Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG TỔ CHỨC VIỆC CƯỚI VÀ TIẾP ĐÓN KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Thông báo số 142-TB/TU ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI),

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các cơ quan đơn vị); cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tổ chức tiếp đón khách, cụ thể như sau:

1. Trong tổ chức việc cưới:

- Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu gia đình hai bên cùng tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).

- Không mời cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang dự tiệc cưới trong giờ hành chính.

- Không tổ chức tiệc cưới dài ngày, tổ chức ở nhiều nơi, nhiều lần; ở những địa điểm chi phí quá tốn kém ảnh hưởng tới đời sống chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công nhân viên chức.

- Không sử dụng công quỹ làm quà mừng lễ cưới.

2. Trong việc tổ chức tiếp đón khách của các cơ quan, đơn vị và thực hiện nếp sống văn hoá công sở:

- Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang uống rượu bia say; sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, bữa ăn trưa các ngày làm việc trong tuần và khi tham gia giao thông.

- Khi tiếp khách, trường hợp thật cần thiết có sử dụng rượu bia thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết định đó.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện; đưa tiêu chuẩn thực hiện nếp sống văn hoá công sở, tổ chức việc cưới tiết kiệm, văn minh làm tiêu chí bình xét các danh hiệu thi đua, văn hóa hàng năm; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định trên trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới đối với vi phạm của cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn thể nhân dân tham gia giám sát thực hiện Chỉ thị này gắn với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" góp phần thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251