Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 320-CT năm 1988 về tăng cường chỉ đạo tổng điều tra dân số năm 1989 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 320-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/12/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1988

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 1989

Ngày 17 tháng 8 năm 1987 Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 122- HĐBT về việc tiến hành tổng điều tra dân số năm 1989. Trong thời gian qua, mặc dù Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương cùng các ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp đã có nhiều cố gắng để triển khai công tác chuẩn bị điều tra, nhưng vẫn chưa bảo đảm tiến độ như đã quy định.

Để cuộc tổng điều tra dân số được tiến hành thắng lợi, yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số công tác sau đây:

1- Tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo công tác điều tra dân số trong phạm vi do ngành hoặc địa phương mình phụ trách. Trong thời gian điều tra, đăng ký, phải coi điều tra dân số là công tác trọng tâm đột xuất và phải được tập trung chỉ đạo. Các Bộ Quốc phòng, Nội vụ và Ngoại giao điều tra theo kế hoạch riêng thực hiện tốt việc điều tra các đối tượng đã được phân công và báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương đúng thời gian quy định. Các cơ quan, xí nghiệp của Trung ương đóng ở địa phương chịu sự chỉ đạo điều tra của địa phương.

2- Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số các cấp giúp Uỷ ban Nhân dân xúc tiến hoàn thành công tác chuẩn bị và các bước công tác khác theo đúng kế hoạch của Trung ương; phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của cấp dưới, đặc biệt là công tác huấn luyện nghiệp vụ và điều tra ở cơ sở, bảo đảm cho cán bộ điều tra nắm vững nghiệp vụ, thực hiện tốt việc ghi chép.

3- Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số cần rà soát lại phương án điều tra, bảo đảm các tiêu thức điều tra thật thiết thực, phù hợp với yêu cầu của trình độ quản lý của ta hiện nay, bảo đảm tiết kiệm phù hợp với khả năng ngân sách hiện nay. Trên tinh thần đó Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào khối lượng và tiến độ công tác trong từng thời gian để cấp phát kinh phí và tiền mặt kịp thời, tạo điều kiện cho các ngành, các địa phương thực hiện tốt kế hoạch điều tra.

4- Uỷ ban Nhân dân các cấp bảo đảm các phương tiện, điều kiện công tác như địa điểm làm việc, phương tiện đi lại, v.v... để Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số các cấp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc công tác điều tra dân số ở cơ sở.

5- Bộ Thông tin chỉ đạo chặt chẽ việc in ấn và phát hành các biểu mẫu, tại liệu phục vụ kịp thời cho tổng điều tra dân số.

6- Ngành Bưu điện bảo đảm yêu cầu thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, đặc biệt là trong thời gian điều tra đăng ký.

7- Các cơ quan thông tin đại chúng cùng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số các cấp phối hợp với các đoàn thể quần chúng tuyên truyền giải thích sâu rộng trong quần chúng nhân dân về mục đích ý nghĩa và nội dung điều tra làm cho mọi người dân nhận thức được nghĩa vụ trả lời đầy đủ, chính xác những câu hỏi trong phiếu điều tra, vì lợi ích chung của toàn xã hội và của bản thân.

Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các công tác nói trên để cuộc tổng điều tra dân số trên phạm vi cả nước đạt kết quả tốt.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 320-CT năm 1988 về tăng cường chỉ đạo tổng điều tra dân số năm 1989 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209