Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 12/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TẠI ĐỊA BÀN CƠ SỞ TRONG TỈNH ĐỒNG THÁP

Trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh nhìn chung được các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá quan trọng, tạo được chuyển biến tích cực, nhất là đã kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; tổ chức phản động lưu vong; vô hiệu hóa hoạt động của đối tượng nổi trong nội địa, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, gần đây tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh diễn biến theo xu hướng phức tạp. Trong đó đáng chú ý là trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, 6 tháng đầu năm 2008 số vụ phạm pháp tăng 51, 47% so với cùng kỳ năm 2007. Nổi lên là tội phạm trộm, cướp giật, lừa đảo; tệ nạn cờ bạc, thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, càng quấy, gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân có biểu hiện khá phức tạp. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt; việc quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở của chính quyền và các ngành chức năng các cấp từng lúc, từng nơi chưa đúng mức; tổ chức và hoạt động của các tổ chức quần chúng nòng cốt tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở chưa chặt chẽ, đồng bộ, đồng thời có biểu hiện cầm chừng và kém hiệu quả; công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở phần lớn còn bị chia cắt, gián đoạn và mang tính hình thức; các giải pháp phòng chống tội phạm chưa mang lại hiệu quả cao; vấn đề qui định về kinh phí, đầu tư trang bị và thực hiện các chế độ chính sách cho lực lượng tuần tra canh gác, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở còn nhiều bất cập, lúng túng.

Để tạo chuyển biến tích cực; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; kiềm chế gia tăng và từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, ổn định an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, Ủy ban nhân dân Tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh chủ động nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với lượng Công an và các lực lượng chức năng khác tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng nòng cốt trực tiếp thực hiện công tác an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở các xã, phường, thị trấn được đảm bảo. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự khu dân cư. Nhất là thực hiện các giải pháp Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em…của Chính phủ đến tận tổ, ấp, khóm, cơ quan doanh nghiệp để chủ động phòng ngừa có hiệu quả. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong phong trào “toàn dân xây dựng khu dân cư, an toàn, đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa” thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn AN-TT ở cơ sở.

2. Lực lượng Công an các cấp sử dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh chống tội phạm ở từng xã, phường, thị trấn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tội phạm và các hành vi vi phạm khác ngang nhiên, thách thức gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho chính quyền đề ra các giải pháp về an ninh, trật tự, giảm thiểu các sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng nhiều mô hình, tuyển chọn điển điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm ở cơ sở; phát huy sức mạnh các tầng lớp xã hội trong công tác an ninh trật tự, nêu cao ý thức cảnh giác phòng ngừa và chủ động đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Chú trọng công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong sạch, đủ về số lượng; vững về chính trị, pháp luật, có chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo kiểm soát được tình hình và đủ sức giải quyết các tình huống về an ninh, trật tự nảy sinh tại địa bàn quản lý. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật; tăng cường lực lượng, phương tiện và điều kiện làm việc cho Công an xã, phường, thị trấn; thực hiện phân công, phân cấp về quyền hạn, nhiệm vụ phù hợp từng lĩnh vực công tác, khắc phục sự chồng chéo, bất cập làm hạn chế đến hiệu quả trong phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng nòng cốt ở cơ sở trực tiếp thực hiện công tác an ninh trật tự, nhất là đối với các Tổ Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng.

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Công an Tỉnh và các đơn vị liên quan khác tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập về kinh phí và trang bị cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở như Tổ Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố nâng cao hơn nữa năng lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, các thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các phong trào hành động cách mạng khác ở địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện để nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Có chương trình và kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc của nhân dân nhằm hạn chế phát sinh tội phạm ở cơ sở.

Tập trung xây dựng và củng cố, kiện toàn về tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố của các phường, thị trấn, các Tổ bảo vệ dân phố của các khu, cụm dân cư, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự của các xã, Đội Dân phòng của các ấp và Tổ Dân phòng của các khu dân cư theo qui định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2006 về Bảo vệ dân phố và Quyết định số 475/QĐ. UBND ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Qui định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo vệ ANTT, Đội Dân phòng và Tổ Dân phòng.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành, các cấp trong công tác vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, đội viên tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong đó đặc biệt chú ý đến vai trò của gia đình, lấy gia đình làm trung tâm của công tác vận động, phát huy tính tích cực của ông, bà, cha, mẹ, người có uy tính trong dòng họ, trong xóm ấp; thực hiện có hiệu quả Nghị định 76/2003/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; Nghị định 142/2003/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định 163/2003/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

6. Các cơ quan, doanh nghiệp phải chủ động phòng chống tội phạm ở cơ quan, doanh nghiệp mình. Trọng tâm là quản lý bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, khắc phục những sơ hở, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Khi nhận được đơn thư tố cáo, tố giác về tội phạm của cá nhân hoặc cơ quan tổ chức gửi đến phải tiếp nhận và gửi ngay đến cơ quan có thẩm quyền, kèm theo kiến nghị và các tài liệu liên quan (nếu có).

7. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên thông tin kịp thời và dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác để đưa tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ và nhân dân; kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, để động viên, cổ vũ, phát huy tính tích cực trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở là một trong những nội dung công tác rất quan trọng và mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Công an Tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân Tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29