Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/CT-UBND tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2013 và Năm Gia đình Việt Nam 2013 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 19/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28 THÁNG 6 NĂM 2013 VÀ NĂM GIA ĐÌNH VIỆT NAM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 256/CT-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy năm 2013 làm Năm Gia đình Việt Nam, Kế hoạch liên tịch số 759/KH-BVHTTDL-HLHPN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; để tiếp tục nâng cao vai trò của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 22/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến 2020, tầm nhìn 2030 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu; về vai trò, vị trí, ý nghĩa của Chiến lược.

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2010-2020”. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều hình thức khác nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong xây dựng gia đình.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày 15 tháng 4 năm 2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh lần thứ II.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể xây dựng các chương trình phối hợp thực hiện Năm Gia đình Việt Nam 2013 và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, Câu lạc bộ gia đình để ngăn chặn, can thiệp và giải quyết các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn; tạo điều kiện để nhân dân có thể tham gia sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng làm cha, làm mẹ và phát triển kinh tế gia đình.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động nhân Ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, qua đó tìm ra các giải pháp thiết thực, phù hợp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2013 và Năm Gia đình Việt Nam 2013 bằng nhiều hoạt động thiết thực, vui tươi, ý nghĩa tại địa phương.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Gia đình Việt nam 28/6 và Năm Gia đình Việt Nam 2013 cùng các Sở, ngành, địa phương.

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013 vào tháng 7/2013 và Năm gia đình Việt Nam 2013 trong tháng 11/2013 về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/CT-UBND tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2013 và Năm Gia đình Việt Nam 2013 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202