Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 496/CĐ-TTg về việc lốc xoáy mạnh, gây thiệt hại lớn cho nhân dân địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 496/CĐ-TTg Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương Binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Đắk Lắk;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam.

 

Được tin trong các ngày 17-18/4/2007, tại một số địa phương của các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Đắk Lắk đã xảy ra lốc xoáy mạnh, gây thiệt hại lớn cho nhân dân địa phương. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình bị thiệt hại.

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương sớm khắc phục hậu quả; tổ chức động viên, thăm hỏi và có biện pháp giúp đỡ dân sửa chữa, khôi phục lại nhà cửa, ổn định đời sống, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình chính sách và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với UBND các tỉnh trên, có biện pháp giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai sớm ổn định đời sống và sản xuất; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và hướng dẫn các địa phương công tác phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NC, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3), Huệ 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 496/CĐ-TTg về việc lốc xoáy mạnh, gây thiệt hại lớn cho nhân dân địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154