Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CHĂM LO TẾT TÂN SỬU NĂM 2021

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện, tác động tiêu cực trên nhiều mặt, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố. Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với quan điểm "chống dịch như chống giặc", Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, quyết liệt thực hiện phương châm 05 tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố; bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 1111/NQUBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức Tết năm 2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện Công văn số 34-CV/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy về chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.

Mặc dù đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của Thành phố, gây áp lực lớn trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghĩa tình; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết với tinh thần "an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm". Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố quán triệt các chỉ đạo nêu trên, khẩn trương thực hiện các nội dung, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thi đua sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người.

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố:

+ Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý ngành, địa phương, phù hợp với diễn biến tình hình trong điều kiện hiện nay, không để bị động, bất ngờ. Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm chế độ trực tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong thời gian nghỉ tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

+ Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm cao nhất về việc tổ chức tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 ở địa bàn mình; vận động mỗi người dân, gia đình, cùng cấp ủy, chính quyền, tham gia phòng, chống dịch quyết liệt, thực hiện tốt phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một tổ chiến đấu; mỗi quận, huyện là một pháo đài vững chắc phòng, chống dịch".

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, phấn đấu ngay từ đầu năm để thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo động lực, khí thế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nay cho đến Tết các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm chắc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết phù hợp theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách với phương châm "lấy sức dân chăm lo cho dân" một cách hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho người dân; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần người lao động; chi trả lương, thưởng sớm để người lao động chủ động mua sắm Tết; phối hợp các đoàn thể ở địa phương quan tâm, chăm lo, tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, vui vẻ.

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biêu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nêu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

b) Sở Y tế tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trước, trong và sau tết. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng, phòng chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 05 tại chỗ. Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại sân bay, bến xe, giám sát chặt chẽ các điểm tổ chức cách ly tập trung trong phòng dịch Covid-19... Rà soát, kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, du học sinh, Việt kiều trở về nước. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bệnh viện.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày tết, các đối tượng xã hội, các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19; giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã di dời, bàn giao mặt bằng tại các dự án. Việc tổ chức các đoàn đi thăm phải gọn nhẹ, tránh phô trương hình thức gây phiền hà cho các đơn vị và gia đình chính sách.

d) Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao; Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường, giám sát và nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc địa bàn, kế hoạch trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho công nhân, người lao động; hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho công nhân; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tổ chức chăm lo cho học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảng dạy, học tập nghiêm túc trong những ngày cận Tết và những ngày đầu năm mới sau khi nghỉ Tết, xây dựng phương án tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với tình hình hiện nay trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, không để bị động, bất ngờ.

2. Thực hiện tốt chủ đề năm "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư". Tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

a) Sở Nội vụ chủ trì cùng Sở Thông tin và Truyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

+ Thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội. Đề cao trách nhiệm người lãnh đạo các cấp, các sở, ngành của Thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu: (1) Có thời hạn đối với quy trình thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ, (2) Xác định rõ tổ chức, cá nhân thực hiện chức trách trong xử lý hồ sơ, (3) Có sự tham gia, đóng góp ý kiên của tổ chức, doanh nghiệp, (4) Có sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (5) Có chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng. Thực hiện Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh đảm bảo ý nghĩa thiết thực, đổi mới phương thức phục vụ của chính quyền; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp định kỳ hằng quý để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo cải cách hành chính.

+ Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Triển khai các nhiệm vụ chính Chương trình chuyển đổi số tại Thành phố. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh. Triển khai Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố giai đoạn 2020 - 2030, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, tính sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

b) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Tết, tháng "Thành phố sạch - Thành phố văn hóa mừng Xuân Tân Sửu, mừng Đảng 91 năm" trong tháng 01 và tháng 02 năm 2021; tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định các lễ hội Xuân, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí gắn với hoạt động Tết, trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động trên địa bàn ngoại thành, nông thôn; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài sau Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhiều loại hình du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng, cộng đồng...

c) Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng năm mới, tổng kết năm, đón nhận các hình thức khen thưởng, các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, quận, huyện và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc một cách thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục. Quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phù hợp với tình hình và điều kiện hiện nay.

d) Sở Du lịch phối hợp Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức thực hiện các sự kiện du lịch, chương trình du lịch kết hợp mua sắm phục vụ cho người dân và du khách phù hợp với văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, lưu ý đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân, du khách tại các khu vực tổ chức sự kiện, khu vui chơi giải trí, các khu vực trung tâm.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước", tiến hành tổng vệ sinh trước Tết, thu gom xử lý các loại rác thải, nạo vét khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, làm sạch môi trường ở các đường phố, khu vực công cộng, công sở, khu dân cư, hộ gia đình tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp (riêng các khu vực tổ chức hội chợ hoa xuân, chợ hoa, tổ chức sự kiện đông người phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng trước giờ giao thừa); tổ chức trang trí hoa, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các trục đường trung tâm Thành phố, các khu vui chơi giải trí; kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang bảo vệ đường bộ, đường điện, bờ sông, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.

e) Sở Ngoại vụ, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo hộ, hỗ trợ công dân ở nước ngoài, kiều bào phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong và ngoài nước. Tổ chức chu đáo buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với Lãnh sự đoàn.

g) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo đài Thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về "Thông điệp 5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách -Không tập trung - Khai báo y tế), trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; tiếp tục thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

h) Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các báo đài Thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; tiếp tục thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết. Thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình tài chính, tiền tệ, chống tiền giả, rửa tiền; thị trường giá cả; công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; phòng, chống cháy, nổ; các hoạt động triển khai chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách, người thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

3. Chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân, đặc biệt là mặt hàng nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng trong ngày tết; không để xảy ra tình trạng găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và giá giữ xe; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm.

b) Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết. Thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết; hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết.

Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, có chính sách hỗ trợ, ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hoá đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện ngoại thành,...nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh công tác chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (như chất nổ, pháo, vũ khí, thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm...), kiểm tra vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo giai đoạn, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng mẫu mã, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; tăng cường bán hàng lưu động phục vụ nhân dân vùng ven, ngoại thành, công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, sinh viên ở các ký túc xá, các khu dân cư thu nhập thấp.

d) Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết, có biện pháp quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm các lễ hội, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu; thực hiện chương trình dán tem truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả; có biện pháp hỗ trợ bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có được một cái Tết cổ truyền sung túc, đầy đủ.

e) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố chỉ đạo hệ thống Ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh phục vụ Tết; chuẩn bị đủ lượng tiền mặt (về số lượng và cơ cấu mệnh giá) để đáp ứng nhu cầu chi trả trong dịp Lễ, Tết; chỉ đạo hệ thống Ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch triển khai và dự phòng các vấn đề về tiếp quỹ ATM, về sự cố kỹ thuật để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu rút tiền của nhân dân, đặc biệt cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

g) Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường tuyên truyền vận động bà con tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; bán hàng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không mua bán hàng gian, hàng giả. Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình ổn thị trường; các quy định pháp luật về thương mại.

4. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành trước Tết và từ các tỉnh, thành về Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết

a) Công an Thành phố, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138, Ủy ban nhân dân các quận, huyện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, Thành phố, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu; các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người; triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng pháo nổ các loại, không để xảy ra đốt pháo nổ, các vụ trọng án trong những ngày Tết; triệt phá các ổ nhóm buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán sử dụng ma túy, tệ nạn cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nêu để xảy ra các điểm cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

b) Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp Công an Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là ma túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển; chủ động, tích cực tham gia và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân Thành phố trong đêm giao thừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

c) Ban Tiếp công dân Thành phố phối hợp Công an Thành phố có kế hoạch tiếp công dân phù hợp, không để công dân khiếu nại, tụ tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thành phố trong những ngày Tết.

d) Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2021; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thuận lợi và an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành trước Tết và từ các tỉnh, thành về Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết; tăng cường vận tải hành khách công cộng thân thiện, thuận lợi và đảm bảo đúng giờ để giảm áp lực xe cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép khách, đầu cơ vé, tăng giá vé bất hợp lý.

Phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé; đồng thời phối hợp Công an Thành phố có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, bảo đảm cho phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông do việc thi công công trình, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là các công trình vừa thi công vừa khai thác.

đ) Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm bố trí đội ngũ y bác sĩ trực tết, đủ thuốc, trang thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh nở trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, nhất là các loại bệnh có nguy cơ bùng phát, dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội.

e) Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực Thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, internet, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết.

5. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các công việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi

a) Các đơn vị tổ chức chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong dịp Tết, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc chậm trễ, trì trệ.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc; không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

b) Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiêu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

c) Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập... trở lại bình thường. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch đảm bảo ổn định thị trường lao động sau Tết. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các báo đài của Thành phố tập trung thông tin tình hình khai trương hoạt động của các doanh nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động những ngày sau Tết.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) trước ngày 12 tháng 01 năm 2021./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64