Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2003/CT-UB về tổ chức phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh phòng chống mại dâm do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 17/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Thỏa
Ngày ban hành: 03/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2003/CT-UB

Bình Phước, ngày 03 tháng 9 năm 2003

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

VỀ TỔ CHỨC PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LỆNH PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM

Những năm qua công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện và đã đề ra những biện pháp phù hợp nhằm phòng ngừa và đấu tranh chng tệ nạn mại dâm đã đạt được những kết quả nht định. Tuy nhiên việc kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra và tình hình tệ nạn này vần diễn biến phức tạp. nhất là ở khu vực thị xã, thị trấn và đang có chiều hướng gia tăng ở các khu vực nông thôn, các vùng ven, các địa bàn giáp ranh...

Nhm chấn chỉnh và khắc phục các hạn chế trên, đẩy mạnh công tác phòng chng tệ nạn mại dâm và thực hiện Pháp lệnh Phòng chng mại dâm được y ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2003 là một văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhằm thng nht tập trung đầy đủ những chế định về phòng chống tệ nạn mại dâm: có tác dụng giáo dục. phòng ngừa một cách kiên quyết. đồng bộ và triệt để: góp phần bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thng văn hóa của dân tộc, hạnh phúc gia đình, tăng cường trật tự, an toàn xã hội: nâng cao hiệu lực qun lý nhà nước góp phần tích cực vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa và phòng, chng HIV/AIDS.

Nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chng mại dâm.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ THỊ

1. Thủ trưởng các sở. ban. ngành. Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm phi hợp với UBMTTQ VN và các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Pháp lệnh phòng chng mại dâm. Đồng thời từng cơ quan tổ chức quán triệt Pháp lệnh Phòng chng mại dâm cho toàn thể cán bộ công chức của cơ quan mình và báo cáo cụ thể việc tuyên truyền cho UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền phi đảm bo đầy đủ. chính xác về nội dung: bng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đmọi đối tượng, mọi tầng lớp dân hiểu đúng các quy định của pháp luật, góp phần tham gia phòng chng tệ nạn mại dâm có hiệu quả.

Ngay trong qúy 3/2003 các Sở. ban. ngành, đoàn thể. các huyện, thị xã phi tổ chức phổ biến Pháp lệnh phòng chng mại dâm trong phạm vi cơ quan, đơn vị. địa phương mình. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong qúy.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức hướng dn việc tuyên truyền ph biến Pháp lệnh phòng chng mại dâm cho đội ngũ báo cáo viên các sở, ngành, đoàn thể. trường học và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; biên soạn tài liệu báo cáo đảm bảo nội dung đầy đủ, chính xác. có liên hệ thực tiễn địa phương.

3. Sở Văn hóa - Thông tin. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Đài Truyền thanh các huyện - thị, xã - phường - thị trấn tchức đợt tuyên truyền thường xuyên, liên tục Pháp lệnh phòng chng mại dâm. nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời huy động sự tham gia của người dân trong thực hiện phòng chng tệ nạn mại dâm.

4. Định kỳ hàng tháng các sở. ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi cơ bản hoàn thành việc phổ biến tuyên truyền cho tt cả đi tượng thuộc ngành, đơn vị. địa phương mình qun lý. thủ trưởng các sở. ngành, đoàn thỦy ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo cụ thể về nội dung, các hình thức tuyên truyền, phổ biến và số lượng i tượng tham dự cho y ban nhân dân tỉnh (các báo cáo được gởi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

5. Chtịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Công an các địa phương và UBND các xã. phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý địa bàn. quản các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Qun lý nhân hộ khu. Nhm kiểm soát tình hình hoạt động của các sở này theo đúng quy định của pháp luật.

6. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phi hợp vi Sở Văn hóa - Thông tin và Đội Kiểm tra liên ngành 814 của tỉnh hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện theo đúng các quy định tại điều 15 của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm. Đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện trong toàn tỉnh hàng tháng và trong quý cho y ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này được công brộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

 

i nhn:
- VP Chính phủ
-
Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Tư pháp.
- TTTU, TTHĐND Tỉnh
- CT, PCT.
-
Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh.
- UBN
D các huyện, thị xã.
- LĐVP; CV: Các khi
- L
ưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thỏa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2003/CT-UB về tổ chức phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh phòng chống mại dâm do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188