Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2008 về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2009 do Bộ trưởng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2009

Năm 2008, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Mỹ và các thế lực thù địch gia tăng hoạt động "Diễn biến hoà bình", thực hiện mục tiêu chiến lược nhằm chuyển hóa thể chế chính trị ở Việt Nam; dần công khai và tăng cường hậu thuẫn các lực lượng chống đối Việt Nam ở trong nước và ngoài nước để liên kết thành "mặt trận" với ý đồ chuẩn bị cho cuộc "cách mạng sắc màu" đối với nước ta khi có điều kiện. Thông qua nhiều kênh, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau tiếp cận sâu vào nội bộ để thúc đẩy các yếu tố "tự diễn biến", "Tự chuyển hoá". Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhất là ở Mỹ đã tác động tiêu cực đến tình hình thế giới. Hoạt động khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp vũ trang xảy ra ở một số khu vực, quốc gia: xu hướng ly khai tự trị tiếp tục tiếp diễn phức tạp, gây bất ổn định đến an ninh chính trị ở nhiều nước trên thế giới. Hàng loạt các vấn đề mang tính toàn cầu như an ninh môi trường, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, tài chính, thiên tai, dịch bệnh an toàn thực phẩm, tội phạm xuyên quốc gia... đang gia tăng trở thành nguy cơ, thách thức lớn, đe dọa sự ổn định của nhiều quốc gia.

Ở trong nước, kinh tế - xã hội có nhiều biến động lớn như: sự tăng, giảm giá cả bất ngờ của một số mặt hàng chủ lực, chiến lược, thiết yếu; chúng ta phải đối mặt với nguy cơ lạm phát, giảm phát liên tục đã tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế, đời sống của một bộ phận quần chúng nhân dân gặp khó khăn, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến tôn giáo và khiếu kiện trong nhân dân tăng cao, nhiều vụ tính chất phức tạp kéo dài đã tác động không tốt đến tình hình an ninh, trật tự của đất nước. Hoạt động của các loại tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường; vệ sinh an toàn thực phẩm đang ở mức đáng báo động, đã tác động trực tiếp tới đời sống xã hội của nhân dân.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, điều hành của Chính quyền, các ngành, các cấp tích cực tham gia, lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo An ninh trật tự, từ đó đã đạt được những kết quả rất quan trọng, An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường hoà bình, ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố.

Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác nắm tình hình từng lúc, từng nơi chưa chặt chẽ; các vụ tranh chấp khiếu kiện có liên quan đến dân tộc, tôn giáo chưa được giải quyết ổn định; tình hình cướp, cướp giật tài sản, tội phạm môi trường và trộm cắp, cờ bạc, số đề còn xảy ra nhiều, có lúc diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tỉnh nhà trong mọi tình huống. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau:

1. Tiến hành sơ kết việc thực hiện kế hoạch số 21-KH/TU của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị "Tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới". Đặc biệt là đẩy mạnh công tác nắm tình hình nhất là các vụ tranh chấp khiếu kiện có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chủ động xây dựng kế hoạch, đối sách kịp thời, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp và tạo thành "điểm nóng".

2. Tổ chức sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Quy chế phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ngành về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhằm đánh giá đúng những kết quả, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó mà đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất, tránh phô trương hình thức.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, quy chế phối hợp với các ngành chức năng, các quận, huyện giáp giới giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi bản thoả thuận chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2010 .

3. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Không để lộ, lọt bí mật Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực tham nhũng. Củng cố, kiện toàn, trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết cho lực lượng bảo vệ ở các cơ quan doanh nghiệp, có kế hoạch phân công cụ thể trực bảo vệ trong những ngày chủ nhật, lễ, tết, kiên quyết không để xảy ra khủng bố, cháy, nổ và mất cắp.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, mại dâm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em. Tập trung đánh mạnh, đánh trúng bọn tội phạm hình sự nguy hiểm, bọn tham nhũng tiêu cực, bọn tội phạm môi trường, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, số đề. Tổ chức tuần tra 24/24 trên các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Không để bọn tội phạm và tệ nạn xã hội có điều kiện hoạt động phá hoại.

5. Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh cơ mật, các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ, hội, tết diễn ra trong năm 2009. Bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập phương án xử lý các tình huống theo Chỉ thị của Tỉnh uỷ và kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh.

6. Tổ chức tốt các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Ngày hội quốc phòng toàn dân". Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Tổ chức kiểm tra đánh giá việc bảo quản, quán triệt và thực hiện nội dung bảng quyết tâm giữ gìn bình yên cuộc sống ở từng hộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để mọi thành viên trong hộ thực hiện tốt các nội dung trong bảng quyết tâm, nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

7. Thực hiện nghiêm túc Luật cư trú; Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật giao thông đường bộ và Luật giao thông đường thuỷ nội địa, phấn đấu kéo giảm 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2008 cả đường bộ và đường thuỷ), không để xảy ra ùn tắc giao thông, tổ chức và đua xe trái phép.

8. Căn cứ vào Chỉ thị này và tình hình thực tế, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương mà xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, quý, 6 tháng có báo cáo phản ảnh tình hình, kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm trong tình hình mới của tỉnh, số 71/22A đường Phó Cơ Điều, phường 3, thị xã Vĩnh Long) để được chỉ đạo uốn nắn kịp thời.

9. Giao Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của tỉnh giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ-HĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBT (chỉ đạo);
- Các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh (thực hiện);
- UBND huyện, thị (thực hiện);
- LĐVP.UBT (thực hiện);
- Phòng NCTD;
- Lưu: VT, 2.02.05, CAT (PV11).

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2008 về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2009 do Bộ trưởng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155