Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CAMPUCHIA, GIÚP BẠN LÀO ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tri số 17-TT/TU ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Thông báo số 24-TB/TW ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho lãnh đạo Sở ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; chỉ huy cơ quan quân sự địa phương các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24) ở cấp thành phố và quận huyện thành lập Ban Chỉ đạo theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy Đảng,

Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng thời gian quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo kiện toàn Hội đồng chính sách cấp phường, xã, thị trấn có đủ năng lực, trách nhiệm để trực tiếp giúp cấp ủy và chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xét duyệt hồ sơ cho đối tượng theo quy định.

3. Lãnh đạo các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả làm cho mọi người dân và đối tượng nhận thức được ý nghĩa về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng chính sách ở phường, xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ chuyên môn trực tiếp xét duyệt hồ sơ chính sách cho đối tượng đảm bảo chặt chẽ, công bằng, chính xác, đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; chủ động phối hợp chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh xảy ra; tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả để nhân rộng kinh nghiệm; đồng thời tìm ra những khâu yếu, mặt còn hạn chế để khắc phục; có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu lãnh đạo các Sở ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2012/CT-UBND ngày 16/05/2012 thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232