Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2009 về nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 01/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/CT-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/10/2008 của Thành ủy về việc đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/10/2008 của UBND Thành phố về việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Công tác tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được chú trọng. Tuy nhiên, thông tin về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc trong toàn Thành phố còn chưa đầy đủ và có hệ thống. Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Sở Thông tin và Truyền thông còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các quận, huyện, thành phố trực thuộc để thu thập tổng hợp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Để công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc, các chủ đầu tư và đơn vị đang tổ chức thực hiện các công trình, dự án, hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện các dự án, chương trình và các hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm để Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thường xuyên trên trang website 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với tổ chức cập nhập thông tin trên website 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và Hà Nội tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trong đó chú trọng các vấn đề sau:

- Tuyên truyền về các giá trị truyền thống vẻ vang của Thủ đô và dân tộc trong 1000 năm văn hiến, trong đó giá trị nổi bật là truyền thống anh hùng, tài hoa, thanh lịch của người Hà Nội trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô, trong lao động cần cù sáng tạo, trong truyền thống văn hóa gia đình đoàn kết thuỷ chung, nếp sống thanh lịch.

- Tuyên truyền giới thiệu với cả nước và bạn bè quốc tế về truyền thống văn hiến của Thăng Long – Hà Nội, về các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và kháng chiến, về thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm đổi mới, về tiềm năng và thế mạnh của Hà Nội – Thủ đô Anh hùng – Thành phố vì Hòa Bình.

- Tuyên truyền các chương trình, hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm của Thành phố, các địa phương trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; Chương trình của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

- Tuyên truyền các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thành phố đã và đang triển khai.

3. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trên website về 1000 năm Thăng Long và Cổng Giao tiếp điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng đạt hiệu quả cao. Đảm bảo trang website về 1000 năm Thăng Long và Cổng Giao tiếp điện tử là nơi cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền trích từ kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long để báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực TU, HĐND TP; (để báo cáo);
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thành phố;
- Các Báo: KT Đô thị, An ninh Thủ đô, HN mới;
- Đài PT&TH Hà Nội, Cổng giao tiếp ĐT Hà Nội;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VHKG, THKT;
- Lưu VT, VHKGh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2009 về nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101