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào.

2. Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn Ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ

- Căn cứ hướng dẫn này, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, nhất là ngành văn hoá, thể thao và du lịch để triển khai thực hiện. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tùy theo điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp thiết thực, hiệu quả.

- Hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

 

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, TP,
Công đoàn Ngành TW,
CĐ Tổng Cty trực thuộc TLĐ;
- Thường trực ĐCT TLĐ (bc);
- Bộ VHTT&DL (p/h);
- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 269/HD-TLĐ về hoạt động xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân viên chức lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242