Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 6/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Ngày ban hành: 18/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6/CT-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 2020 đến nay, các loại dịch bệnh động vật đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố và đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời gian qua xảy ra một số ổ dịch Cúm gia cầm (CGC), Lở mồm long móng (LMLM) và Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP). Nguyên nhân dịch xảy ra là do: (1) tổng đàn chăn nuôi tăng để bù đắp lượng thịt lợn bị thiếu hụt do bệnh DTLCP; (2) tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại nhiều địa phương đạt thấp; (3) nhiều loại mầm bệnh như DTLCP, CGC, LMLM... đang lưu hành rộng rãi trong đàn vật nuôi và trong môi trường; (4) người chăn nuôi dấu dịch, tự điều trị, công tác giám sát, phát hiện báo cáo dịch chậm; (5) công tác quản lý giết mổ tại nhiều địa phương chưa được quan tâm, còn hiện tượng giết mổ nhỏ lẻ tại các điểm không đảm bảo vệ sinh thú y; (5) thời tiết thay đổi bất lợi cho sức khỏe vật nuôi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển gây bệnh và lây lan; (6) một số hộ chăn nuôi tự ý tăng đàn, tái đàn khi cơ sở chưa đủ điều kiện về chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương... Do đó, mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nguy cơ tiếp tục xảy ra và lây lan là rất cao.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Để khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật, đặc biệt không để xảy ra tình trạng “dịch chồng dịch” trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên người đang diễn biến hết sức phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Đối với các địa phương có dịch bệnh động vật (CGC, LMLM, DTLCP...): Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài; tổ chức chống dịch bệnh theo đúng quy định; khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ.

- Các địa phương chưa có dịch, địa phương có nguy cơ cao:

+ Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, các kế hoạch, chương trình phòng chống dịch bệnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, các hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT. Đặc biệt là Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh: Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 10/02/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn hiện nay, Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 về việc ban hành Kịch bản Ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

+ Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm; kịp thời tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn đảm bảo đạt 100% trong diện phải tiêm phòng, trong đó chú trọng vùng có ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao xảy ra dịch CGC, LMLM, Dịch tả lợn, Dại chó, Tụ huyết trùng...

+ Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch; áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Yêu cầu các trang trại tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như CGC, LMLM, Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng... cho đàn vật nuôi; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

+ Chủ động giám sát dịch bệnh động vật, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm khi dịch mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm hoặc không báo dịch, vứt xác vật nuôi bị chết ra môi trường, bán chạy vật nuôi bị ốm, chết...

+ Thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm; không sử dụng gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; sử dụng sản phẩm động vật phải nấu chín, không ăn tiết canh...

+ Bố trí kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; trong đó có kinh phí triển khai các chương trình, kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

+ Triển khai Luật Chăn nuôi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi; trong đó chỉ đạo người chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương; không tái đàn lợn đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học; không hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch: Tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, tự ý tái đàn lợn...

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thành lập các đoàn công tác để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020”; xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật; các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và các ban ngành liên quan tổ chức đánh giá thực trạng, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền để kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các Sở, ngành, địa phương: Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; chuẩn bị vật tư, hóa chất, vắc xin... chủ động trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức giám sát, đánh giá lưu hành các loại mầm bệnh.

3. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường: Tăng cường công tác quản lý thị trường, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc trên thị trường.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo giám sát phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1, A/H5N6 và các loại CGC khác; hướng dẫn các địa phương chủ động giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm trường hợp người mắc bệnh, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan diện rộng; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống các chủng vi rút cúm, Dại và các loại bệnh khác lây từ động vật sang người.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương điều tra ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc, động vật, sản phẩm động vật bán chạy, nghi bán chạy từ ổ dịch theo quy định của pháp luật.

6. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của các loại dịch bệnh và tác hại khi mua bán, vận chuyển động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt là các loại dịch bệnh nguy hiểm lây sang người như Dại, CGC, Covid-19... để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

8. Sở Tài chính: Kịp thời tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, kinh phí mua vắc xin phòng bệnh CGC, LMLM, Dại theo các Chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

9. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng chính phủ để bảo đảm lực lượng phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

10. Các Sở, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp để triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các địa phương chủ động, tham gia cùng chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69